INTERNATIONAL PATIENT

TrueBeam STx "Kanser Tedavisinde Çığır Açan Teknoloji"

Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx

Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx, kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan, en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisidir. Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx sistemi, görüntüleme, hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliği kullanır.  Çok amaçlı platform konusunda dünya lideri olan Varian firması tarafından tasarlanan Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx sistemi, konvansiyonel ve 3-boyutlu konformal radyoterapi yanında görüntü eşliğinde radyoterapi ve radyocerrahi (IGRT ve IGRS), yoğunluk ayarlı ark terapi (RapidArc) ve stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) dahil tüm ileri radyoterapi modalitelerinde kullanılabilir. Bu sistem ile milimetrenin altında hassasiyetle kafa içi ve dışı radyocerrahi uygulamaları yapılmaktadır.

Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx’in Işın Tedaviside Kullanılan Diğer Cihazlara Kıyasla Üstün Yanları Nelerdir?

Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx cihazı radyoterapi ve radyocerrahiyi aynı platformda yapabilmesi ile diğer radyoterapi cihazlarına üstünlük sağlar. Doz hızı diğer lineer hızlandırıcılara göre 8 kat arttırılabildiğinden daha hızlı RapidArc yapabilmektedir. Diğer tüm teknolojilerden farkı ise, yüksek doz hızına çıkma yeteneği sayesinde, daha yüksek dozu daha kısa sürede verebilmesi ve bu yönüyle de seans süre ve sayısını önemli ölçüde azaltan yüksek performanslı tedavi süreçleri sağlamasıdır. En önemli farklarından birisi de yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme yeteneği sayesinde, tedavi odağını daha iyi isabet eden ışınlama yapabilmesidir.

Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx Hangi Kanserlerin Tedavisinde Kullanılıyor?

Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx radyoterapi gerektiren tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılabilir. Fakat özellikle senkronize hareket yönetimi sayesinde, akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde büyük fark yaratmaktadır. Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx sistemi ayrıca hasta etrafında sürekli dönerek verdiği doz ile görüntülemeyi senkronize ederek tümör hareketini göz önüne alarak telafi eden “Gated” RapidArc teknolojisini de olanaklı kılmaktadır.

Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx’in Sunduğu Avantajlar:

Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx Diğer Yöntemlerden Üstündür, Çünkü…