INTERNATIONAL PATIENT

Pankreas Nöroendokrin Tümörleri nedir?

Genel Bakış

Pankreatik nöroendokrin tümörler (pNET), pankreasın hormon üreten hücrelerinde görülen bir kanser türüdür. Aynı zamanda adacık hücre kanserleri olarak da bilinirler ve oldukça nadirlerdir.

Pankreatik nöroendokrin tümörler, pankreasta normal olarak bulunan ve hormon üretimi yapan küçük hücrelerde (adacık hücreleri) başlar.

Pankreatik nöroendokrin tümörlerin bazılarında, tümör hücreleri hormon salınımı yapmaya devam eder (fonksiyonel tümörler olarak adlandırılırlar) ve vücuda verilen hormon miktarı çok fazla olur. Bu durumun örnekleri gastrinoma ve glukagonomadır.

Çoğu zaman, tümörler aşırı miktarda hormon salınımı yapmaz ve non-fonksiyonel tümörler olarak adlandırılırlar.

Belirtiler nelerdir?

Pankreatik nöroendokrin tümörler bazen belirti vermez. Belirti oluşturduklarında ise şunlar görülebilir:

Sebepleri nelerdir?

Birçok pankreatik nöroendokrin tümörde sebep açıkça belli değildir.

Pankreatik nöroendokrin tümörler, pankreastaki hormon üretimi yapan hücrelerin (adacık hücreleri) DNA’larında değişiklikler (mutasyon) oluşması ile ortaya çıkar. DNA, vücudumuzdaki tüm kimyasal süreçler için bilgi sağlayan yapıdır. Mutasyonlar bu bilgilerde değişikliklere neden olur. Bunun bir sonucu olarak hücreler kontrol dışı büyüyebilir ve devamında kanserli hücrelerden oluşmuş bir kitle haline gelerek tümörü oluşturabilir. Bazı durumlarda kanser hücreleri yerinden ayrılabilir ve karaciğer gibi diğer organlara yayılabilir.

Aşağıdaki bazı kalıtsal sendromlar, bu kanser türünde risk artışına neden olur:

Risk Faktörleri nelerdir?

Pankreatik nöroendokrin tümör riskinin artışı ile ilişkili olan faktörler şunlardır:

Tanı nasıl yapılır?

Pankreatik nöroendokrin tümörlerin tanısında kullanılan test ve yöntemler şunlardır:

Görüntüleme ayrıca vücuda radyoaktif madde enjekte edilmesini içeren nükleer tıp yöntemleri ile de yapılabilir. Radyoaktif madde pankreatik nöroendokrin tümöre yapışır ve böylece BT veya MR ile birleştirilmiş pozitron emisyon tomografisinde (PET) görüntüler daha net izlenir.

Tedavisi nasıl yapılır?

Pankreatik nöroendokrin tümörlerin tedavisi; kanserin içerdiği hücre türlerine, kanserin evresi ve karakterine, kişisel tercihlerinize ve genel sağlık durumunuza göre çeşitlenir.

Seçenekler şunları içerebilir:

Pankreas başını etkileyen kanserlerde ise kanser ile birlikte pankreasın bir kısmının veya tamamının çıkarılmasını içeren Whipple yöntemi (pankreatikoduodenektomi) uygulanması gerekebilir.

Lu-177 dotatate (Lutathera), ileri evre kanserlerde tedavi amacı ile kullanılır.