INTERNATIONAL PATIENT

Tıbbi Laboratuvar

Birçok sağlık kuruluşunda olduğu gibi, Neolife Tıp merkezinde de teşhis, tedavi süreci ve takip aşamalarının tümünde laboratuvar hizmetlerine gereksinim duyabilir. Doğru teşhis ve tedavinin temel taşlarından birisi olan laboratuvar testleri, insan vücudundan alınan örneklerin çalışılarak sonuçlarının hastanın takibini yapan hekim ile paylaşılması sürecini  kapsar.

Merkezimizde  biyokimya, mikrobiyoloji, seroloji, genetik, hormon, kadın doğum, enfeksiyon hastalıkları ve daha pek çok alanda tanı testleri için  numuneler alınmaktadır.

Laboratuvar testine nasıl hazırlanırım?

Laboratuvar testi, doktorunuzun  kan , idrar , diğer vücut sıvıları veya vücut dokularınızdan bir örnek aldığı bir işlemdir . Laboratuvar testleri genellikle belirli bir hastalık veya durumu teşhis etmeye veya taramaya yardımcı olmak için kullanılır.

Laboratuvar testleriniz  için doktorunuz tarafından size verilen talimatlarını yerine getirmeniz yeterli olacaktır. Birçok laboratuvar testi açlık gerektirmektedir. Bu nedenle aksi belirtilmediği sürece laboratuvar testlerine aç olarak gelmeniz  önerilir.

Kan Tahlili Sonuçları Ne Zaman Çıkar ?

Numune alımı genellikle çok kısa sürer. Kan alımından sonra görevli personel test sonuçlarınızın ne zaman çıkacağı hakkında sizi detaylı olarak bilgilendirecektir.  

Laboratuvar Testlerini Yaptırmak İçin Kuruma Gelmemiz Şart Mıdır?

Laboratuvar testlerinizi yaptırmak için, kurumuza gelmenize engel bir durum var ise görevli arkadaşlarımız yerinde kan ve numune alma hizmeti kapsamında tahlilleriniz için sizi evinizde veya işyerinizde ziyaret ederek numune alma işlemini gerçekleştirecektir.

Laboratuvarda Yapılan Test Listesi:

ABSE KÜLTÜRÜ
ACYLCARNİTİNE PROFİLİ
ADACIK HÜCRE ANTİKORU ( ISLET CELL ANTİKOR )
ADENOVİRUS ANTİJEN
Adenovirus antikor
ADENOZİN DEAMİNAZ ( ADA )
ADRENALİN ( idrar )
ADRENOKORTİKOTROP HORMON ( ACTH )
AFP
AĞIR METAL PANELİ
AĞIR METALLER(idrar)
AKONDROPLAZİ MUTASYON ANALİZİ
AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI ( APTT )
AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI
AKTİVİTESİ
ALANIN
ALANİN
Albumin
Albumin
ALBUMİN ( BOS )
ALBUMİN ( serum )
ALDOLAZ
ALDOSTERON
Alfa 1 Mikroglobulin
Alfa FETOPROTEİN ( a-FP )
Alfa HİDROKSİBUTİRAT DEHİDROGENAZ    ( a-HBD )
alfa lipoprotein
Alfa-1 ANTİTRİPSİN
Alfa-1 antitripsin genotipi
Alfa-1 asit glikoprotein
alfa-1-globulin
ALFA-2 MAKROGLOBULIN
alfa-2-globulin
ALKALEN FOSFATAZ ( ALP )
ALKALEN FOSFATAZ İZOENZİM ELEKTROFOREZİ
ALLERJİ TARAMA TESTİ
ALLO-IZOLOSIN
ALLO-İZOLOSİN
ALT( SGPT )
ALUMİNYUM
AMA Alt grupları
AMİLAZ ( idrar )
AMİLAZ ( Pankreatik )
AMİLAZ ( serum )
AMİNO ASİT
AMİNO ASİT ( idrar )
