INTERNATIONAL PATIENT

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Uzm. Dr. Roman İbrahimov

Eğitim

2008 – 2012
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık Eğitimi)

1998 – 2005
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

2012 – Halen
Neolife Tıp Merkezi

Üyelikler

  • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Bilimsel Çalışmalar

2014
11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

(Sözel Bildiri: Mide CA tanılı olgularda kemoradyoterapi sonrası geç dönem böbrek hasarı, tolerans dozlar üzerine klinik, fonksiyonel ve dozimetrik inceleme)

(Poster: Akciğer metastazlarında erken dönem stereotaktik radyoterapi sonuçlarımız)

2011
1. Kanıta Dayalı Tıp Kursu

Lokalize Prostat Kanseri tanısıyla konformal tekniklerle küratif radyoterapi uygulanan olgularda geç yan etkilerin değerlendirilmesi: TOG Yan Etkiler Alt Grubu Çalışması

Prof. Dr. Metin Güden

Başhekim / Radyasyon Onkolojisi

Uzm.Dr. Nesrin Aslan İlkmen

Nükleer Tıp Uzmanı / Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Metin Halaç

Nükleer Tıp Uzmanı

Prof. Dr. Ahmet Öber

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Prof. Dr. Neşe Güney

Prof. Dr. Neşe Güney

Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Uzm.Dr. Roman İbrahimov

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Doc. Dr. Orhan Çeken

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı

Uzm.Dr. Gonca Saraç

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Uzm. Dr. Aysen Dizman

Radyasyon Onkolojisi

Uzm.Dr. Zülal Ünlüer

Radyoloji Uzmanı

Uzm.Dr. Ümit Tüzün

Radyoloji Uzmanı