INTERNATIONAL PATIENT

Omurga ve omurilik tümörleri hakkında bilinmesi gerekenler

Omurga ve omurilik tümörleri nedir?

Omurga tümörü, omurga kanalınızda veya omurganızın kemiklerinde gelişen bir büyümedir.
Intradural tümör olarak da adlandırılan omurilik tümörü omurilikte veya omurilik zarında (dura) başlayan omurilik tümörüdür. Omurganın kemiklerini (vertebra) etkileyen tümörlere vertebral tümör denir.

Omurga veya Omurilik kanseri ne demektir

Omurga ve omurilik tümör belirtileri nelerdir?

Omurilik tümörleri, özellikle tümörler büyüdükçe farklı işaret ve semptomlara neden olabilir. Tümörler omurganızı veya sinir köklerini, kan damarlarını veya omurganızın kemiklerini etkileyebilir. İşaret ve belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

 • Tümör büyümesine bağlı olarak tümör bölgesinde ağrı
 • Genellikle vücudunuzun diğer bölgelerine yayılan sırt ağrısı
 • Ağrı, ısı ve soğuğa daha az hassaslaşma
 • Bağırsak veya mesane fonksiyon kaybı
 • Bazen düşmelere sebep olan yürüme güçlüğü
 • Geceleri kötüleyen sırt ağrısı
 • Özellikle kollarınızda veya bacaklarınızda his kaybı veya kas zayıflığı
 • Vücudunuzun değişik bölgelerinde orta veya ciddi derecede kas zayıflığı

Sırt ağrısı omurilik tümörlerin yaygın bir erken semptomudur. Ağrı sırtınızın ötesinde kalça, bacak, ayak veya kollarınıza da yayılabilir ve hatta tedaviyle bile zamanla kötüye gidebilir.

Omurilik tümörleri tümörün tipine bağlı olarak farklı hızlarda ilerler.

Ne zaman doktora görünmeli?

Sırt ağrısının pek çok nedeni vardır ve sırt ağrısının çoğunun nedeni tümör değildir. Ancak, erken teşhis ve tedavi omurilik tümörleri için önem taşıdığından, aşağıdaki türden sırt ağrınız olduğunda doktorunuza danışın:

 • Israrcı ve ilerleyen
 • Aktivite ile alakalı değil
 • Geceleri daha kötülüyor
 • Kanser öykünüz var ve sırt ağrınız yeni başladı.
 • Bulantı, kusma veya baş dönmesi gibi diğer kanser belirtileriniz var

Aşağıdakilerden biriyle karşılaşırsanız derhal tıbbi yardım isteyin:

 • Bacak veya kollarınızda ilerleyen kas zayıflığı veya uyuşukluk
 • Bağırsak veya mesane fonksiyonlarında değişiklik

Omurga ve omurilik tümörleri nedenleri nelerdir?

Omurilik tümörlerinin neden oluştuğu net değildir. Uzmanlar, kusurlu genlerin bir rol oynadığını düşünmektedir. Genellikle böyle genetik kusurların kalıtsal olup olmadığı veya sadece zaman içerisinde gelişip gelişmediği bilinmiyor. Belli kimyasallara maruz kalma gibi çevresel bir şeyin sebep olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, bazı vakalarda omurilik tümörleri, nörofibromatozis tip 2 ve von Hippel-Lindau hastalığı gibi bilinen kalıtsal sendromlarla bağlantılıdır.

Omurga ve omurilik tümörleri risk faktörleri nelerdir?

Omurilik tümörleri şu özelliklere sahip kişilerde daha yaygındır:

 • Nörofibromatoz tip 2. Bu kalıtsal bozuklukta işitme ile ilgili sinirlerde veya yakınında iyi huylu tümörler gelişir. Bu, bir veya her iki kulakta ilerleyen işitme kaybına neden olabilir. Nörofibromatozis tip 2’si olan bazı insanlarda spinal kanal tümörleri gelişir.
 • Von Hippel-Lindau hastalığı. Bu nadir görülen multipl sistem bozukluğu beyindeki, retinadaki ve omurilikteki kan damarı tümörleri (hemanjioblastomlar) ve böbrek veya adrenal bezdeki diğer tümör türleri ile ilişkilidir.

Omurga ve omurilik tümörleri komplikasyonları nelerdir?

Omurilik tümörleri omurilik sinirlerini sıkıştırabilir, bu da tümörün bulunduğu bölgenin altında hareket veya his kaybına neden olur. Bu bazen bağırsak ve mesane fonksiyonlarında değişikliklere neden olabilir. Sinir hasarı kalıcı olabilir.

