INTERNATIONAL PATIENT

Mesane kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?

Mesane kanseri tedavisi için tedavi yöntemi belirlenirken hastanın genel sağlık durumu ve tedavi tercihleri yanı sıra mesane kanserinin türü,  evresi gibi birçok faktör etkilidir.

Mesane kanseri tedavi seçenekleri aşağıdakileri içerir

Merkezimizde kurulan Multidispliner Tümör Konseylerinde tıbbi onkoloji uzmanı, radyasyon onkolojisi uzmanı, patoloji uzmanı, genel cerrahi hekimleri ve uzman radyologların yanı sıra ilgili branş doktorlarından oluşan uzman onkologlar tarafından hastalığınız için en uygun tedavi yöntemleri belirlenmektedir.

Mesane Kanseri Ameliyatı nasıl yapılır?

Mesane kanseri ameliyatı metotları aşağıdakileri içermelidir:

Endoskopik mesane tümörü çıkarılması (transüretral rezeksiyonu (TURMT)) nedir?

TURMT mesanenin iç katmanlarına yayılmamış, henüz kas invaziv kanser olmamış mesane kanserlerini almak için kullanılan bir işlemdir.

Endoskopik mesane tümörü çıkarılması (transüretral rezeksiyonu (TURMT)) nasıl yapılır?

TURMT esnasında, cerrah küçük bir tel halkayı bir sistoskop içinden mesaneye ilerletir. Bu halka, kanser hücrelerini elektrik akımı ile yakar. Alternatif olarak, mesanedeki kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili bir lazer kullanılabilir.
TURMT bölgesel anestezi altında (verilen ilaçlar vücudunuzun yalnızca alt kısmını uyuşturur) veya genel anestezi altında (verilen ilaçlar ameliyat esnasında sizi uyutur) yapılır. Doktorlar idrar yolu üzerinden işlem uyguladığından, karnınızda herhangi bir kesik (kesi) olmaz.

TURMT prosedürünün bir parçası olarak doktorunuz, kalan kanser hücrelerini yok etmek ve tümörün geri gelmesini önlemek için mesaneye bir kerelik kanser öldüren ilaç (kemoterapi) önerebilir. İlaç mesanenizde bir saat kadar kalır ve sonra boşaltılır.

Mesane kanseri tedavisinde sistektomi nedir?

Mesanenin tamamının veya bir parçasının alındığı ameliyattır.  Kısmi (parsiyel) sistektomi sırasında, cerrahınız sadece mesanenizin tek bir kanserli tümör içeren bölümünü alır.  Kısmi (parsiyel) sistektomi yalnızca kanserin, mesanenin mesane işlevine zarar vermeden kolaylıkla çıkarılabileceği tek bir alanıyla sınırlı olması halinde tercih edilebilir.

Mesane kanseri tedavisinde radikal sistektomi nedir?

Mesanenin tamamını, üreterlerin bir parçasını ve çevresindeki lenf düğümlerini çıkarmak için yapılan bir işlemdir. Erkeklerde, radikal sistektomi sıklıkla prostatın ve meni kesesinin alınması işlemini içerir Kadınlarda da radikal sistektomi rahim, yumurtalıklar ve vajinanın bir kısmının çıkarılmasını içerir.

Mesane kanseri tedavisinde radikal sistektomi nasıl yapılır?

Radikal sistektomi, karnın alt kısmı üzerinde tek bir kesi vasıtasıyla veya robotik cerrahi kullanılarak birden çok küçük kesi ile gerçekleştirilebilir. Robotik cerrahi sırasında cerrah yakındaki bir konsola oturur ve robotik cerrahi aletlerini kusursuz olarak hareket ettirebilmek için el kumandalarını kullanır.

Mesane kanseri tedavisinde radikal sistektomi riskleri nelerdir?

Sistektomi kanama ve enfeksiyon riski taşır. Erkeklerde, prostatın ve meni kesesinin alınması ereksiyon bozukluklarına sebep olabilir. Ancak cerrahınızın ereksiyon için gerekli sinirleri koruyabilme ihtimali vardır. Kadınlarda, yumurtalıkların alınması kısırlık ve erken menopoza neden olur.

Mesane kanseri tedavisi kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaç kullanımıdır. Mesane kanserinde kemoterapi genellikle iki veya daha fazla kemoterapi ilacının birleşimini içerir.

Kemoterapi ilaçları aşağıdaki şekillerde verilebilir:

Kemoterapi sıklıkla mesane alma ameliyatından önce kanseri tedavi etme şansını artırmak için kullanılır. Kemoterapi, ameliyat sonrasında vücutta kalmış olabilecek kanser hücrelerini öldürmek için de kullanılabilir. Kemoterapi bazen, seçili vakalarda, ameliyata alternatif olarak radyasyon tedavisi ile birlikte kullanılabilir.

İntravezikal kemoterapi kanser hücrelerinin sadece mesane duvarını etkilediği ve daha derindeki kas dokusunu etkilemediği yüzeysel mesane kanserinde primer tedavi olabilir. Veya bazen yüzeysel mesane kanseri için intravezikal tedavi olarak immünoterapi uygulanabilir.

