INTERNATIONAL PATIENT

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Mnt Tanı ve Tedavi Merkezleri Ticaret Anonim Şirketi (Kısaca “NEOLIFE” olarak anılacaktır), tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı; Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık çalışanları, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım ve başvuru haklarıma dair bilgilendirildiğimi; Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi’nin ifası, mevzuat düzenlemeleri, NEOLIFE’ın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, danışmanlık ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi, aktarılması ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesini, işlenmesini ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

*İlgili Belge NEOLIFE ile ALICI arasındaki MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞME’sinin tamamlayıcı bir parçası olarak ALICI’ya imzalatılmıştır.