Bununla birlikte, kanser erken yakalanır ve saldırgan olarak tedavi edilirse, daha fazla işlev kaybını önlemek ve sinir fonksiyonunu tekrar kazanmak mümkün olabilir. Konumuna bağlı olarak, omuriliğe baskı yapan bir tümör hayati tehlike oluşturabilir.

Omurga ve omurilik tümörleri  tanısı nasıl yapılır?

Spinal tümörler yaygın olmadıklarından ve bazı başka hastalıkları andırdığından bazen göz ardı edilebilirler. Bu nedenle, doktorunuzun tüm tıbbi öykünüz hakkında bilgi sahibi olması ve hem genel fiziksel hem de nörolojik muayene yapması özellikle önemlidir.

Doktorunuz bir omurilik tümöründen şüpheleniyorsa, aşağıdaki testler tanıyı teyit etmeye ve tümörün yerini saptamaya yardımcı olabilir:

 • Spinal manyetik rezonans görüntüleme (MRG). MRG, omurga, omurilik ve sinirlerin doğru görüntülerini elde etmek için güçlü bir manyetik alanı ve radyo dalgalarını kullanır. MRG omurilik ve çevresindeki dokulardaki tümörleri teşhis etmek için genellikle tercih edilen bir testtir. Test sırasında belli dokuları ve yapıları vurgulamaya yardımcı olan bir kontrast madde, elinizdeki veya ön kolunuzdaki bir damara enjekte edilebilir.

Bazı insanlar MRG tarayıcı içinde klostrofobik hissedebilir veya makinenin gürültüsünü rahatsız edici bulabilir. Ancak genellikle gürültüye yardımcı olmak için kulak tıkaçları verilir ve bazı tarayıcılarda televizyonlar veya kulaklıklar bulunur. Eğer çok endişelenirseniz, sizi sakinleştirmeye yardımcı olması için hafif bir sakinleştirici isteyin. Belli durumlarda genel anestezi gerekebilir.

 • Bilgisayarlı tomografi (BT). Bu test, omurganızın ayrıntılı görüntülerini üretmek için dar bir radyasyon ışın demeti kullanır. BT bazen omurilik kanalında veya omurilikteki anormal değişiklikleri daha iyi görmek üzere kontrast boya enjeksiyonu ile birlikte yapılır. BT taraması sadece nadiren omurga tümörlerini teşhis etmeye yardımcı olmak için kullanılır.
 • Omurga tümörünün kesin türünü belirlemenin tek yolu, küçük bir doku örneğini (biyopsi) mikroskopta incelemektir. Biyopsi sonuçları tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardım edecektir.

Omurga ve omurilik tümörleri nasıl sınıflandırılır ?

Omurilik tümörleri, omuriliğin koruyucu zarlarına göre nerede oluştuklarına bağlı olarak üç farklı tipten biri olarak sınıflandırılabilir.

Üç ana türde intradural tümör bulunmaktadır:

 • İntramedüller tümörler, gliomlar, astrositomlar veya ependimomalar gibi omuriliğin içindeki hücrelerde başlar.
 • Ekstramedüller tümörler ya omuriliği çevreleyen zarda ya da omurilikten dışarıya uzanan sinir köklerinde büyür. Her ne kadar omuriliğin kendisinde başlamasa da, bu tür tümörler omurilik kompresyonuna ve diğer problemlere neden olarak omurilik fonksiyonunu etkileyebilir. Omuriliği etkileyebilen ekstramedüller tümörlerin örnekleri arasında meningiomlar, nörofibromlar, schwannomalar ve sinir kılıfı tümörleri bulunur.

Vücudun diğer bölgelerindeki tümörler omurların içine, omuriliğin çevresindeki destek ağına veya nadiren de olsa omuriliğin kendisine yayılabilir (metastaz yapar).

Spinal tümörler veya her türlü büyüme ağrıya, nörolojik problemlere ve bazen felce yol açabilir. Spinal tümör hayati tehlike oluşturabilir ve kalıcı sakatlığa neden olabilir.

Spinal tümör tedavisi cerrahi müdahaleyi, radyosyon terapisini, kemoterapiyi veya diğer ilaçları içerebilir.

Omurga ve omurilik tümör türleri  nelerdir ?

 1. Astrositom
 2. Kordoma
 3. Ependimoma
 4. Gliom
 5. Meningiom
 6. Neurofibrom
 7. Schwannoma

Omurga ve omurilik tümörleri tedavisi nasıl yapılır?