AMİNO ASİT VE ACYLCARNİTİNE PROFİLİ
AMİNOASİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI
Amiodaron
AMİP ANTİKORU
AMONYAK ( plazma )
Amonyak(mg/L)
Amyloid A
ANDROSTENEDİON
ANJIOTENSİN CONVERTİNG ENZİM ( ACE )
ANJIOTENSİN II
Anti DNAse B
ANTİ DNP ANTİKORLARI
ANTİ ds DNA
ANTİ DÜZ KAS ( SMA ) ANTİKORU
ANTİ FOSFATİDİLSERİN IgG
ANTİ FOSFATİDİLSERİN IgM
ANTİ GLİADİN ANTİKOR IgA
ANTİ GLİADİN ANTİKOR IgG
ANTİ İNTRENSEK FAKTÖR ANTİKOR
ANTİ JO1 ANTİKOR
ANTİ PARİETAL HÜCRE ANTİKORU
Anti PR3
ANTİ RETİKÜLİN ANTİKOR
ANTİ RNP ANTİKORLARI
ANTİ SKİN ANTİKOR
ANTİ TROMBOSİT ANTİKORU
ANTİBİYOGRAM
ANTİBİYOGRAM
ANTİ-CCP(IgG)
ANTİ-CENTROMER ANTİKOR
ANTİDİÜRETİK HORMON ( idrar ) ( ADH = VAZOPRESSİN
ANTİDİÜRETİK HORMON ( plazma ) ( ADH = VAZOPRESSİN
Anti-Goblet hücre antikoru
Anti-Histon antikoru
Anti-Hu antikoru
Anti-IA-2 antikoru
Anti-insülin reseptör IgA antikoru
Anti-insülin resptöt IgG antikoru
ANTİKARDİOLİPİDİN IgG ANTİKORU ( ACA IgG )
ANTİKARDİOLİPİDİN IgM ANTİKORU ( ACA IgM )
Anti-LC1 antikoru
Anti-LMA antikoru
ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKOR ( AMA )
ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKOR M2 TİPİ ( AMA-M2 )
Anti-Mullerian hormon(AMH)
Anti-Myeloperoksidaz antikoru
ANTİNÜKLEER ANTİKOR ( ANA )(IFA)
Anti-Over antikoru
ANTİSPERM ANTİKOR ( ASA )( SERUM )
Anti-ss-DNA
ANTİSTREP O TİTRAJI ( ASO-KANTİTATİF )
ANTİ-TİROGLOBULİN ( ANTİ-Tg )
ANTİTİROİD MİKROZOMAL ANTİKOR ( ANTİ-M )
ANTİ-TROMBİN III
APO B FENOTİP
APO E FENOTİP
APOLIPOPROTEIN-A
APOLİPOPROTEİN-A
APOLİPOPROTEİN-B
Argininemi
ARJININ
ARJİNİN
Arjininosuksinik asidüri
ARPKD BAĞLANTI ANALİZİ
ARSENİK
ASCA IgA
ASCA IgG
ASETAMİNOFEN
Asetil Kolin Reseptör Antikoru
Asetilkolin esteraz(AChE)
ASİDE DİRENÇLİ BASİL ARANMASI ( AARB )
ASİT FOSFATAZ PROSTATİK
ASİT FOSFATAZ TOTAL
ASPARAJIN
ASPARAJİN
ASPARTIK ASIT
ASPARTİK ASİT
AST( SGOT )
Azithromyicin (4 mcg/ml)
b ) Nötral yağlar
b ) Yavaş İleri Hareketli
B2- GLİKOPROTEİN IgG
B-2 MİKROGLOBULİN ( idrar )
B-2 MİKROGLOBULİN ( serum )
B-2 TRANSFERRİN
B2-GLİKOPROTEİN IgM
BAKIR ( eritrosit içi )
BAKIR ( idrar )(AAS)
BAKIR ( serum )(AAS)
Bakteriyolojik Besin Analizi
BAKTERİYOLOJİK SU ANALİZİ
BALGAM KÜLTÜRÜ
Balgam mikroskopisi
BALGAMDA EOZİNOFİLİK LÖKOSİT
Bazofil
BERRAKLIK
Beta 2 M globulin
beta lipoprotein
beta-1- globulin
beta-2-globulin
BETA-ALANIN
BETA-ALANİN
BETA-CTX (C-Telopeptid)
B-HCG
BİKARBONAT ( HCO3 )
BİLİRUBİN
BİLİRUBİN, DİREKT
BİLİRUBİN, TOTAL
BİOTİDİNAZ(Kantitatif)
BİOTİDİNAZ(Tarama)
BİOTİN(VİTAMİN H)
Biyokimya Laboratuarı Test Rehberi
B-KAROTEN
BOĞAZ KÜLTÜRÜ
BOĞMACA KÜLTÜRÜ ( selektif )
Bordotella pertusis IgA
Bordotella pertusis IgG
Bordotella pertusis IgM
BORRELIA BURGDORFERİ IgM
