INTERNATIONAL PATIENT

Brakiterapi radyoaktif kaynaklı, vücut içi ve vücut boşluklarına yerleştirilerek uygulanan bir radyoterapi yöntemidir. Brakiterapi yöntemi ile tedavi edilen bölgedeki çok küçük bir doku haricinde vücut herhangi bir zarar görmemektedir. Meme kanserinde brakiterapi uygulanmasında ise memenin tamamı ışına maruz kalmaz. Sadece tümörün etrafındaki küçük bir alana ışınlanma yapılmaktadır. Bu yöntem meme kanserinde çok uzun yıllar kullanılmaktadır ayrıca en sık kullanılmış teknik interstisyel brakiterapidir. İnterstisyel brakiterapi yönteminde iğneler veya çubuklar memenin içine tümörün hemen etrafındaki yada ameliyatla çıkarılan dokunun etrafındaki bölge uygulamaya hedef alınır. Tedavi süresince İğneler memede aynı bölgede kalır, bu tedavi yöntemi birkaç gün sürebilir.

 

meme kanserinde brakiterapi yöntemleri

Brakiterapi meme kanserinde Radyoterapi ile tedavi yöntemidir

Brakiterapi yöntemleri birkaç tanedir. Yaklaşık son 5 yıldır kullanılan mamosays’la balonla brakiterapi bu uygulamalardandır. Bu yöntem ile operasyon alanının iç tarafına bir katater yerleştirilir, bu kataterin içinde kanallar bulunmaktadır, birkaç milimetre çapında küçük kanalcıklardan oluşmaktadır. Kanallardan bir tanesine sıvı verilip ve şişirebilir. Ameliyatla çıkarılan meme dokusunun o bölgedeki boş kalan kısmına bu şekilde dolgu yapıp, hedeflenen kanserli bölgeye radyoterapi ile ışınlanma yapılabilir. Etraftaki dokular böylece korunabilir. Katater kolayca yerinden çıkarılabilir, anestezi uygulanması gerektirmez ve uygulama sırasında şişirilip sonra uygulama sona erdiğinde boşaltılabilir. Tedavi genelde 4 veya 5 gün sürebilir.

Bu tedaviler dışında intraoperatif radyoterapi yöntemi ile brakiterapi dediğimiz yöntem vardır. İntraoperatif brakiterapi ile tedavi, ameliyat ile çıkarılan tümörün kendisi ve etrafındaki dokuya tek seferde uygulanabilir. Bu yöntemde uygun farklı aplikatörler bulunmaktadır, oldukça etkili bir yöntemdir. İzleme süreleri fazla olmamakla beraber her üç brakiterapi yöntemi de meme kanserinde radyoterapi ışınlamasında başarıyla kullanılmaktadır.