Vulva Kanseri

Vulva kanseri, kadın genital organlarının dış yüzeyinde oluşan bir kanser türüdür. Vulva; üretra ve vajinayı çevreleyen, klitoris ve dudakları içeren cilt bölgesidir.

Vulva kanseri, genellikle bir şişlik veya yara şeklindedir ve sıklıkla kaşıntıya neden olur. Her yaşta görülebilmekle birlikte en sık ileri yaşlarda tanı alır.

Vulva kanserinin tedavisi genellikle kanserin ve onu çevreleyen sağlıklı dokunun cerrahi çıkarılmasından oluşur. Bazen vulva kanseri cerrahisi tüm vulvanın çıkarılmasını gerektirir. Kanser erken teşhis edilirse, tedavide kapsamlı cerrahi ihtiyacı daha az olur.

Vulva Kanseri Belirtileri

Vulva kanserinin belirti ve bulguları şunlardır:

 • Geçmeyen kaşıntı
 • Ağrı ve hassasiyet
 • Menstrüal olmayan kanama
 • Renk veya kalınlık değişikliği gibi deri farklılaşmaları
 • Şişlik, siğil benzeri yapılar veya açık yara (ülser)

Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Uzun süren ve sizi endişelendiren herhangi bir belirti varsa aile hekiminizden veya kadın doğum uzmanından randevu alın.

Vulva Kanseri Sebepleri

Vulva kanserine neyin sebep olduğu net olarak belirli değildir.

Genel olarak doktorlar kanserin bir hücre DNA’sında mutasyon oluşması ile başladığı bilgisine sahipler. Mutasyon hücrenin hızla büyümesine ve bölünmesine imkan tanıyor. Hücre ve yavruları, normal hücrelerin ölmesi gereken dönemde yaşamaya devam ediyor. Biriken hücreler bir tümör şeklini alıyor, çevre dokuları kaplıyor ve vücudun diğer kısımlarına yayılıyor.

Vulva Kanseri Türleri

Kanserin hangi hücre türünde başladığı bilgisi, doktorunuzun en etkili tedaviyi planlamasına yardımcı olur. En sık rastlanan vulva kanseri türleri şunlardır:

 • Vulvar yassı hücreli karsinom. Bu kanser vulvanın yüzeyini oluşturan ince, yassı hücrelerde oluşur. Vulva kanserlerinin çoğu yassı hücreli karsinomdur.
 • Vulvar melanom. Bu kanser vulva derisinde bulunan pigment üretici hücrelerde oluşur.

Vulva Kanseri Risk Faktörleri

Vulva kanserine neden olan kesin bir sebep bilinmese de, hastalık riskini artıran belirli faktörler bulunur, bu faktörler şunlardır:

 • Yaş. Vulva kanseri her yaşta görülebilse de risk, yaş ile birlikte artar. Tanıda ortalama yaş 65’tir.
 • Human Papilloma Virus (HPV) ile temas. HPV, vulva ve serviks kanseri dahil olmak üzere birkaç kanser türünün riskini artıran bir etkendir, cinsel yolla bulaşır. Genç ve cinsel aktif birçok birey HPV ile temas etmiştir ancak birçoğunda enfeksiyon kendiliğinden geçer. Bazılarında ise enfeksiyon hücresel değişikliklere neden olur ve gelecekte kanser oluşumu riskini artırır.
 • Sigara içmek. Sigara içmek vulva kanseri riskini artırır.
 • Bağışıklık sisteminin zayıf olması. Organ nakli olan kişiler gibi bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar ve HIV(+) bireyler gibi bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durumlara sahip olanlarda vulva kanseri riski artmıştır.
 • Vulvada kanser öncülü durumlara sahip olma hikayesi bulunması. Vulvar intraepitelyal neoplazi, vulva kanseri riskini artıran kanser öncesi bir durumdur. Vulvar intraepitelyal neoplazi vakalarının çoğunda kanser gelişmez ancak az sayıda kişide de invaziv vulva kanseri oluşur. Bu sebeple doktorunuz anormal hücrelerden oluşan kısmı çıkarma tedavisi ve periyodik tarama kontrolleri önerebilir.
 • Vulvayı kapsayan bir deri rahatsızlığına sahip olma. Vulva derisinin ince ve kaşıntılı hale gelmesine neden olan liken sklerozu, vulva kanseri riskini artırır.

Vulva Kanseri Korunma Yolları

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların riskini azaltın

Vulva kanseri riskini azaltmak için cinsel yolla bulaşan HPV enfeksiyonu riskini azaltın.

 • Cinsel partner sayınızı sınırlandırın. Cinsel partner sayınızın artışı, HPV bulaşı riskini artırır.
 • Her cinsel ilişkide prezervatif kullanın. Prezervatif kullanımı HPV bulaşı riskini azaltır ancak tamamen engellemez.
 • HPV aşısı olun. Çocuklar ve genç erişkinler, vulva kanserlerinin çoğundan sorumlu tutulan virüs suşlarına karşı koruma sağlayan HPV aşısını düşünebilirler.

Pelvis muayenesi hakkında doktorunuzla konuşun.

Doktorunuza hangi sıklıkla pelvik muayene olmanız gerektiğini danışın. Bu muayene doktorun dış genitalleri görsel olarak muayene etmesine ve iç genital organları anormallikler açısından incelemesine imkan tanır.

Sizin için en uygun görüntüleme testini programlamak üzere, vulva kanseri ve diğer pelvik kanserler açışından risk faktörlerinizi doktorunuz ile konuşun.

Vulva Kanseri Tanısı

Vulva kanseri tanısında uygulanan test ve yöntemler şunlardır:

 • Vulvanın incelenmesi. Doktorunuz muhtemelen anormallikler açısından vulvayı fiziksel olarak inceleyecektir.
 • Vulvayı incelemek için özel bir büyüteç kullanılması. Kolposkopi testi sırasında doktorunuz, vulvadaki anormal alanları yakından görmek amacıyla büyüteç benzeri bir alet kullanır.
 • Test amaçlı doku örneği çıkarılması (biyopsi). Doktorunuz, vulvadaki şüpheli bir alanın kanser olup olmadığına karar vermek amacıyla test yapmak üzere deri örneği çıkarılmasını önerebilir.

Kanserin Derecesine Karar Vermek

Tanınız onaylandığında doktorunuz kanserin derecesine ve evresine karar vermeye çalışır. Evreleme testleri şunlardır:

 • Pelvis bölgesinin kanser yayılımı açısından incelenmesi. Doktorunuz, kanser yayılımına dair izleri aramak amacıyla daha kapsamlı bir pelvis muayenesi yapabilir.
 • Görüntüleme yöntemleri. Göğüs ve karın görüntüleri kanserin bu bölgelere yayılıp yayılmadığını gösterebilir. Görüntüleme yöntemleri X-Ray, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve pozitron emisyon tomografisini (PET) kapsar.

Vulva Kanseri Evreleri

Vulva kanseri, evresini belirten Roma rakamları ile gösterilir.

 • Evre1, vulvada veya vajina ile anüs arasındaki cilt kısmında (perine) sınırlanmış küçük bir tümör olarak tanımlanır. Kanser lenf düğümlerine veya vücudun başka kısımlarına yayılmamıştır.
 • Evre2 tümörler üretranın alt kısımları, vajina ve anüs gibi çevre yapıları içerecek şekilde büyümüştür.
 • Evre3 kanser lenf düğümlerine yayılmıştır.
 • Evre4 kanserin lenf düğümlerine daha yaygın bir yayılım gösterdiğini veya üretranın üst kısımları ve vajinaya ya da idrar kesesi, rektum veya pelvik kemiklere yayıldığını belirtir. Kanser vücudun uzak kısımlarına da yayılmış olabilir (metastaz).

Vulvar melanom farklı bir evreleme sistemine sahiptir.

Vulva Kanseri Tedavisi

Vulva kanserinin tedavi seçenekleri kanserin tipi ve evresi, genel sağlık durumunuz ve kişisel tercihlerinize bağlı olarak değişiklik gösterir.

Vulva kanserinin çıkarılması amaçlı cerrahi

Vulva kanserinin tedavisinde kullanılan operasyonlar şunlardır:

 • Kanseri ve sınırındaki sağlıklı dokuyu çıkarmak (eksizyon). Geniş lokal eksizyon veya radikal eksizyon olarak da adlandırılan bu yöntem, kanseri ve onu çevreleyen normal dokudan küçük bir miktarı çıkarmaktan oluşur. Doktorların normal görünümlü doku sınırını da çıkarması kanserli hücrelerin tamamının çıkarıldığına emin olmaya yardımcı olur.
 • Daha kapsamlı cerrahi. Altındaki doku ile birlikte (radikal vulvektomi) vulvanın bir kısmının (parsiyel vulvektomi) veya tamamının çıkarılması, daha büyük kanserler için bir seçenek olabilir. Ancak doktorlar cerrahi öncesi radyoterapi ve kemoterapi ile tümörü küçültmeyi önerebilirler, böylece daha az kapsamlı cerrahiler mümkün hale gelebilir.