BORRELİA BURGDORFERİ   IgG
BOS DA OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI
BOS KÜLTÜRÜ
BRUCELLA ( WRIGHT )
BRUCELLA (Coombslu)
BRUCELLA ABORTUS IgG
BRUCELLA ABORTUS IgM
BRUCELLA SCREENING ( ROSE BENGAL )
B-TALASEMİ MUTASYON TARAMASI
BUN ( KAN ÜRE AZOTU )
BURUN AKINTISI KÜLTÜRÜ
c ) Yerinde hareketli
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
CALCİTONİN
CAMPYLOBACTER KÜLTÜRÜ ( selektif )
C-ANCA
Candida Kültürü
CD4/CD8
CEA
CHLAMYDIA ANTIKOR IgG
CHLAMYDIA ANTİJEN
CHLAMYDIA ANTİKOR IgM
CHLAMYDIA PNEUMONIA IgG
CHLAMYDIA PNEUMONIA IgM
CHLAMYDİA PCR
Chlamydia trachomatisIgA
Chlamydia trachomatisIgG
Chlamydia trachomatisIgM
Ciprofloxsazin 2 mcg/ml)
CİVA
CLOPİDOGREL ETKİNLİĞİ
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSİN-A+B
CMV DNA( PCR)
CMV IgG AVİDİTE
CMV IgG(IFA)
CMV IgM(IFA)
COMPLEMAN 3 ( C3 )
COMPLEMAN 4 ( C4 )
COOMBS, DİREKT
COOMBS, İNDİREKT
C-PEPTİD
CPS
C-REAKTİF PROTEİN ( CRP ) ( kantitatif )
CROSSLİNKS
CRYOFIBRINOGEN
CRYOGLOBULIN
CYFRA21-1
ÇİNKO ( eritrosit içi )
ÇİNKO ( idrar )
ÇİNKO ( saç )
ÇİNKO ( serum )
Çomak
ÇÖKELEK
d ) Hareketsiz
d1DERMATOPHAGOİDES PTERONYSİNUS
d2 DERMATOPHAGOİDES FARİNEA
D-AMİNOLEVULİNİK ASİT  ( D-ALA )
DANSİTE
D-DİMER
DEMİR ( serum )
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ
DEOXYPRİDİNOLİN
DERİ KAZINTISINDA MANTAR ARAMA
DERİ LEZYON KÜLTÜRÜ
DHEA
DHEA-SO4
DİAZEPAM
DİFENİLHİDANTOİN ( epdantoin )
DİFTERİ KÜLTÜRÜ ( selektif )
DİGİTOKSİN
DİGOKSİN
Diğer hücreler
DİHİDROTESTESTERON
DİREKT GRAM BOYALI PREPARAT
DİREKT STREP A SWAB TESTİ
DMD/BMD DELESYON ANALİZİ
DMD/BMD TAŞIYICI ANALİZİ
DNA CONTENT ( fresh )
DNA CONTENT ( parafin blok )
DOPAMİN B HİDROKSİLAZ
DOPAMİN( PLAZMA )
DOPAMİN(İDRAR)
Doxycycline (8 mcg/ml)
DÖRTLÜ TARAMA TESTİ
EBV DNA(PCR)
EBV EARLY ANTİKOR
EBV-EBNA IgG ANTİKORU
EBV-EBNA IgM ANTİKORU
EBV-VCA IgG
EBV-VCA IgM
ECHINOCOCCUS HEMAGLÜTİNASYON TESTİ
ECHINOCOCCUS SPESİFİK IgE ANTİKORU
Echinococcus granulosus IgG
Echinococcus granulosus IgM
ECP( Eozinofilik katyonik protein )
ELASTAZ(Gaita)
Elektriksel iletkenlik(mS/cm)
ENDOMYSİAL ANTİKOR ( EMA )IgA
ENDOMYSİAL ANTİKOR IgG
ENTEGRE TEST
Eozinofil
Eozinofil Lökosit
EOZİNOFİL, TOTAL
EPİNEFRİN( Plazma )
ERİTROPOETİN
ERİTROSİT
ERİTROSİT
ERİTROSİT
Eritrosit
Eritrosit
ERİTROSİT ( BOS )
Esherichia coli
ESTRADİOL
ESTRİOL, SERBEST
ESTRİOL, TOTAL ( idrar )
ESTRİOL, TOTAL ( serum )
ET LİFLERİ
ETOSÜKSİMİT ( PETİMİT )
f 25 THOMATO
f1 EGG WHITE
f13 PEANUT
f14 SOYA BEAN
f17 HAZEL NUT
f18 BRAZIL NUT
f2 MILK
f20 ALMOND
f24 SCHRIMP
f3 FISH
f33 ORANGE
f36 COCONUT
f4 WHEAT
f5 RYE
f7 OAT
FAKTÖR II
FAKTÖR IX
FAKTÖR V ( PROAKSELERİN )
FAKTÖR V LEIDEN MUTASYON (trombofili 1 test)
FAKTÖR VII ( PROKONVERTİN )
FAKTÖR VIII
