МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАЦИЕНТ

Специалист по радиоонкологии

Доктор Роман Ибрахимов

Eğitim

2008 – 2012
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık Eğitimi)

1998 – 2005
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

2012 – Halen
Neolife Tıp Merkezi

Üyelikler

  • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Bilimsel Çalışmalar

2014
11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

(Sözel Bildiri: Mide CA tanılı olgularda kemoradyoterapi sonrası geç dönem böbrek hasarı, tolerans dozlar üzerine klinik, fonksiyonel ve dozimetrik inceleme)

(Poster: Akciğer metastazlarında erken dönem stereotaktik radyoterapi sonuçlarımız)

2011
1. Kanıta Dayalı Tıp Kursu

Lokalize Prostat Kanseri tanısıyla konformal tekniklerle küratif radyoterapi uygulanan olgularda geç yan etkilerin değerlendirilmesi: TOG Yan Etkiler Alt Grubu Çalışması

Профессор Доктор Метин Гюден

Радиационная Онкология / Главврач

Доктор Несрин Аслан

Специалист по ядерной медицине

Профессор Доктор Метин Халач

Специалист по ядерной медицине

Профессор Доктор Ахмет Обер

Специалист по радиоонкологии

Доктор Роман Ибрахимов

Специалист по радиоонкологии

Доцент, Доктор Орхан ЧЕЛЕН

Специалист по общей хирургии и хирургической онкологии

Доктор Гонджа Сарач

Специалист акушер-гинеколог

Доктор Айшен Дизман

Специалист по радиоонкологии

Доктор Зюлал Юнлюер

Специалист по радиологии