INTERNATIONAL PATIENT

Mesane kanseri  belirtileri ve bulguları nelerdir?

Mesane kanseri belirtileri mesane içerisinde bulunan hücrelerin kontrolsüzce bölünüp çoğalması ile ortaya çıkar.
Ve genellikle  idrarda kan görülemesi veya idrar yapma alışkanlıklarındaki değişiklikler ile erken evrede teşhis edilebilir.

Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane Kanseri Belirtileri

 

Başlıca mesane kanseri bulgu ve belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

İdrarda kan (hematüri)

Genellikle, hematüri olarak adlandırılan idrardaki kan  mesane kanserinin ilk belirtisidir.  İdrarın rengi turuncu, pembe veya nadiren koyu kırmızı olarak gözlemlenir. Bazen, idrar farklı gözükmezken bile  diğer semptomlar nedeniyle veya genel tıbbi muayenenin bir parçası olarak idrar testi (idrar tahlili) yapıldığında mikroskobik incelemesinde kan tespit edilebilir.

Kan bir gün gözlemlenirken ertesi gün yok olabilir veya idrar haftalarca hatta aylarca temiz kalabilir.  Ancak bir insanda mesane kanseri varsa, bir noktada kan yeniden ortaya çıkar.

Genellikle, mesane kanseri erken evrelerinde kanamaya neden olabilir ancak çok az ağrı yapar veya hiç ağrıya sebep olmadan başka semptomlarda göstermez.

İdrardaki kan her zaman mesane kanseri belirtisi anlamına gelmez. Daha sıklıkla enfeksiyon, iyi huylu (kanser olmayan) tümörler, böbrek veya mesanedeki taşlar veya diğer iyi huylu böbrek hastalıkları gibi diğer nedenlerden kaynaklanır. Yine de, sebebi bulmak için doktor kontrolü önemlidir.

Mesane alışkanlıklarında değişiklikler

Mesane kanseri bazen idrara çıkma alışkanlıklarında değişikliklerine neden olabilir, örneğin:

Bu semptomlar idrar yolu enfeksiyonu (İYE), mesane taşları, aşırı aktif mesane veya büyümüş prostattan (erkeklerde) kaynaklanma olasılığı daha yüksektir. Yine de, gerekirse doktor görünmelisiniz, böylece erken teşhis ile tedavi şansı artırılabilir.

İdrar kesesi kanseri belirtileri

Büyümüş veya vücudun diğer bölümlerine metastaz yaparak yayılmış mesane kanserleri, bazen aşağıdaki gibi diğer semptomlara neden olabilir:

Yine, bu semptomların çoğunun mesane kanseri dışında bir şeyden kaynaklanma olasılığı daha yüksektir, ancak kontrol edilmeleri önemlidir.

Mesane kanseri  belirtileri ve bulguları var ise ne zaman doktora görünmelisiniz?

Mesane kanseri olabileceğinden şüphelenmek için bir bulgu veya belirtiniz varsa , uzman bir onkoloğa başvurarak kanser olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Mesane kanseri risk faktörleri nelerdir?

Mesane kanseri riskini artıracak faktörler aşağıdakileri içerir: