PET/CT nedir?

PET/CT; organlar hakkında metabolik ve anatomik bilgiyi bir arada elde etmeyi sağlayan PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) ve CT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir görüntüleme yöntemidir.

Pozitron emisyon tomografisi (PET) dokularınızın ve organlarınızın nasıl işlev gösterdiklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bir görüntüleme testidir. PET taraması, bu aktiviteyi göstermek için bir radyoaktif ilacı (izleyici) kullanır.

 


Dr. Nesrin Aslan - PET/CT nedir ve nasıl uygulanır bilgiler veriyor.

 

Bu izleyici, PET taraması ile incelenecek organa veya dokuya bağlı olarak, enjekte edilebilir, yutulabilir veya nefes yoluyla alınabilir. İzleyici, sıklıkla hastalık alanlarına karşılık gelen yüksek düzeyde kimyasal aktiviteye sahip vücut alanlarında toplanır. Bir PET taramasında, bu alanlar parlak noktalar şeklinde görülürler.

PET CT taraması, bazı kanserler, kalp hastalığı ve beyin bozuklukları da dahil olmak üzere, çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkarılmasında veya değerlendirilmesinde faydalıdır.

blank

PET/CT uygulamalarında üstün teknoloji Neolife’ta!..

PET/CT Taraması Neden Yapılır?

PET taraması, vücut bölgelerindeki kimyasal aktiviteyi tetkik etmenin etkili yoludur. Bazı kanserler, kalp hastalığı ve beyin bozuklukları da dahil olmak üzere, çeşitli rahatsızlıkların belirlenmesine yardımcı olabilir. PET taramasından elde edilen görüntüler, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi diğer tarama yöntemleriyle elde edilenlerden farklı bilgiler sağlarlar. Bir PET taraması veya birleşik BT-PET taraması doktorunuzun rahatsızlığının tanısını daha iyi koymasına olanak tanır.

Kanser

Kanser hücreleri, normal hücrelerden daha yüksek metabolizma hızına sahip olduklarından, PET taramalarında parlak noktalar şeklinde görülürler. PET taramaları aşağıdakilerde faydalı olabilirler:

 • Kanserin tespit edilmesi
 • Kanserinizin yayılıp yayılmadığının ortaya çıkarılması
 • Kanser tedavisinin işe yarayıp yaramadığının kontrol edilmesi.
 • Kanser nüksünün belirlenmesi.

PET taramaları, kanseröz olmayan rahatsızlıklar kanser gibi göründüğünden ve birçok kanseri türü PET taramalarında görünmediğinden, dikkatle yorumlanmalıdır. PET taramalarında görünmeleri çok olası kanser türleri aşağıdakileri içerir:

 • Beyin Tümörü
 • Meme Kanseri
 • Serviks – Rahim ağzı Kanseri
 • Kolorektal Kanser
 • Yemek borusu Kanseri
 • Baş ve boyun Kanseri
 • Akciğer Kanseri
 • Lenfoma Kanseri
 • Melanoma Kanseri
 • Pankreas Kanseri
 • Prostat Kanseri
 • Tiroid Kanseri

Kalp hastalığı

PET taramaları, kalpte kan akışının azaldığı alanları gösterebilir: Bu bilgi, size ve doktorunuza, pıhtıyla tıkanmış kalp atardamarlarını açmaya yönelik bir işlemden (anjiyoplasti) veya koroner arter bypass cerrahisinden fayda sağlayıp sağlamayacağınıza ilişkin karar vermenizde yardımcı olabilir.

Beyin bozuklukları

PET taramaları, aşağıdakilere benzer belirli beyin bozukluklarını değerlendirmek için kullanılabilir:

 • Tümörler
 • Alzheimer hastalığı
 • Nöbetler

PET/CT'nin Faydaları ve riskleri nelerdir?

