INTERNATIONAL PATIENT

Ga-68 DOTA-TATE ve Nöroendokrin Tümörler Nükleer Tıp Uzmanımız Dr. Nesrin Aslan’ın Ga-68 DOTA-TATE ile Nöroendokrin (Karsinom) Tümörlerinin Görüntülemesi Hakkındaki Açıklamaları[/caption] Nöroendokrin tümörler, nadir görülen ve pek çok organdan kaynaklanabilen, bulguları diğer hastalıklarla karışabilen, bu nedenle de tanı konulması oldukça zor bir hastalık grubudur. Ultrasonografi, Tomografi, MR gibi klasik görüntüleme yöntemlerinin özellikle küçük boyuttaki nöroendokrin tümörlerin […]