INTERNATIONAL PATIENT

banner-bg61

Multidisipliner Tümör Konseyi

Modern tıpta komplike hastalıkların tedavisinde konseyler oluşturulmaktadır. Bu yöntem başarılı tedavi oranlarını arttırmaktadır. Kanser tümörleri her bireyde özgün davranışlar sergileyen komplike durumlardır. Bu nedenle Merkezimizde kanser konusundaki hastalarımızın tedavisi için ilgili tüm dallardaki uzmanların bir arada çalışmasını sağlayan Multidisipliner Tümör Konseyleri oluşturulmaktadır.

Multidispliner Tümör Konseyi Nedir?

Oluşturulan konseylerde hastaların tedavisi ile ilgilenen tüm dallardaki uzmanlar bir araya gelerek hastanın durumunu tüm farklı açılardan değerlendirmektedir. Hastalığın bu konseylerde tartışılması tedavide en ideal yaklaşımın ve en etkin tedavi planının belirlenmesini sağlar.

Multidispliner Tümör Konseylerinin Avantajları Nedir?

Bu konseylerdeki görüşme ve tartışmalar hastalığın tüm boyutları  ve en ince detayları ile ele alınmasının yanı sıra konseydeki tüm hekim ve uzmanların literatürdeki en güncel bilgilere ulaşmasını, uzmanlar arasındaki iletişimin gelişmesini sağlayarak başarı oranlarını arttırır.

Merkezimizde kurulan Multidispliner Tümör Konseylerinde tıbbi onkoloji uzmanı, radyasyon onkolojisi uzmanı, patoloji bölümü, uzman onkologlar, genel cerrahi hekimleri ve uzman radyologların yanı sıra ilgili branş doktorları da yer alır. Bu konseyler sayesinde merkezimizde tedavi olan tüm hastalarımız ilgili uzmanları tek tek gezmekten kurtularak, hastalığının tüm boyutları ile araştırıldığının verdiği güvenle tedavisine devam eder.

Multidisipliner Tümör Konseyleri Nasıl İşler?

Konseylerde görüşülecek vakalarla ilgili olarak ön hazırlıklar yapılır, vakayla ilgili her hekim ve uzman konseye davet edilir. Hekimler arasında vaka ile ilgili gerçekleşen bilgi alış verişi, deneyimlerin ve güncel bilgilerin paylaşılması ile her bir vakanın mevcut durum analizi ortaya konarak en etkin tedavi planı hekimlerin ortak kararı ile belirlenir.

Doktorunuza Soru Sorun