Faydalar

 • Nükleer tıp tetkikleri, vücudun hem fonksiyonu hem de anatomik yapısıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, sıklıkla diğer görüntüleme yöntemleriyle elde edilemeyen özgün bilgiler sağlarlar.
 • Nükleer tıp tetkikleri, birçok hastalıkta, tanının konulması ve bulunuyorsa uygun tedavinin belirlenmesi için gerekli en faydalı bilgileri verirler.
 • Nükleer tıp, cerrahi eksplorasyona göre daha düşük maliyetlidir ve daha kesin bilgiler sağlayabilir.
 • Nükleer tıp, sıklıkla belirtiler ortaya çıkmadan veya anormallikler diğer tanı testleriyle tespit edilmeden önce, hastalığı en erken evrede belirleme potansiyelini sunar.
 • PET taramaları, lezyonların olasılıkla iyi huylu veya habis olduğunu tespit ederek, cerrahi biyopsi ihtiyacını ortadan kaldırabilir veya en iyi biyopsi yerini belirleyebilir.
 • PET taramaları, radyasyon terapisi planlamasında kullanılan ilave bilgileri de sağlayabilir.

 


Dr. Nesrin Aslan - PET/CT avantajları nelerdir bilgiler veriyor.

Riskler

PET taramanızda, vücudunuza bir radyoaktif ilaç (izleyici) verilecektir. Maruz kaldığınız radyasyonun miktarı az olup olumsuz etki riski düşüktür. Ancak, bu izleyici:

 • Nadir durumlarda, majör alerjik reaksiyona neden olabilir.
 • Hamileyseniz, doğmamış bebeğinizi radyasyona maruz bırakabilir.
 • Emziriyorsanız, çocuğunuzu radyasyona maruz bırakabilir.

Doktorunuzla PET taramasının faydaları ve riskleri hakkında konuşun.

Nasıl hazırlanacaksınız?

Doktorunuza aşağıdakileri bildirin:

 • Herhangi bir zamanda kötü bir alerjik reaksiyon yaşamış olmanız
 • Yakın zamanda hasta olmanız veya şeker hastalığı gibi diğer bir tıbbi rahatsızlığınızın olması
 • Herhangi bir ilaç, vitamin veya bitkisel takviye alıyor olmanız
 • Hamile olmanız veya hamile olabileceğinizi düşünmeniz
 • Emziriyor olmanız
 • Kapalı alanlardan korkuyor olmanız (klostrofobi)

Doktorunuz size tarama işlemine nasıl hazırlanacağınızla ilgili ayrıntılı bilgi verecektir. Genel kural çalışmadan önceki birkaç gün ağır egzersizden kaçınmanız ve taramadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmanızdır.

Neler beklemelisiniz?

PET tarayıcısı, bilgisayarlı tomografi (BT) makinesine benzeyen, dik duran devasa bir çöreğe benzeyen büyük bir makinedir. Ayaktan hasta koşullarında yapılabilen bu işlem için yaklaşık iki saate ihtiyacınız olacaktır (bir gece hastanede kalmanız gerekmez). Tarama için geldiğinizde, sizden aşağıdakiler istenebilir:

 • Hastane kıyafeti giymeniz
 • Mesanenizin boşaltılması

Ardından, size bir radyoaktif ilaç (izleyici) verilecektir. Kullanılacak izleyici türüne bağlı olarak, ilaç size enjekte edilebilir veya solumanız veya yutmanız istenebilir. İlaç enjekte edildiyse, kolunuzdan yukarı doğru ilerleyen bir soğukluk kısa süreyle hissedebilirsiniz. Vücudunuzun izleyiciyi emmesi için 30 ila 60 dakika beklemeniz gerekecektir.

 


Dr. Nesrin Aslan - PET/CT ne zaman ve hangi durumlarda uygulanır bilgiler veriyor.

PET taraması sırasında

Hazır olduğunuzda, tarayıcı içerisine kayan dar, dolgulu masa üzerine yatacaksınız. Tarama sırasında, görüntülerin bulanık olmaması için son derece hareketsiz kalmanız gerekecektir. Testin tamamlanması yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Makine uğultu ve tıkırtı sesleri çıkarır.

Test ağrıya neden olmaz. Kapalı yerlerden korkuyorsanız, tarayıcı içerisindeyken bir miktar kaygı duyabilirsiniz. Duyduğunuz herhangi bir rahatsızlığı hemşire veya teknisyene söylediğinizden emin olun. Size rahatlamanıza yardımcı olması için bir ilaç verilebilir.

