INTERNATIONAL PATIENT

     Yumurtalık kanseri (over) hakkında bilinmesi gerekenler

Yumurtalık kanseri belirtileri nelerdir?

Kadın üreme sistemi

Erken evre yumurtalık kanseri nadiren herhangi bir semptoma sebep olur. İleri evre yumurtalık kanseri daha yaygın olan iyi huylu durumlarda görülen az sayıda ve spesifik olmayan semptomlara sebep olduğundan iyi huylu bu durumlarla karıştırılabilir.

Yumurtalık kanserinin bulguları ve belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

Yumurtalık kanseri nedenleri nelerdir?

Kansere yol açan etmenler tam olarak anlaşılabilmiş değildir.

Genelde, bir genetik mutasyon normal hücreleri anormal kanser hücrelerine dönüştürdüğünde kanser başlar. Çabuk çoğalan kanser hücreleri bir kitle (tümör) oluştururlar. Kanser hücreleri yakındaki dokuları istila ederler ve vücudun başka bir yerine yayılmak (metastaz yapmak) üzere tümörden kopabilirler.

Yumurtalık kanseri risk faktörleri nelerdir?

Riskinizi artıracak bazı faktörler aşağıdaki gibidir:

Kolon kanseri ile bağlantılı olan Lynch sendromuna neden olan gen mutasyonları, kadınlarda yumurtalık kanseri riskini de artırır.

Genetik bir yatkınlığınız varsa, doktorunuz hastalığı taramak için düzenli pelvis görüntüleme ve kan testleri önerebilir.