INTERNATIONAL PATIENT

Kolon Kanseri: Kolon kanserleri bazen bulgu ve belirti verebileceği gibi bazen hiçbir şikayete neden olmayabilirler. Şikayetler kolonda tümörün bulunduğu yere göre değişiklik gösterir. Kalın bağırsak sistemi; sağ, sol ve alt bölüm olarak 3’e ayrılır. Sağ kolon (çıkan kolon) kanserlerinin belirtileri ile sol kolon (inen kolon) ve alt bölümdeki (sigmoid kolon ve rektum) kanserlerin belirtileri birbirinden […]

Kolon Kanseri (Kolorektal Kanser) Kolon Kanseri Karşı Kimler Risk Altında? Kolorektal kanser öyküsü olanlar: Daha önce kolorektal kanser tanısı konmuş ve tedavi edilmiş kişilerde, bu kanser tipi ikinci kez tekrarlayabilir. Yine daha önce yumurtalık, rahim (endometriyum) ya da meme kanseri geçirmiş kadın hastalarda da kolorektal kanser gelişme riski yükselmektedir. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olanlar: […]