Mesane kanseri  radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerinizi tahrip etmek için kanserli bölgeyi hedef alan yüksek enerjili ışınları kullanır. Mesane kanseri için radyasyon tedavisi genellikle vücudunuzun etrafında hareket eden ve enerji ışınlarını incelikle belirlenmiş noktalara gönderen bir makine aracılığıyla verilir.

Seçili vakalarda radyasyon terapisi ameliyata alternatif olarak veya ameliyat bir seçenek olmadığında kemoterapi ile birleştirilir.

Mesane kanseri immünoterapi tedavisi

İmmünoterapi (bazen biyolojik terapi olarak da adlandırılır), vücudun bağışıklık sistemine kanser hücrelerine karşı savaşmasına yardımcı olacak sinyaller göndererek çalışır.

Mesane kanserinde immunoterapi tipik olarak üretra yoluyla doğrudan mesaneye uygulanır (intravezikal tedavi). Mesane kanserini tedavi etmek için tedavide kullanılan immunoterapi ilaçlarından biri, tüberküloz aşısında kullanılan bir bakteri olan Bacillus Calmette-Guerin’dir (BCG). Bir diğer immunoterapi ilacı ise, bağışıklık sisteminizin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmak için ürettiği bir protein olan interferonun sentetik formudur. İnterferon alfa-2b (Intron A) adı verilen bu sentetik form bazen BCG ile birlikte kullanılır.

Atezolizumab (Tecentriq), kemoterapiden sonra yanıt vermeyen veya daha kötüleşen, yerel olarak ilerlemiş veya metastatik mesane kanseri için yeni bir immünoterapi seçeneğidir. İntravenöz (İV) ilaç, kanserli tümöre saldırması için vücudun bağışıklık sistemini tetikleyerek çalışır. Atezolizumab ayrıca, mesane kanseri olan ve kemoterapi için uygun olmayan insanlar için muhtemel bir başlangıç terapisi olarak incelenmektedir

Mesane kanseri tedavisinde mesane nasıl korunur?

Üç çatallı bir tedavi yaklaşımı kullanmak kas-invaziv hastalığın bazı vakalarında mesaneyi koruyabilir. Trimodalite tedavisi olarak bilinen tedavi yaklaşımı, TURMT, kemoterapi ve radyasyon terapisini içerir.

İlk olarak, cerrahınız mesane fonksiyonunu koruyarak mesanenizden mümkün olan en çok kanserli dokuyu çıkarmak için bir TURMT işlemi uygular. TURMT’den sonra, her ikisi de cerrahiden sonraki ilk birkaç hafta boyunca gerçekleşen radyoterapi ile birlikte kemoterapi tedavisine tabi tutulursunuz.

Eğer trimodalite tedavisi sonrasında bütün kanserler kaybolmamışsa veya kas invaziv kanserin nüksetme durumunuz varsa, cerrahınız radikal sistektomi önerebilir.

Üst idrar yolu kanseri nedir? Nerede oluşur?

Mesane kanserlerinin çoğunluğuna neden olan bu kanser (ürotelyal kanser), üst üriner sistemde de meydana gelebilir ve aşağıdakileri etkileyebilir:

Üst idrar yolu kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Mesane kanseri tedavisine benzer şekilde, üst idrar yolu kanseri tedavisi de tümör boyutu ve konumu ile genel sağlığınız ve tercihleriniz gibi birçok faktöre bağlıdır.

Üst idrar yolu kanseri genelde kanserin alınması için cerrahi müdahale ile birlikte kalan kanser hücrelerini öldürmek ve nüksetmesini önlemek için takip tedavileri olarak kemoterapi veya radyasyon terapisi verilmesini içerir.

Böbreklerinizden biri alınmak zorundaysa cerrahi operasyon sonrası sadece bir tane çalışan böbreğiniz kalabilir.  Bunun olması halinde doktorunuz muhtemelen kalan böbreğinizin ne kadar iyi çalıştığını izlemek için böbrek fonksiyonunuzun düzenli olarak test edilmesini önerecektir.

Mesane kanseri tedavisi sonrası

Mesane kanseri nüksedebilir. Bu nedenle, mesane kanseri tedavisi olup iyileşen insanlar tedaviden sonra mesane kanserinin tekrarlamaması için takip testlerine ihtiyaç duyarlar. Hangi testleri, ne sıklıkla yaptıracağınız diğer faktörlerin yanı sıra mesane kanseri türüne ve nasıl tedavi edildiğine bağlıdır.

Doktorunuzdan sizin için bir takip planı yapmasını isteyiniz. Genel olarak doktorlar, mesane kanseri tedavisinden sonraki ilk birkaç yıl boyunca üretrayı ve mesaneyi her üç ila altı ayda bir inceleyen bir test (sistoskopi) önerir. Kanser nüksünün saptanmadığı birkaç yıllık gözetimden sonra, sadece yılda bir kez sistoskopi muayenesine gitmeniz gerekebilir. Doktorunuz belli aralıklarla başka testleri de önerebilir.

Agresif kanserleri olan şahıslar testlere daha sık tabi tutulabilir. Daha az agresif kanserleri olan şahıslar testlere daha nadir tabi tutulabilir.