INTERNATIONAL PATIENT

Kemik Metastazı nedir?

Her yıl kanser hastası birçok kişi kanserin kemiklerine yayıldığını öğrenmektedir. Kemik kanserinin kemik metastazından farkı, kemikte başlamasıdır. Kemik metastazına neden olan kanser memeden kemiğe metastaz yapabilir, prostat kanseri kemiklere sıçrayabilir, akciğer kanseri kemik metastazı yapabilir ya da vücudunuzun diğer kısımlarında başlayabilir.

Kemik metastazı fark etmenizin sağlayan ilk belirti büyük ihtimalle kemik ağrısıdır. Özellikle kanseriniz ve “kaçak” kanser hücreleri için erken evrede, agresif bir tedavi aldıysanız bunun nasıl olduğunu merak edebilirsiniz. Sizi ufukta nelerin beklediğini de merak edebilirsiniz.

Kemiğe metastaz yapmış kanser iyileştirilemez fakat tedavi edilebilir. Geniş bir yelpazede yer alan kemik metastaz tedavi yöntemleriyle acı hafifletilebilir ve ilerlemesi yavaşlatılabilir. Vücudunuzda ne gerçekleştiğini ve tedavi sürecinde sizi neyin beklediğini öğrenmek için okumaya devam edin.

Kanser Kemiklere Nasıl Yayılır?

Kanser metastaz yapmışsa çoğunlukla tanı konmasından itibaren iki ilâ üç yıl arasında ortaya çıksa da daha sonraki yıllarda da görülebilir. Bazen hiçbir belirtiye neden olmaz.

Kemik metastazı nasıl gerçekleşir?

Metastaz, kanserin başladığı primer tümörden kanser hücrelerinin ayrılmasıyla gerçekleşebilir. Bu hücreler daha sonra dolaşım sistemine ya da lenf sistemine girerek kemik iliğine gidebilir.

Kanser hücreleri kemikte uzun süre gizli ve durağan kalabilirler. Bu, tedaviden kaçabilecekleri anlamına gelebilir. Bununla birlikte, bir yerden sonra bu hücreler çoğalmaya başlayarak oksijen ve besin edinmek için yeni damarlar oluştururlar. Bu, bir veya birçok tümörün oluşmasına yol açar.

Bilim insanları kemikte bu süreci neyin başlattığını daha yeni anlamaya başlamıştır. Metastaz başladığında “kendini yenileyen bir kısır döngü” meydana gelebilir. Sitokinlerin salınması daha fazla kanser hücresini kemik iliğini çekebilir ve bu durum kanser hücrelerinin yaşamaya devam etmesine yardımcı olabilir.

Kemik Metastazı belirti ve bulguları nelerdir?

Kemik metastazı büyük ağrılara neden olabilir. Vücut ağırlığını taşıyan kemiklerde diğer kemiklere göre daha fazla ağrı oluşur. Örneğin, kalça kemiğinde olan bir metastaz kaburga kemiğine göre daha ağrılı olabilir.

Başta bu belirtilere neyin sebep olduğunun anlaşılması zor olabilir. Ağrıya neden olan tek faktörün kanser olmadığı da akla gelmeyebilir. Bu yüzden, kemik metastazının bu belirtilerinden herhangi birinin oluşması durumunda doktorunuza hemen söylemek önemlidir:

Kemik Metastazı tanısı nasıl konulur?

Bu belirtileri görmeniz halinde doktorunuz muhtemelen daha kapsamlı bir fizik muayene, kan testleri ve kemik taraması (sintigrafi) isteyecektir. Laboratuar testi sonuçları ve kemiğin yeri ile şiddetine bağlı olarak, Fasano genelde röntgen, PET ya da BT taraması istediğini belirtir. Tanıyı teyit etmek için doktorunuz bir mikroskop altında bakmak üzere dokudan biyopsi alabilir.

Kemik Metastazında tedavi türleri nelerdir?

Doktorların kemik metastazını ne şekilde tedavi edecekleri kemikteki lezyonların yeri ve yayılma miktarına bağlıdır. Kemik Metastazı tedavi yöntemlerinin bazıları:

Bifosfanat tedavisi, metastazın vücut ağırlığını kaldıran kemikte olması veya büyük ağrılara neden olması hallerinde özellikle önemlidir. Omurgadaki metastaz şiddetli ağrıya neden oluyor ve omurgalarda çökme riski oluşturuyorsa, doktorlar genelde hastayı ortopedik inceleme için yönlendirirler. Yüksek kalsiyum seviyelerini düşürmek için hastalar genelde damar içi sıvılara, bifosfanat ilaçlara ve diğer ilaçlara ihtiyaç duyarlar.

Yakın gelecekte bir kırık oluşması muhtemel gözüküyorsa bir ortopedi cerrahı, kemiği sabitlemek için bir çubuk ya da pim yerleştirebilir. Genelde Neolife’ta kemiği daha iyi sabitlemek için birkaç seans radyasyon tedavisi de verilir. Radyoterapi, yüksek enerjili X-ışınları kanseri öldürmek için tümör üzerine gönderir. Ameliyata ihtiyaç duyulmaması durumunda radyoterapi tek başına ağrıyı hafifletebilir. Tümörlerin yeri ve yayılma miktarına göre bu genelde beş ilâ 10 kür seans uygulanır.

Kemik metastazı tedavisi yaşam süresini uzatabilir ve belirtileri hafifletebilir. Bu sonuç büyük oranda kanser türüne, yaşınıza ve ilk tanı konmasından itibaren ne kadar zaman geçtiğine bağlıdır. Fakat birçok insan uzun bir süre boyunca daha rahat hisseder.