INTERNATIONAL PATIENT

Kanser ve Uyku İlişkisi

Uyku kimilerimiz için bir zevk, kimilerimiz için ise zaman kaybı, ancak bilimadamları uykunun sağlığımız üzerindeki etkilerini analiz ettikçe aslında sağlığımızın çok önemli bir parçası olduğu yönünde bulgulara ulaşmaktalar. Bu makalede kanser ve uyku arasındaki ilişkiyi inceleyerek uykusuzluk ve uyku sorunları kanseri etkileyebilir mi, uyku süresi ve uyku kalitesinin kanser ile ilişkisi var mı gibi sorulara cevap arayacağız. Ayrıca sirkadiyen ritmin önemi, obstrüktif uyku apnesinin etkileri, uykunun kanser tedavisine ve kanserin ilerlemesine etkilerini de ele alacağız.

Dünya genelindeki istatistiklere baktığımızda erkeklerin yaklaşık %21’inin ve kadınların %18’inin hayatlarının bir noktasında kansere yakalanacağı tahmin edilmektedir. Bu rakamların nüfus arttıkça ve yaşlandıkça artması bekleniyor.

Kanser, hücrelerimiz anormal şekilde büyüdüğünde ve vücuttaki diğer dokuları istila ettiğinde ortaya çıkar. Tekil bir hastalık değildir; bunun yerine, farklı kanser türlerinin farklı nedenleri, semptomları ve sağlık üzerinde etkileri olabilir.

Uykunun genel sağlık üzerindeki bütünleyici rolü hakkında bilgi arttıkça, birçok uyku bilimcisi dikkatlerini uyku ve kanserin nasıl bağlantılı olduğuna çevirdi.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, uzmanlar çok yönlü bir ilişkiyi ortaya çıkardı. Uyku sorunları, belirli kanser türlerinin gelişimi için bir risk faktörü olabilir. Ayrıca kanserin ilerlemesini ve tedavinin etkinliğini de etkileyebilirler.

Bunun yanı sıra kanser uykuyu etkileyebilir. Kanser belirtileri veya tedavinin yan etkileri uyku sorunlarına neden olabilir, bu da hastalığı olan kişilerde yaşam kalitesini düşürür. Kanser ayrıca, uzun süredir tedaviyi tamamlamış kanserden kurtulanlar da dahil olmak üzere, uykuyu engelleyen kalıcı fiziksel ve zihinsel değişikliklere yol açabilir.

Kanser riskini ortadan kaldırmak imkansız olsa da, iyi uyumak koruyucu bir faktör olabilir. Kanserli insanlar için daha iyi uyku, hem fiziksel hem de duygusal olarak daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir ve kanserle baş etme yeteneklerini geliştirebilir.

Uyku Kanseri Etkileyebilir mi?

Uykunun insan sağlığında merkezi bir rol oynadığı iyi bilinmektedir. Vücudun neredeyse tüm sistemleri üzerindeki etkisi göz önüne alındığında kanıtlar, uykunun kanseri etkileyebileceği çeşitli yollara işaret ediyor.

Uykudan kanser riskini etkileyen şekillerde etkilenebilecek sistemlerden bazıları beyin, bağışıklık sistemi, hormonlarımızın üretimi ve düzenlenmesi, metabolizma ve vücut ağırlığıdır. Uyku, hücrelerin nasıl çalıştığını, çevrelerini veya nasıl büyüdüklerini etkileyen sinyalleri değiştirebilir.

Bu hala gelişmekte olan bir araştırma alanı olmakla birlikte, aşağıdaki bölümler uykunun kanser riski, ilerlemesi ve tedavisi üzerindeki potansiyel etkileri hakkında mevcut bilime genel bir bakış sunmaktadır.

Uyku ve Kanser Riski

Uykunun farklı bileşenlerinin (uyku süresi, uyku kalitesi, sirkadiyen ritim ve uyku bozuklukları) kanser riskini etkileyebileceğine dair kanıtlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, bu konuyla ilgili çalışmalar her zaman tutarlı veya kesin değildir.

Uyku Süresi

Uyku süresinin kanser riski üzerindeki etkisine ilişkin çalışmalar genellikle çelişkilidir. Sonuçlardaki farklılıklar, uyku verilerinin nasıl toplandığı, dikkate alınan kanser türleri ve kanser riskini etkileyebilecek diğer faktörlerin nasıl hesaba katıldığı ile ilgili olabilir.

