INTERNATIONAL PATIENT

Rektal kanser çoğu zaman birden fazla tedavi türü (modalite) gerektirir, bu yaklaşım “multimodal terapi” olarak bilinir. Genellikle rektal kanserde kullanılan tedavi türleri diğer birçok kanser tipini tedavi etmede kullanılanlar ile aynıdır. Bunlar:

Rektum Kanseri Tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler

CERRAHİ

Cerrahi seçenekleri birkaç faktöre bağlıdır:

Rektal kanser tedavisinde çoğunlukla kullanılan bazı yöntemler:

APR sonrası dışkının anüse geçmesi mümkün değildir. Bir uç kolostomi, APR öncesi rektuma bağlanmış olan kolonun son kısmını alt karındaki cerrahi bir açıklığa (stoma) bağlar. Böylece dışkı stoma üzerine yerleştirilen çıkarılabilir bir keseye geçer.

Listelenen diğer yöntemlerden farklı olarak, lokal eksizyon lenf nodu çıkarılmasını içermez. Bunun yerine çıkarılan doku tümörün beklenenden daha ileri kanser özelliklerine sahip olmadığından emin olmak amacıyla laboratuvarda incelenir. Eğer bu özelliklerden biri bulunursa standart bir operasyon gerekebilir.

Tedavinin ana rolü, cerrahın tümör etrafından ideal düzeyde sağlıklı doku alamadığı durumlarda kanserin yenileme ihtimalini azaltmaktır. IORT bazı rekürren (tekrarlayan) rektal kanser vakalarının yanında ileri rektal kanserleri tedavi etmek için de kullanılır.

KOMBİNASYON TERAPİ

Evre 2 ve evre 3 rektal kanserler için standart tedavi, cerrahi öncesi (preoperatif) verilen kemoterapi ve radyasyonun bir kombinasyonudur (kemoradyoterapi).  Bu yöntem aynı zamanda tekrarlama riski yüksek olan evre 1 rektal kanserler için de bir tedavi seçeneğidir.

Preoperatif kemoradyoterapinin faydaları:

Preoperatif kemoradyoterapi ve cerrahi işlem arasında olağan dönem yaklaşık 6 haftadır.  Ameliyat sonrası birçok hasta, kalan kanser hücrelerini yok etmek adına ayrıca kemoterapi alır.

EVRE 4 REKTAL KANSER

Evre 2 ve 3 rektal kanserlerde kullanılan tedavilerin bazıları evre 4 kanserler için de uygun olabilir. Tanımlandığı gibi evre 4 rektal kanser genellikle karaciğer olmak üzere vücudun farklı bir bölgesine yayılmıştır (metastaz).

Bazı vakalarda esas (primer) tümör hala rektum ve yakınındaki lenf nodlarında sınırlı iken karaciğerde metastatik bir tümör belirebilir. Eğer bu durum gerçekleşmiş ise doktorunuz primer tümör ve karaciğerdeki tümörü tek seferde çıkaracak bir cerrahi işlem önerebilir.

Bazı vakalarda da primer tümör karaciğer metastazı oluşmadan önce rahim ve yumurtalıklar gibi rektum çevresi organlara metastaz yapabilir. Bu vakalarda kompleks cerrahiler ve pelvis yapılarının yeniden düzenlenmesi mümkün olabilir.

EVRE 4 REKTAL KANSER İÇİN İLAÇLAR

Kemoterapi bazı vakalarda radyasyon terapisi ile de olduğu gibi evre 4 rektal kanser hastalarında yaşam süresini uzatır. Kemoterapinin genel kullanımı ameliyat öncesi iken her iki tedavi ameliyat sonrası da verilebilir. Kemoterapi ve radyasyon, kanser cerrahi işlem için çok geniş çaplı olduğunda semptomları azaltmak amacı ile kullanılabilir.

Evre 4 rektal kanser hastaları kemoterapiye ek olarak FDA onaylı yeni üç ilaçtan birini alabilir. “Biyolojikler” olarak adlandırılan bu ilaçlar tümörün büyümesine izin veren kanser hücresi özelliklerini hedef alır. Kemoterapinin yanında biyolojik ilaç alınmasının belirli kolorektal kanser vakalarında tedaviye yanıtı iyileştirdiği bulunmuştur. Biyolojikleri içeren tedavi “hedeflenmiş terapi” olarak adlandırılır.

Evre 4 kolorektal kanserde kemoterapi ile birlikte kullanılan ilk basamak FDA onaylı ilaçlar:

Destekleyici (Palyatif) Bakım

Palyatif bakım ciddi bir hastalığın ağrı ve diğer belirtilerini rahatlatmayı sağlamaya odaklanmıştır. Palyatif bakım uzmanları, devam eden bakımınızı tamamlayacak ekstra bir destek katmanı oluşturmak için siz, aileniz ve diğer doktorlar ile birlikte çalışır.

Palyatif tedavinin bir örneği semptomlarınızı gidermek amacıyla rektum tıkanmasını rahatlatma cerrahisi olabilir.

Palyatif bakım hekimler, hemşireler ve diğer özel eğitimli profesyonellerden oluşan bir ekip ile sağlanır. Palyatif bakım ekipleri, kanser hastaları ve ailelerinin hayat kalitesini artırmayı amaçlar. Bu bakım şekli aldığınız iyileştirici veya diğer tedaviler ile birlikte önerilebilir.