Bazı durumlarda, aynı randevu sırasında aynı makinede BT ve PET çekilebilir. BT önce taranacaktır ve yaklaşık 10 dakika sürecektir.

PET taraması sonrasında

Tetkik yapıldıktan sonra, doktorunuz size aksini söylemedikçe, günlük işlerinize olağan şekilde devam edebilirsiniz. İzleyicinin vücudunuzdan yıkanmasına yardımcı olmak için bolca sıvı içmeniz gerekecektir.

Sonuçları kim yorumlar ve sonuçları nasıl alabilirim?

Bir radyolog veya nükleer tıp alanında uzmanlık eğitimi almış diğer bir hekim görüntüleri yorumlayacak ve raporu sizi sevk eden hekime gönderecektir.

Sonuçlar

PET taraması görüntülerinde, radyoaktif izleyicinin toplandığı yerlerde parlak noktalar şeklinde görülür. Bu noktalar yüksek seviyedeki kimyasal aktiviteyi ve dokularınızın ve organlarınızın nasıl işlev gösterdiklerini ortaya çıkarırlar. Tarama görüntülerini yorumlamak için özel eğitim almış bir doktor (radyolog) bulguları doktorunuza rapor edecektir.

Radyolog, PET görüntülerinizi bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi yakın zamanda yapılan diğer tetkiklerin görüntüleriyle de karşılaştıracaktır. Veya bu görüntüler, rahatsızlığınızla ilgili daha fazla ayrıntı sağlamak üzere, birleştirilebilirler.

Ayrca aşağıdaki bilgiler de ilginizi çekebilir:

PET/CT'nin kullanım alanları nelerdir?

 • PET/CT, kullanılan radyoaktif maddeye duyarlılık gösteren kanser türlerinin tanısında, primer evrelemesinde, tedaviye yanıtın değerlendirmesinde ve yeniden evreleme basamaklarında,
 • Seçilmiş kalp hastalarında by-pass ve stent öncesi canlı doku araştırılmasında.
 • Nörolojide Alzheimer'ın ayırıcı tanısında ve cerrahi planlanan epilepsi hastalarında odağın tespitinde kullanılmaktadır.

PET/CT'nin avantajları

PET/CT, lezyonların iyi huylu/kötü huylu ayrımının yapılmasını sağlar.

Gereksiz biyopsi ve cerrahi işlemleri engeller.

Tek bir inceleme ile kanserin vücut içerisindeki dağılımının yani evresinin tespit edilmesini sağlar.

Kanser nüksünün saptanmasında doğruluğu en yüksek yöntemdir.

Bazı kanser türlerinde kemoterapi ilaçlarına olan duyarlığın değerlendirilmesini sağlar. Böylece etkin olmayan tedavinin, etkin tedavi ile değiştirilmesine imkan verir.

Radyoterapi ve kemoterapi tedavileri sonrasında hastanın tedaviye yanıtının değerlendirilmesini sağlar.

PET/CT hastaları için tetkik öncesi ön hazırlıklar nelerdir?

Hastaların en az 6 saat, ideali 12 saat, aç olmaları istenir.

Şeker hastalığı olanlarda tedavinin kesilmemesi ve tetkik günü kan şekerinin 200mg/dl altında olması istenir.

Hastanın randevudan 1-2 saat öncesinden başlayarak minimum 2 litre su içmesi önerilmektedir.

PET/CT'de görüntüleme nasıl yapılır?

Kullanılan radyoaktif madde damar yoluyla enjekte edilir.

Enjeksiyondan sonra 60 dk'lık bir süre boyunca hasta özel odalarda tam bir istirahat halinde bekletilir.

Bu istirahat süresi sonunda tarama işlemine başlanır.

Tarama alanı kafa tabanı ile uyluk üst kesimi arasında kalan bölgedir.

Tarama süresi hastanın boyuna bağlı olarak 15-30 dk. arasında değişmektedir.

Online Randevu
Doktorunuza Sorun
Online Randevu formunu doldurun, hasta temsilcilerimiz sizleri arasın. Randevunuzu beraber planlayalım.
Aşağıdaki form yardımıyla uzman doktorlarımıza sorunuzu iletebilirsiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Max: 2MB

crossmenuchevron-downarrow-left