FAKTÖR VIII inhibitor
FAKTÖR X ( STUART FAKTÖRÜ )
FAKTÖR XI
FAKTÖR XII ( HAGEMAN FAKTÖRÜ )
FAKTÖR XIII
FENILALANIN
FENILALANIN/TIROZIN
FENILALANİN
FENİLALANİN
Fenilketonüri
FENİLKETONÜRİ TARAMASI ( PKU TARAMASI )
FENOBARBİTAL
FERRİTİN
FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ ( FDP )
FİBRİNOJEN
FİBRONEKTİN ( mai )
FİBRONEKTİN ( plazma )
FİBROTEST
FLORÜR TAYİNİ
FMF MUTASYON ANALİZİ
FOLİK ASİT
FOLİK ASİT( ERİTROSİT İÇİ )
FOLİKÜL STİMÜLAN HORMON ( FSH )
FORMOL JEL
FOSFOR ( idrar )
FOSFOR ( serum )
FRONKÜL KÜLTÜRÜ
FRUKTOZAMİN
FTA-Abs
FTİ
Fungus
fx1 ( f13,f17,f18,f20,f36 )
GAİTA ADENOVİRUS ANTİJEN
GAİTA KÜLTÜRÜ
GAİTADA AMİP ANTİJENİ
GAİTADA AMİP ARANMASI
GAİTADA CALPROTECTİN
GAİTADA CRYPTOSPORİDİUM
GAİTADA GİZLİ KAN
GAİTADA HAZIM
GAİTADA NORO VİRUS ANTİJEN
GAİTADA PARAZİT
GAİTADA PH
GAİTADA REDÜKTAN MADDE
GAİTADA ROTAVİRÜS
GAİTADA STERKOBİLİNOJEN
GAİTADA TRİPSİN
GAİTANIN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ
GALT AKTİVİTESİ
gamma globulin
Gangliosid Panel
Gardnerella vaginalis Kültürü
GASTRİN
Genç
GGT
GGT
GIDA ALLERJEN PANELİ
GİARDİA İNTESTİNALİS ANTIJENI
Giemsa Boyalı Direkt Preparat
GLISIN
GLİSİN
GLOBULIN
GLOMERÜL BAZAL MEMBRAN ANTİKORU
GLUKAGON
GLUKOZ
GLUKOZ ( BOS )
GLUKOZ ( kan şekeri )
GLUKOZ ( plevra mai )
GLUKOZ( 60 dakika )
Glukoz(0 dakika)
Glukoz(120 dakika)
Glukoz(120 dakika-idrar)
Glukoz(180 dakika)
GLUKOZ(180)
Glukoz(240 dakika)
GLUKOZ(240)
Glukoz(30 dakika)
GLUKOZ(30)
Glukoz(60 dakika)
GLUKOZ(90)
GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ( G-6PD )
GLUKOZAMİNOGLİKAN
GLUTAMIK ASIT
GLUTAMIN
GLUTAMİK ASİD DEKARBOKSİLAZ ( Anti GAD )
GLUTAMİK ASİT
GLUTAMİN
GM1
GÖRÜNÜM
Görünüm
GÖZ KÜLTÜRÜ
Gram Boyalı Direkt Preperat
GRAM BOYALI PREPERAT
Granulosit
Granulosit
Gross Anormal Morfoloji Yüzdesi
GROWTH HORMON ( GH )
GRUBER WİDAL TESTİ
HAM TESTİ ( asidifiye serum testi )
HAPTOGLOBULIN
HAPTOGLOBULİN
Hareketin değerlendirilmesi
Hareketin kalitesi
Hareketin kalitesi
Hareketli sperm  %
Hareketli sperm  %
HAZMEDİLMEMİŞ BESİN ARTIKLARI
Hb A
Hb A2
Hb F
Hb S
HCV GENOTİP TAYİNİ
HCV VİRAL YÜK
HDL ALT GRUPLARI
HE4
HELİCOBACTER PYLORI ANTİJENİ ( GAİTA )
HELİCOBACTER PYLORİ IgA
HELİCOBACTER PYLORİ IgG
HEMATOKRİT
HEMATOKRİT
Hematokrit
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ KONSÜLTASYONU
HEMOFİLİ A BAĞLANTI ANALİZİ
HEMOFİLİ B BAĞLANTI ANALİZİ
HEMOGLOBİN
HEMOGLOBİN
Hemoglobin
HEMOGLOBİN  Aıc ( HbAıc )
HEMOGLOBİN A2 ( HbA2 )
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ
HEMOGLOBİN F ( HbF )
HEMOSİDERİN
HEPATİT A VİRÜS IgG ANTİKORU ( HAV-IgG )
HEPATİT A VİRÜS IgM ANTİKORU ( HAV-IgM )
HEPATİT B VİRAL DNA ( HBV DNA-PCR ile )
HEPATİT B VİRÜS core IgM ANTİKORU ( HBc IgM )