İdeal olarak, omurilik tümörü tedavisinin amacı tümörü tamamen ortadan kaldırmaktır, ancak bu amaç omuriliğe ve çevreleyen sinirlere kalıcı zarar verme riski nedeniyle karmaşıklaşabilir. Doktorlar ayrıca yaşınızı ve genel sağlık durumunuzu da dikkate almalıdır. Tümörün omurganın veya omurga kanalının yapılarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı veya vücudunuzun herhangi bir yerinden omurganıza yayılıp yayılmadığı de bir tedavi planının belirlenmesinde dikkate alınmalıdır.

Omurga tümörü boyun cerrahisi

Çoğu omurga tümörü için tedavi seçenekleri aşağıdakileri içerir:

 • İzleme. Bazı omurga tümörleri semptomlara neden olmadan önce, hatta sıklıkla siz başka bir durum için değerlendirilirken, keşfedilebilir. Küçük tümörler büyümüyorsa ya da çevredeki dokulara baskı yapmıyorsa, onları dikkatli bir şekilde izlemek gereken tek şey olabilir.

Gözlem sırasında doktorunuz muhtemelen tümörü izlemek için uygun aralıklarla periyodik BT veya MRG taramaları önerecektir.

 • Cerrahi müdahale. İdare edilebilir bir omurilik veya sinir yaralanması riskiyle çıkarılabilecek tümörler için bu genelde tercih edilen tedavi yöntemidir.

Daha yeni teknikler ve araçlar, beyin ve sinir cerrahlarına bir zamanlar erişilemeyen tümörlere ulaşma imkânı sağlamaktadır. Mikrocerrahide kullanılan yüksek güçlü mikroskoplar tümörün sağlıklı dokudan ayrılmasını kolaylaştırmaktadır.

Doktorlar aynı zamanda ameliyat sırasında omuriliğin ve diğer önemli sinirlerin fonksiyonlarını izleyebilir ve böylece onlara zarar verme riskini en aza indirebilirler. Bazı durumlarda tümörün parçalanması ve parçaların çıkarılması için ameliyat sırasında çok yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılabilir.

Ancak ameliyattaki son teknolojik gelişmelerle bile her tümör tamamen çıkarılamaz. Tümör tamamen çıkarılamadığında, cerrahi müdahale, radyasyon tedavisi veya kemoterapi veya her ikisi tarafından takip edilebilir.

İşleme bağlı olarak, omurga cerrahisinin ardından iyileşme haftalar veya daha uzun süre alabilir. Geçici his kaybının yanı sıra kanama ve sinir dokusunda hasar gibi başka komplikasyonlar yaşayabilirsiniz..

Pediatrik beyin ve sinir cerrahi danışma

 • Radyasyon Tedavisi. Bu ameliyattan sonra kalan tümör kalıntılarını gidermek, ameliyat edilemeyen tümörleri tedavi etmek veya cerrahinin çok riskli olduğu tümörleri tedavi etmek için kullanılabilir.

İlaçlar, bulantı ve kusma gibi radyasyonun bazı yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Bazen radyasyon terapisi perhiziniz hasar görmüş sağlıklı doku miktarını en aza indirgemek ve tedaviyi daha etkili yapmak için ayarlanabilir. Değişiklikler, sadece radyasyon dozajının değiştirilmesinden, 3 boyutlu konformal radyasyon terapisi gibi daha karışık teknikler kullanmaya kadar farklılık gösterebilir.

 • Kemoterapi. Birçok kanser türü için standart bir tedavi olan kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini durdurmak için ilaç kullanımıdır. Doktorunuz, kemoterapinin sizin için tek başına ya da radyasyon terapisi ile birlikte yararlı olup olamayacağını belirleyebilir.

Sık görülen yan etkiler arasında yorgunluk, bulantı, kusma, enfeksiyon riskinde artış ve saç dökülmesi yer alır.

 • Diğer İlaçlar. Ameliyat ve radyasyon tedavisinin yanı sıra tümörlerin kendileri de omurilikte iltihaba neden olabileceğinden doktorlar bazen ameliyat sonrası veya radyasyon tedavileri sırasında şişmeyi azaltmak için hastalara kortikosteroid yazar.

Kortikosteroidler iltihaplanmayı azaltsa da, kas güçsüzlüğü, osteoporoz, yüksek tansiyon, diyabet ve enfeksiyona duyarlılığın artması gibi ciddi yan etkilerden kaçınmak için genellikle yalnızca kısa süreli olarak kullanılırlar.

 

Doktorunuza Soru Sorun