INTERNATIONAL PATIENT

Mide kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?

Mide kanseri tedavi seçenekleri kanserinizin evresine, genel sağlık durumunuza ve tercihlerinize bağlıdır.

Mide Kanseri Ameliyatı : Cerrahi Müdahale

Mide kanseri ameliyatı yayılmamış gastroözofageal kavşak kanseri, özofagusta veya midede tümörün bulunduğu bölgenin çıkarılması için gerekir.  Ameliyatın hedefi midedeki kanserinin tamamının ve mümkünse kanserin etrafındaki sağlıklı dokunun sınırlarının çıkartılmasıdır. Yakındaki lenf düğümleri de genelde alınır.

Mide kanseri ameliyatının hedefi mide kanserinin tamamının ve mümkünse etrafındaki sağlıklı dokunun kenarlarının çıkartılmasıdır. Mevcut seçenekler içerisinde aşağıdakiler yer alır:

Midenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerle sınırlı kalan çok küçük kanserler endoskopik mukozal rezeksiyon adı verilen bir işlemle endoskop kullanılarak çıkarılabilirler. Endoskop boğazınızdan aşağı midenize doğru ilerletilen ve ucunda bir kameranın ve ışık kaynağının bulunduğu bir hortumdur. Doktor mide kanseri ve çevresindeki bir miktar sağlıklı doku kenarlarını çıkartmak için özel araçlar kullanır.

Subtotal gastrektomide cerrah midenin sadece kanserden etkilenen bölümünü çıkarır.

Mide kanseri ameliyatı riskleri nelerdir?

Mide kanseri ameliyatı kanama ve enfeksiyon riski taşımaktadır. Midenizin tamamı veya bir kısmı çıkarılırsa sindirim sorunları yaşayabilirsiniz.

Mide kanseri radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için X ışını ve protonlar gibi güçlü enerji demetlerini kullanır. Enerji demetleri, siz masanın üzerinde yatarken etrafınızda hareket eden bir makine tarafından üretilirler.

Gastroözofageal kavşak kanserinde mide kanserinde olduğu gibi, radyasyon tedavisi, tümörün daha kolay çıkarılabilmesi amacıyla tümörü küçültmek için ameliyattan önce kullanılabilir(neoadjuvan radyasyon). Radyasyon tedavisi, özofagusunuz veya midenizin etrafında kalmış olabilecek kanser hücrelerini öldürmek için ameliyattan sonra da kullanılabilmektedir (neoadjuvan radyasyon).

Gastroözofageal kavşak kanserinde, radyasyon ve kemoterapi aynı zamanda (kemoradyoterapi), en çok da ameliyattan önce uygulanır.

Midenizden radyasyon tedavisi almak ishal, hazımsızlık, bulantı ve kusmaya yol açabilir. Özofagusa radyasyon tedavisi yutkunma sırasında ağrıya ve yutma zorluğuna neden olabilir. Bu yan etkiden kaçınmak için, yemek borunuz iyileşinceye kadar karnınızdaki küçük bir kesikten mideye yerleştirilen bir besleme borusunun kullanılması önerilebilir.

İleri evre kanser vakalarında, radyasyon tedavisi büyük bir tümörün yol açtığı yan etkileri rahatlatmak üzere kullanılabilir.

Mide kanseri kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalları kullanan bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları vücut genelinde dolaşarak midenin ötesine yayılmış olabilecek kanser hücrelerini öldürürler.

Kemoterapi tümörün daha kolay alınabilmesi için tümör boyutunun küçültülebilmesine yardımcı olmak üzere ameliyattan önce verilebilir (neoadjuvan kemoterapi). Kemoterapi, ameliyattan sonra vücutta kalmış olabilecek kanser hücrelerini öldürmek için de verilebilir (adjuvan kemoterapi). Kemoterapi sıklıkla radyasyon tedavisiyle birleştirilir. Kemoterapi, bulgular ve belirtilerin rahatlatılmasına yardımcı olmak için ileri evre mide kanseri bulunan insanlarda tek başına kullanılabilmektedir.

Kemoterapinin yan etkileri kullanılan ilaçlara bağlıdır.

Mide kanseri hedefe yönelik tedavide kullanılan ilaçlar

Hedefe yönelik tedavi, kanser hücrelerindeki spesifik anormalliklere saldıran veya bağışıklık sisteminizi kanser hücrelerini öldürmek için yönlendiren ilaçları kullanır (immünoterapi). Mide kanserini tedavi etmek için kullanılan hedefe yönelik ilaçlar içerisinde aşağıdakiler yer alır:

Gastroözofageal kavşak kanseri tedavisi için çeşitli hedefli ilaçlar araştırılıyor ancak bu ilaçların yalnızca ikisine (ramusirumab ve trastuzumab) bu kullanım için onay verildi.

Hedefe yönelik ilaçlar genellikle standart kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanılır. Kanser hücrelerinizde yapılacak incelemeler doktorunuza bu tedavilerin sizde işe yarama olasılığı olup olmadığını belirtecektir.

Mide kanseri destekleyici (palyatif) bakım

Palyatif bakım, ağrıyı ve ciddi hastalıkların diğer belirtilerini hafifletmeye odaklanmış özel tıbbi bakımdır. Palyatif bakım uzmanları, devam eden bakımınızı tamamlayıcı nitelikte ayrı bir destek sağlamak amacıyla sizinle, ailenizle ve diğer doktorlarla birlikte çalışırlar. Palyatif bakım, ameliyat, kemoterapi veya radyasyon tedavisi gibi agresif tedaviler alınırken kullanılabilir.

Palyatif bakım diğer bütün uygun tedavilerle birlikte kullanıldığında, kanserli insanlar kendilerini daha iyi hissedebilirler ve daha uzun yaşayabilirler.

Palyatif bakım, içerisinde doktorların, hemşirelerin ve özel eğitim almış diğer sağlık uzmanlarının yer aldığı bir ekip tarafından verilir. Palyatif bakım ekipleri, kanserli insanların ve ailelerinin hayat kalitesini arttırmayı amaçlarlar. Bu bakım türü, alabileceğiniz iyileştirici tedaviler veya diğer tedavilerin yanı sıra sunulur.

Olası gelecek tedaviler

Dünya genelinde araştırmacılar, kanseri ortadan kaldırmak için immünoterapi adlı, bağışıklık sisteminin gücünden yararlanan yeni ilaçlar üzerinde çalışıyorlar.

İmmünoterapi için ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.