INTERNATIONAL PATIENT

TrueBeam STx

Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx, kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan, en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisidir. Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx sistemi, görüntüleme, hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliği kullanır.

Çok amaçlı platform konusunda dünya lideri olan Varian firması tarafından tasarlanan Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx sistemi, konvansiyonel ve 3-boyutlu konformal radyoterapi yanında görüntü eşliğinde radyoterapi ve radyocerrahi (IGRT ve IGRS), yoğunluk ayarlı ark terapi (RapidArc) ve stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) dahil tüm ileri radyoterapi modalitelerinde kullanılabilir. Bu sistem ile milimetrenin altında hassasiyetle kafa içi ve dışı radyocerrahi uygulamaları yapılmaktadır.

Brakiterapi

Yunancada yakın anlamına gelen “braki” kelimesinden türetilmiştir. Brakiterapi radyoaktif kaynakların vücut boşluklarına veya doku arasına (geçici süreliğine) yerleştirilerek yapılan bir ışınlama tekniğidir.

Eksternal tedaviden önce veya sonra uygulanarak daha lokal bir bölgeye yüksek dozlar verilip daha iyi tümör kontrolü sağlanırken tümör çevresindeki hassas dokuya az doz verildiği için normal doku komplikasyonu olasılığı düşmektedir. Brakiterapi uygun olan durumlarda tek başına kür sağlamak içinde uygulanabilir.

PET/CT

PET/CT; kanserin tanısı, evrelemesi ve tedaviye yanıtının değerlendirilmesinde kullanılan üst düzey bir tanısal incelemedir.

Gamma Kamera

Gamma kamera, hastanın içindeki radyonüklidten yayılan fotonları bir darbeye daha sonrada gerilim sinyaline dönüştürür. Bu sinyal radyonüklid’in dağılımının bir görüntüsünün oluşturulmasında kullanılır.
 

Dijital Mamografi (Tomosentez)

Mamografi – tomosentez cihazı, görüntü kalitesinden ödün vermeden hastaların maruz kaldığı radyasyon dozunu yüzde 30’a kadar azaltan ilk Dijital Mamografi Tomosentez sistemidir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme "MR"

Yapay Zeka 3 Tesla MR cihazı (emar) kısa sürede daha sağlıklı ve daha net görüntüler verir. Yapay Zeka 3 Tesla MR cihazını, diğer MR cihazlarında ayıran en önemli özelliği, yeni nesil yapay zeka uygulamaları ile donatılmış olmasıdır. Günümüzde hayatımızın her alanına girmeye başlayan yapay zeka uygulamaları MR görüntülemesinde önemli gelişmelere neden olmuş ve radyoloji hekimlerinin doğru tanı koymasında vazgeçilmez bir araç olmuştur. Merkezimizde bulunan 3 Tesla MR cihazındaki yapay zeka uygulamaları hekimlerimizin ve hastalarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunulmuştur.

Bilgisayarlı Tomografi "BT"

Bilgisayarlı tomografi; x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir.

Bu yöntemle klasik röntgenogramlardaki üst üste düşme (superpozisyon) ortadan kaldırılmıştır.

Görüntüleri röntgenden çok daha ayrıntılıdır.

Ultrasonografi

Ultra-ses kullanılarak bir çok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir. Vücut içindeki çeşitli hastalıkları ve dokulardaki yoğunluk farklılaşmasını tespit etmek için kullanılır.

Direkt Grafi "X-ray"

X ışını (röntgen) kullanılarak herhangi bir vücut bölgesinin iki boyutlu görüntüsünün alınmasını sağlar.

Tüm konvansiyonel tetkiklerin temelini oluşturur.