INTERNATIONAL PATIENT

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR

1.1. Mnt Tanı ve Tedavi Merkezleri Ticaret A.Ş. (Kısaca “NEOLIFE” olarak anılacaktır.)
Mersis Numarası : 7835177724462890
Adres : Nisbetiye Mahallesi, Yücel Sokak, No:6, 1. Levet, Beşiktaş, İstanbul
Telefon : 0212 385 31 00
E-Posta : info@neolife.com.tr

1.2. (Kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Online olarak doldurulacak olan formda bilgileri belirtilen kişi.
T.C. Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon :
E-Posta :

2. HİZMET’İN ÖZELLİKLERİ VE BEDELİ:

Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Görüşme Yapılacak Hekim: …
Görüşme Tarihi: Çağrı Merkezi ile belirlenecektir.
Görüşme Süresi: 60 dk
Toplam Bedel: Ücretler hekimden hekime değişiklik göstermektedir. Çağrı Merkezi ödeme öncesinde konuyla ilgili bilgilendirme yapacaktır.
Ödeme Şekli: Havele / EFT

3. ÖDEME VE HİZMETİN İFASINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Sözleşme konusu hizmet, Alıcı’ya, akıllı telefonu üzerinden, görüntülü olarak NEOLIFE hekimlerine sözlü danışma hizmeti sağlanmasıdır. Bu kapsamda görüntülü hekim görüşmesi, Alıcı’nın oluşturduğu randevu doğrultusunda, NEOLIFE’da görev yapan radyasyon onkologları, tıbbi onkologlar, kadın doğum doktorları ve diyetisyenler tarafından gerçekleştirilecektir.

3.2. Alıcı, randevu oluşturmaz, görüntülü konuşma ücretini ödenmez, ödeme herhangi bir sebeple gerçekleşmez, ödeme banka / finans kuruluşu tarafından iptal edilir veya hizmetin ifasından önce bedel, itiraza konu olması sebebiyle ödenmez veya geri alınırsa; NEOLIFE hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.3. Alıcı’nın, randevusunu, en geç görüşme saatinden … saat önce NEOLIFE’ya yukarıda yer alan bilgilerden ulaşarak iptal etme hakkı bulunmakta olup; bu halde Alıcı’ya, görüşme ücreti iade edilecektir. Aksi halde Alıcı, NEOLIFE’tan herhangi bir ad altında hiçbir bedel talebinde bulunamayacaktır.

3.4. Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin

– 15.1.g.maddesi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”
– 15.1.h. maddesi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.”
niteliğinde olduğundan, Alıcı’nın, madde 3.3. kapsamındaki hakkı haricinde herhangi bir cayma hakkı bulunmamaktadır.
3.5. NEOLIFE, Alıcı’nın hizmetten faydalanmaktan vazgeçmesinden veya hizmetin elektronik nedenlerden ötürü yerine getirilememesi / geç yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

3.6. NEOLIFE, dilediği zaman hizmeti iptal etme veya gerekli olması halinde randevuyu erteleme hakkına sahiptir. NEOLIFE, hizmeti yerine getirememesi durumunda, durumu derdal Alıcı’ya bildiriecek ve yeni bir rendevu oluşturulmasını sağlayacaktır.

3.7. Alıcı, hizmete ilişkin olası bir şikayetleri kapsamında NEOLIFE’a, yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden veya Çağrı Merkezinden ulaşabilecektir.

4. YETKİLİ MAHKEME / İTİRAZ MERCİ

Uyuşmazlık halinde, hizmetin bedeli, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilindeyse NEOLIFE’ın adresininin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.