INTERNATIONAL PATIENT

Kolon Kanseri:

Kolon kanserleri bazen bulgu ve belirti verebileceği gibi bazen hiçbir şikayete neden olmayabilirler. Şikayetler kolonda tümörün bulunduğu yere göre değişiklik gösterir. Kalın bağırsak sistemi; sağ, sol ve alt bölüm olarak 3’e ayrılır. Sağ kolon (çıkan kolon) kanserlerinin belirtileri ile sol kolon (inen kolon) ve alt bölümdeki (sigmoid kolon ve rektum) kanserlerin belirtileri birbirinden farklıdır.

Kalın bağırsağımızın son kısmını dolduran tümörü beynimiz dışkı gibi algıladığından sürekli tuvalete gitme ve onu çıkarma isteği duyarız.

Kalın bağırsağımızın son kısmını dolduran tümörü beynimiz dışkı gibi algıladığından sürekli tuvalete gitme ve onu çıkarma isteği duyarız.

Çıkan kolon geniş olduğu için buradaki bir kanser kısa süre içerisinde  barsakta  tıkanmaya yol açmaz. Hastalar genellikle dışkıda gizli kanama ya da aşikar kanamayla bu durumun farkına varırlar. Özellikle 50-60 yaş civarında anemi (kansızlık) bulguları olan hastalarda sağ kolon kanseri akla gelmelidir. Anemi; baş dönmesi, iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, kalp çarpıntısı, el ve ayaklarda üşüme gibi bulgular ile kendini gösterir. 50 yaşın üstündeki hastalarda bu tip belirtiler varsa sağ kolon kanseri akla gelmelidir.

İnen kolon (sol kolon) nispeten daha dardır. Bu yüzden sol kolon ya da rektumdaki kanserler daha çok barsakta tıkanma bulguları ile kendilerini belli ederler.  Barsak lümeninde ortaya çıkan daralmaya bağlı olarak hastalarda karın ağrısı, tuvalet alışkanlıklarında değişme gibi tıkanma bulguları ortaya çıkar.

Sıklıkla büyük abdestin şeklinde değişiklik ya da daha sık tuvalete gitme ancak dışkılayamama gibi şikayetler ortaya çıkar.

Alt bölgeye (sigmoid kolon ve rektum) geldiğimiz zaman durum daha farklıdır. Çünkü burası barsak çıkışına yakındır. Rektum yaklaşık 15-17 cm uzunluğundadır ve kalın bağırsağın son parçasına verilen isimdir. Rektum kanserlerinin belirtileri ise daha çok tuvalet sırasında kanama görülmesidir ki çoğu hasta bunu hemoroid olarak algılar ve kanserli hastaların %35’i hemoroid tedavisi görmektedir. Bu nedenle her rektal kanamada mutlaka hekiminize başvurmanız gerekmektedir. Tümöre bağlı olarak kalın dışkı şekil değiştirir, kalem gibi incelir, keçi pisliği gibi olur.

kolon kanseri belirtileri

Kolon Kanserinin Belirtileri

Kalın bağırsağımızın son kısmını dolduran tümörü beynimiz dışkı gibi algıladığından sürekli tuvalete gitme ve onu çıkarma isteği duyarız. Hasta bunu şöyle ifade eder; sık tuvalete gitmesine rağmen, tuvaletini tam yapamadığını, tekrar tekrar tuvalete gittiğini ve tuvalete gitme isteğinin hiç durmadığını, gün içerisinde çok sayıda tuvalete gidip gelmek zorunda olduğunu ifade eder. Özellikle 40 yaşın üstündeki insanlarda böyle bir bulgu olduğu zaman rektum ve sigmoid kolon kanserlerinin varlığını düşünmekte fayda vardır.