HEPATİT B VİRÜS CORE TOTAL ANTİKORU ( HBc total )
HEPATİT B VİRÜS e ANTİJENİ ( HBe Ag )
HEPATİT B VİRÜS e ANTİKORU ( Anti-HBe )
HEPATİT B VİRÜS s ANTİJENİ ( HBs Ag )
HEPATİT B VİRÜS s ANTİKORU ( Anti-HBs )
HEPATİT C VİRAL RNA ( HCV RNA-PCR ile )
HEPATİT C VİRÜS ANTİKORU ( Anti-HCV )
HEPATİT D ANTİKORU( DELTA ANTİKOR )
HEPATİT D VİRAL RNA
Her2neu fish
HERPES SIMPLEKS VİRUS TİP I IgG ANTİKORU ( HSV 1 I
HERPES SIMPLEKS VİRUS TİP I IgM ANTİKORU ( HSV 1 I
HERPES SIMPLEKS VİRUS TİP II IgG ANTİKORU ( HSV 2
HERPES SIMPLEKS VİRUS TİP II IgM ANTİKORU ( HSV 2
HETEROFİL ANTİKOR ( mono test )
HEV IgG
HEV IgM
HEV RNA
HIV 1 PROVİRAL DNA
HIV 1 RNA ( viral load )
HIV 1/HIV 2 ANTİKOR/P24
HIV P 24
HİDROKSİPİROLİN
HİDROKSİPİROLİN
HİDROKSİPROLİN
Hiperfenilalaninemi
Hipermetyoninemi
HİSTİDİN
HİSTİDİN
HLA-B27
HLA-B5
HLA-B51
HLA-B7
HLA-DR
HOMOSİSTEİN
HOMOSİSTİN
Homosistinüri
HOMOVANİLİK ASİT ( HVA )
HORMON
HPV  Tip Tayini
hs-CRP
HSV DNA(PCR)
IDENTIBIOGRAM
IgA
IgA ( BOS )
IgA ( serum )
IgA 1
IgA 2
IgD
IgE
IGF BP3
IgG
IgG ( BOS )
IgG ( serum )
IgG 1
IgG 2
IgG 3
IgG 4
IgG(24-İdrar)
IgM
IgM ( BOS )
IgM ( serum )
II-BAŞ ANOMALİSİ
III-BOYUN VE ARAPARÇA ANOMALİSİ
I-NORMAL MORFOLOJİLİ SPERM YÜZDESİ
INR
ISIYA REZİSTAN ALP
IV-KUYRUK ANOMALİSİ
IZOLOSIN
İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI
İdrar Sedimentinde
İDRAR ÜRE AZOTU
İDRARDA  REDÜKTAN  MADDE
İDRARDA GEBELİK
İDRARDA ŞEKER KROMATOGRAFİSİ
il28b
İMMUNELEKTROFOREZ ( idrar )
İMMUNELEKTROFOREZ ( serum )
İMMUNFENOTİPLENDİRME
İMMUNKOMPLEKS C1q
İNFLUENZA A (PCR)
İNFLUENZA A+B
İNHALAN ALLEJENLER TARAMASI
İNHİBİN B
İNSULİN REZİSTANS(HOMA)
İNSÜLİN
İNSÜLİN ANTİKORU
İNSÜLİN( 120dakika )
İNSÜLİN( 180dakika )
İNSÜLİN( 240dakika )
İNSÜLİN( 30 dakika )
İNSÜLİN( 60dakika )
İNSÜLİN(300dakika)
İNSÜLİN(90dakika)
İYONİZE KALSİYUM
İYOT(İDRAR)
İZOLOSİN
JAK-2 MUTASYON
Josamycin (4 mcg/ml)
KABAKULAK ( MUMPS ) IgG ANTİKORU
KABAKULAK ( MUMPS ) IgM ANTİKORU
KADMİYUM
KALSİYUM ( idrar )
KALSİYUM ( serum )
Kalsiyum(mg/L)
KALSİYUM(spot idrar)
KAN ( Hidroperoksidaz )
KAN GRUBU
KAN KÜLTÜRÜ ( AEROBİK-ANAEROBİK )
KAN ve MUKUS
KANAMA ZAMANI
Kappa hafif zincir
Kappa hafif zincir
KAPPA HAFİF ZİNCİR ( idrar )
KAPPA HAFİF ZİNCİR ( serum )
Kappa Total hafif zincir
Kappa/Lambda
KAPPA/LAMBDA TOTAL(İDRAR)
KARBAMAZEPİN
KARDİYO VASKÜLER PANEL
KARNİTİN
KARNOZIN
KARNOZİN
KARYOTİP ANALİZİ
KEMİK ALKALEN FOSFATAZ( BONE )
KEMİK İLİĞİ YAYMA DEĞERLENDİRME
KETON
KIZAMIK ( RUBEOLA ) IgG ANTİKORU
KIZAMIK ( RUBEOLA ) IgM ANTİKORU
KIZAMIKÇIK ( RUBELLA ) IgG ANTİKORU
KIZAMIKÇIK ( RUBELLA ) IgM ANTİKORU
KİMYASAL SU ANALİZİ
KİST HİDATİK HEMAGLUTİNASYON TESTİ
KİST HİDATİK SPESİFİK IgE ANTİKORU
KİSTİK FİBROZ MUTASYON TARAMASI
KLONAZEPAM ( RİVOTRİL )