Vulvanın tamamen alınması amaçlı yapılan cerrahi, enfeksiyon ve kesi etrafında iyileşme sorunları gibi komplikasyon riskleri taşır.

Vulva cerrahileri genital bölge hassasiyetini değiştirebilir. İşleme göre değişmekle birlikte genital bölgede hissizlik oluşabilir ve cinsel ilişki esnasında orgazma ulaşamayabilirsiniz.

Çevre dokudaki lenf düğümlerinin çıkarılması amaçlı cerrahi

Vulva kanseri kasıktaki lenf düğümlerine yayılabilir, bu sebeple doktorunuz kanserin çıkarılması amacıyla yapılan cerrahi esnasında lenf düğümlerini de çıkarabilir. Doktorunuz, durumunuza bağlı olarak yalnız birkaç lenf düğümünü veya birçoğunu çıkarabilir.

Lenf düğümlerinin çıkarılması sıvı tutulmasına ve bacaklarda şişmeye neden olabilir, bu duruma lenfödem adı verilir.

Belirli durumlarda cerrah, daha az sayıda lenf düğümü çıkarılmasına imkan tanıyan bir teknik kullanabilir. Sentinel lenf düğümü biyopsisi olarak adlandırılan bu işlem, kanserin yayılma riskinin en yüksek olduğu ilk lenf düğümünü belirler. Böylece cerrah test yapılmak üzere o lenf düğümünü çıkarır. Eğer burada kanser bulunmazsa, kanserin diğer lenf düğümlerine yayılması da pek mümkün değildir.

Radyoterapi

Radyoterapi kanser hücrelerini öldürmek için X-Ray ve proton gibi yüksek enerjili ışınları kullanır. Vulva kanserinde radyoterapi genellikle vücudun etrafında dönen ve cildin belli noktalarına radyasyonu yönlendiren bir cihaz tarafından uygulanır (eksternal radyoterapi).

Radyoterapi bazen, cerrahinin başarı ihtimalini artırmak amacı ile büyük vulva kanserlerinin küçültülmesi için kullanılır. Bazen kemoterapi ile birlikte verilir, böylece kanser hücreleri, radyoterapiye karşı daha savunmasız hale gelir.

Eğer lenf düğümlerinde kanser hücresi bulunduysa, doktorunuz cerrahi sonrası hastalığın nüksüne sebep olabilecek kanser hücrelerini öldürmek amacıyla, lenf düğümleri çevresine radyasyon önerebilir. Bazen böyle durumlarda radyoterapi, kemoterapi ile birlikte verilir.

Kemoterapi

Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalları kullanan bir ilaç tedavisidir.

Kemoterapi ilaçları sıklıkla kolunuzdaki bir damar yoluyla veya ağızdan verilir.

Vulva kanserinin vücudun diğer kısımlarına da yayıldığı kişilerde kemoterapi bir seçenek olabilir.

Kemoterapi bazen cerrahi başarısını artırmak üzere tümörü küçültmek amacıyla radyoterapi ile birlikte verilebilir. Ayrıca kanserin lenf düğümlerine yayıldığına dair bir kanıt varsa da radyoterapi ile birlikte kullanılabilir.

Tedavi sonrası takip testleri

Vulva kanseri tedavisinin tamamlanmasının ardından doktorunuz, kanser nüksünü araştırmak adına düzenli takip testleri önerebilir. Başarılı bir tedavisinden sonra dahi kanser geri dönebilir. Doktorunuz sizin için uygun olan takip testi programına karar verecektir ancak genellikle tedavi sonrası ilk 2 yıl için yılda 2-4 kez test yapılması önerilir.

 

 

Online Randevu
Doktorunuza Sorun
Online Randevu formunu doldurun, hasta temsilcilerimiz sizleri arasın. Randevunuzu beraber planlayalım.
Aşağıdaki form yardımıyla uzman doktorlarımıza sorunuzu iletebilirsiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Max: 2MB

crossmenuchevron-downarrow-left