KLORÜR ( BOS )
KLORÜR ( idrar )
KLORÜR ( serum )
Klorür(mg/L)
KOKU
KOKU
KOLESTEROL, HDL
KOLESTEROL, LDL
KOLESTEROL, LDL ( direkt ölçüm ile )
KOLESTEROL, TOTAL
KOLESTEROL, VLDL
KOLMER
Kommensal Bakteriler
KOPROPORFİRİN
KORTİZOL ( akşam )
KORTİZOL ( sabah )
KORTİZOL, SERBEST ( idrar )
KREATİN ( idrar )
KREATİN ( serum )
KREATİN KİNAZ, MB ( CK-MB )
KREATİN KİNAZ, TOTAL ( CK )
KREATİNİN ( idrar )
KREATİNİN ( serum )
KREATİNİN KLERENS
Kreatinin(idrar)
Kreatinin(serum)
KREATİNİN(spot idrar)
KREATİNİN(spot)
KROM
KROMOGRANİN A
KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ
KURŞUN ( saç )
KURŞUN ( tam kan )
KURŞUN( İDRAR )
LAKTİK ASİT-LAKTAT
LAKTİK ASİT-LAKTAT ( BOS )
Lambda hafif zincir
LAMBDA HAFİF ZİNCİR ( idrar )
LAMBDA HAFİF ZİNCİR ( serum )
Lambda Total hafif zincir
Lamda hafif zincir
LAMOTRİGİNE ( Lamictal )
LC-1
LD-1
LD-1 İZOENZİM
LD-2
LD-3
LD-4
LD-5
LDH İZOENZİM ELEKTROFOREZİ
LDH-LAKTAT DEHİDROGENAZ ( BOS )
LDH-LAKTAT DEHİDROGENAZ ( plevra mai )
LDH-LAKTAT DEHİDROGENAZ ( serum )
LE HÜCRE TARAMASI
LEGIONELLA PNEUMOPHILIA ANTİJEN
LEGİONELLA KÜLTÜRÜ
Lenfosit
Lenfosit
Lenfosit
Lenfosit Subgrupları (İmmünfenotiplendirme)
LENFOSİT SUBSET ANALİZİ
LEPTİN
LEVETİRACETAM
LIZIN
Likefikasyon Süresi
LİPAZ
LİPİD ELEKTROFOREZİ
LİPİD, TOTAL
LİPOPRİNT
LİPOPROTEİN a ( Lpa )
LİSTERİA AGLUNİTASYON
LİTYUM
LİZİN
LİZOZİM
LKM ( Liver Kidney Mikrozomal ) ANTİKOR Tip 1
LOSIN
LOSİN
LÖKOSİT
LÖKOSİT
Lökosit
Lökosit
LÖKOSİT ( BOS )
LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ
Lökosit Esteraz Akt.
LÖSEMİ PANELİ
LUPUS ANTİKOAGÜLAN HEXAGONAL FOSFOLİPİD NÖTRALİZAS
LUPUS ANTİKOAGÜLAN TARAMA TESTİ ( LAC )
LUTEİNİZAN HORMON ( LH )
LYME SCREEN
MAGNEZYUM ( idrar )
MAGNEZYUM ( serum )
MAGNEZYUM( ERİTROSİT İÇİ )
Magnezyum(mg/L)
MAKROPROLAKTİN
MANTAR DİREKT BAKI
MANTAR KÜLTÜRÜ
Maple Syrup Urıne Disease(MSUD)
MCH
MCH
MCHC
MCHC
MCV
MCV
Mesane CA paneli
METANEFRİN ( idrar )
METANEFRİN(PLAZMA)
METHEMOGLOBİN
METIONIN
METİONİN
MID(mono,eoz,bazo,vd.)
MID(mono,eoz,bazo,vd.)
MİDE ASİDİ TAYİNİ, SERBEST
MİDE ASİDİ TAYİNİ, TOTAL
MİKROALBUMİN/KREATİNİN(spot)
MİKROALBÜMİNÜRİ ( 24 saat idrar )
MİKROALBÜMİNÜRİ ( overnight )
MİKROALBÜMİNÜRİ ( spot idrar )
MİKROBİYOLOJİ
Miktar
MİYOGLOBİN ( idrar )
MİYOGLOBİN( serum )
MoM
Monosit
MPV
MTHFR MUTASYONU
Mycoplasma Hominis
MYCOPLASMA PNEUMONİA IgG ANTİKORU
MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ANTİKORU
Na NİTROPRUSSİT
NAFOFARENKS KÜLTÜRÜ
N-ASETİL GLUKOZAMİNİDAZ ( NAG )
NAZAL SMEAR
NEONATAL TSH
NİŞASTA TANECİKLERİ
Nitrat(mg/L)
NİTRİT
Nitrit(mg/L)
NMO IgG
NMP-22 ( Nukleer Matrix Protein )
Non Selektif Kültür
Nonketotik Hiperglisinemi
Non-selektif Kültür
NOREPİNEFRİN ( NORADRENALİN ) ( idrar )
NOREPİNEFRİN ( NORADRENALİN ) ( plazma )
NORMETANEFRİN ( idrar )
NÖRON SPESİFİK ENOLAZ ( NSE )
NT-proBNP
Ofloxacin (4 mcg/ml)
OGTT ( 50 GR )
OGTT( ORAL GLUKOZ YÜKLEME TESTİ )
OKSALAT ( idrar )
OKSİYÜR YUMURTASI
ORGANİK ASİT(idrar)
ORGANİK ASİT(serum)
ORNITIN
ORNİTİN
OSTEOKALSİN
OTC
Oxcarbazepin
OZMOLALİTE ( idrar )
OZMOLALİTE ( serum )
OZMOTİK FRAJİLİTE
Örneğin cinsi
Özel Go Kültürü
Özel Go. Kültürü
Özel Trichomonas Kültürü
Özel Trichomonas Kültürü
P-ANCA
PANDY
Paratifo BH
Paratifo BO
PARATİROİD HORMON ( C-TERMİNAL SPESİFİK )
PARATİROİD HORMON ( INTACT )
Parçalı
PARVOVİRÜS B-19 IgG ANTİKORU
PARVOVİRÜS B-19 IgM ANTİKORU
Patojen Bakteri
Patojen/Pot.Patojen Bakteri
PAUL BUNNEL TESTİ
PCA3
PCT
PCT
PDW
PENICILLOYL G ( PENİSİLİN G ) SPESİFİK IgE ANTİKOR
PENICILLOYL V ( PENİSİLİN V ) SPESİFİK IgE ANTİKOR
PERİFERİK YAYMA
pH
PH(20C)
pH(Kan)
PHADIOTOP
Phi Skor
PIHTILAŞMA ZAMANI
PİRİDİNOLİN ( idrar )
PİRÜVAT KİNAZ
PİRÜVİK ASİD ( BOS )
PİRÜVİK ASİD ( plazma )
PKU MUTASYON TARAMASI
PLAZMİNOJEN
PLAZMODİUM ARANMASI
PNÖMOKOK IgG ANTİKORU
Polimof Nüveli Lökosit
PORFOBİLİNOJEN ( idrar )
POTASYUM ( BOS )
POTASYUM ( idrar )
POTASYUM ( serum )
PREALBÜMİN
pre-beta lipoprotein
PRENA  TEST (X-Y)
PRENA TEST
PRENATAL RİSK DEĞERLENDİRME TESTİ ( E3, AFP, ß-HCG
PRİMİDON ( MYSOLİN )
Pristinamycin (2 mcg/ml)
PRL ANTİKORU
PROGESTERON
PROKALSİTONİN
PROLAKTİN
PROLIN
PROLİN
ProPSA
PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN, FREE
PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN, TOTAL ( PSA )
PROTEİN
Protein Atılımı(Günlük)
PROTEİN C(AKTİVİTE)
PROTEİN ELEKTROFOREZİ ( idrar )
PROTEİN ELEKTROFOREZİ ( serum )
PROTEİN S(AKTİVİTE)
PROTEİN, TOTAL ( BOS )
PROTEİN, TOTAL ( idrar )
PROTEİN, TOTAL ( mai )
PROTEİN, TOTAL ( serum )
PROTEİNÜRİ TARAMA TESTİ
PROTROMBİN GEN MUTASYONU (trombofili 1 test)
PROTROMBİN ZAMANI
PSA(KONTROL)
PSEUDOKOLİNESTERAZ
Pseudomonas aeruginosa
PTH-rp
PÜ KÜLTÜRÜ
QUANTİFERON
RAST IgE
RDW
RDW
REAKSİYON ( pH )
RENİN AKTİVİTESİ ( plazma )
RENK
RENK
RESPİRATUAR SİNSİSYAL VİRÜS IgG ANTİKORU ( RSV IgG
RESPİRATUAR SİNSİSYAL VİRÜS IgM ANTİKORU ( RSV IgM
RESPİRATUVAR VİRUS TARAMASI(PCR)
RETİKÜLOSİT
RETİNOL BAĞLAYAN PROTEİN ( RBP ) ( serum )
RİVALTA
ROMATOİD FAKTÖR ( RF )
ROSE-WALLER TESTİ
Roxithromycin (4 mcg/ml)
RSV
RUBELLA IgG avidite
SAÇTA MANTAR ARANMASI
SAFRA ASİTLERİ ( açlık )
SAFRA ASİTLERİ ( tokluk )
SAFRA KÜLTÜRÜ
SALİSİLAT
SARKOZIN
SARKOZİN
Scl-70 ANTİKORLARI
SEDİMANTASYON HIZI
SEKS HORMONU BAĞLAYAN GLOBULİN ( SHBG )
SELENYUM
SELLULOZ PARÇALARI
Semen hacmi
Semen hacmi
SEMEN KÜLTÜRÜ
SEMENDE FRUKTOZ
Semikantitatif Düzey M.h
Semikantitatif Düzey U.u
Serbest PSA
SERBEST PSA(KONTROL)
SERBEST YAĞ ASİTLERİ
SERIN
SERİN
SEROLOJİ
SEROTONİN
Sertlik(FS)
SERULOPLAZMİN
SGPT
SISTATYONIN
SISTIN
SITRULIN
SITRULİN
SİCKLİNG TEST
SİKLOSPORİN
SİSTATİN C
SİSTATYONİN
SİSTİN
SİSTİN
SİTRİK ASİT-SİTRAT ( idrar )
Sitrullinemi
SLA
Sm ANTİKORU ( Smith ANTİKORU )
SMA MUTASYON ANALİZİ
SODYUM ( BOS )
SODYUM ( idrar )
SODYUM ( serum )
SOĞUK AGLUTİNİNLER
SOMATOMEDİNE C ( IGF-1 )
SPERM HAZIRLAMA
SPERM HAZIRLAMADAN ÖNCE
Sperm konsantrasyonu
Sperm konsantrasyonu
SPERM MORFOLOJİSİ
Sperm Yoğunluğu
SPERMİYOGRAM
SS-A (Anti-Ro) ANTİKORU
SS-B ( Anti La ) ANTİKOR
SUKROZ HEMOLİZ ( LİZİS ) TESTİ
SUKROZ HEMOLİZ TESTİ
T.Alkalinite(mgCaCO3)
T3 ( TRİİODOTİRONİN ), TOTAL
T3 SERBEST
T4 ( TİROKSİN ), TOTAL
T4 SERBEST
TACROLİMUS ( FK 506 )
TAM GAİTA ANALİZİ
TAM İDRAR ANALİZİ
TAM KAN SAYIMI( 18 parametre )
TAURIN
TAURİN
TBC PCR
TEKSİFLE AARB ARANMASI
TEOFİLİN
TESTOSTERON, SERBEST
TESTOSTERON, TOTAL
TIRNAKTA MANTAR ARANMASI
TIROZIN
TISSUE POLYPEPDIDE ANTİGEN ( TPA )
Tifo H
Tifo O
TİROGLOBULİN( Tg )
TİROİD CA
TİROİD PEROKSİDAZ ( TPO ) ANTİKORU
TİROİD STİMÜLAN HORMON ( TSH )
TİROKSİN BAĞLAYICI GLOBULİN ( TBG )
TİROZİN
Tirozinemi Tip I
TOKLUK KAN ŞEKERİ( 120 )
TOKSOCARA CANİS ANTİKOR
TOKSOPLAZMA IgG ANTİKORU
TOKSOPLAZMA IgG AVİDİTE
TOKSOPLAZMA IgM ANTİKORU
TOKSOPLAZMA PCR(BOS,AMN.MAY.)
Total bakteri sayısı(20C)
Total bakteri sayısı(36C)
TOTAL BILIRUBIN
Total Protein
Total protein(idrar)
Total PSA
Total sperm sayısı
TPIHA
TPIHA KANTİTATİF
TRANSFERRİN
TRANSGLUTAMİNAZ IgA(tTGIgA)
TRANSGLUTAMİNAZ IgG
TREONIN
TREONİN
TRICHOMONAS KÜLTÜRÜ, SELEKTİF
TRIPTOFAN
TRİGLİSERİD
TRİPTOFAN
TROMBİN ZAMANI ( TT )
TROMBOSİT
TROMBOSİT
TROMBOSİT
Trombosit
TROPONIN-T
TROPONİN-I
TSH RESEPTÖR ANTİKORU
TUBULER FOSFAT REABSORBSİYONU ( TRP )
TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ
TÜBERKÜLOZ REZİSTANSI
TÜBERKÜLOZ-ATİPİK MİKOBAKTERİ İDANTİFİKASYONU
URE
Ureaplasma urealyticum
ÜRE SİKLUSU DEFEKTLERİ
ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ
ÜRİK ASİD ( idrar )
ÜRİK ASİD ( serum )
ÜRİNER SİSTEM TAŞI ANALİZİ
ÜROBİLİNOJEN
ÜROGENİTAL MYCOPLAZMA
ÜROPEPSİNOJEN
ÜROPORFİRİN
VAGİNAL KÜLTÜR
VALIN
VALİN
VALPROİK ASİT
VANCOMYCIN
VANİL MANDELİK ASİT ( VMA )
VARİCELLA ZOSTER IgG ANTİKORU ( VZV IgG )
VARİCELLA ZOSTER IgM ANTİKORU ( VZV IgM )
VDRL
VI-NORMAL BAŞI OLUP BOYUN,ARA PARÇA VE KUYRUK ANOM
VİBRO KÜLTÜRÜ ( selektif )
VİGABATRİN(Sabril)
VİTAMIN B6(PRIDOKSAL-5-FOSFAT)
VİTAMİN A ( RETİNOL )
VİTAMİN B1(TİYAMİN)
VİTAMİN B-12
VİTAMİN B2(Riboflavin)
VİTAMİN C ( ASKORBİK ASİT )
VİTAMİN D ( 25-OH VİTAMİN D )
VİTAMİN E ( ALFA TOKOFEROL )
VİTAMİN K
V-SİTOPLAZMİK ÇIKINTI
WEIL-FELIX TESTİ
WEINBERG TESTİ
Y KROMOZOM MİKRODELESYON
YABANCI HÜCRELER
YARA KÜLTÜRÜ
YENİDOĞANDA METABOLİK TARAMA
YERSİNİA KÜLTÜRÜ

Doktorunuza Soru Sorun