Araştırmalar, gecede altı saatten az uyuyan kişilerin herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskinin daha yüksek olduğunu ve büyük ölçekli bir çalışma, kısa uyku uyuyan kişilerin kanser riskinin daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Belirli kanser türleri için kısa uyku süresi, kansere dönüşebilen kolon polipleri riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Yaşlı erişkinlerde, bazı araştırmalar, uyku süresinin azalmasını daha yüksek mide kanseri olasılığına bağlamıştır ve Hodgkin Dışı Lenfomanın yanı sıra tiroid, mesane, baş ve boyun kanserleri ile potansiyel korelasyonlar buldu.

Ancak bu çalışmalar kesin olmaktan uzaktır. Diğer çalışmalarda, akciğer kanseri dahil olmak üzere birçok kanser türünün kısa uykudan etkilenmediği bulunmuştur. Hatta bazı araştırmalar, gecede yedi veya sekiz saatten az uyuyan insanlarda daha az kanser vakası bulmuştur.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, uyku yoksunluğu hücrelerde daha fazla “aşınma ve yıpranma” ile ilişkilendirilmiştir, bu da potansiyel olarak kansere yol açabilecek DNA hasarı tipine yol açmaktadır. Bu bulgular, insanlar üzerinde yapılan çalışmalarla kesin olarak bulunmamış olsa da, uyku ve kanserin bağlantılı olabileceğine dair teorik bir yol sağlar.

Ayrıca yetersiz uyku, dolaylı olarak kanser riskini artırabilir. Yetersiz uyku, birçok kanser türü için belirlenmiş bir risk faktörü olan obezite ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Uyku eksikliği, kanser riskini artırdığına inanılan kalıcı inflamasyon gibi bağışıklık sistemi sorunlarıyla ilişkilidir.

Araştırmacılar ayrıca, genellikle gecede dokuz saatten fazla uyumak olarak tanımlanan uzun uyku süresine de baktılar ve kanser riskiyle potansiyel bağlantılar buldular. Bu uzun uyku miktarının, yaşlı erişkinlerde, özellikle aşırı kilolu veya sık sık horlayanlarda kolorektal kanser riskini yükselttiği bir çalışmada bulundu. Uzun uyku süresi, özellikle büyümenin östrojen tarafından yönlendirildiği alt tip olmak üzere, birincil karaciğer kanseri ve meme kanseri riskinde bir artışla ilişkilendirilmiştir.

Uyku kalitesi

Uyku kalitesinin, özellikle uzun vadede, uyku süresinden daha doğru bir şekilde ölçülmesi genellikle daha zordur ve bu da kanser riski üzerindeki etkilerini net bir şekilde belirlemeyi zorlaştırabilir.

Farelerle yapılan çalışmalarda, parçalanmış uyku, tümör büyümesini ve ilerlemesini destekleyen iltihaplanma türlerini tetikledi. İnsanlarda, 50 yaş üstü 10.000’den fazla yetişkin üzerinde yapılan gözlemsel bir çalışma, uyku kalitelerini orta veya zayıf olarak değerlendiren kişilerde daha yüksek kanser riski buldu.

4.000’den fazla kadını kapsayan bir başka gözlemsel çalışma, huzursuz uyku ile hastalığın agresif bir formu olan üçlü negatif meme kanseri arasında bir ilişki buldu. Daha küçük bir çalışmada, uyku bozukluklarından muzdarip erkeklerin prostat kanseri geliştirme riski daha yüksek olarak görüldü.

Uyku süresinde olduğu gibi, bu sonuçları tekrarlamak ve doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Gelecekteki araştırmalar, uyku kesintilerinin sayısı veya uzunluğu gibi uyku kalitesinin belirli unsurlarının belirli kanser türlerini geliştirme olasılığını nasıl etkilediğini belirlemeye yardımcı olabilir.

Sirkadiyen ritim

Sirkadiyen ritim, vücudun 24 saatlik bir günü kapsayan iç saatidir. Beynin, günün saatine göre aktiviteyi optimize etmek için vücuda sinyaller gönderen suprakiazmatik çekirdek (SCN) adı verilen bölüm tarafından kontrol edilir.

Işık, sirkadiyen ritmin önemli bir itici gücüdür; bu nedenle, insanlar yapay ışığa maruz kalmadıklarında, gündüz saatlerinde uyanık olma ve karanlık olduğunda uyku düzenine hızla uyum sağlarlar. Ancak modern toplumda, sürekli yapay ışık, işyerinde gece vardiyaları ve zaman dilimleri arasında hızlı seyahat, bireyin sirkadiyen ritminin doğal gün ışığı saatleriyle yanlış hizalanmasına neden olabilir.

Artan kanıtlar sirkadiyen bozulmanın kanser gelişiminde rol oynayabileceğini göstermektedir. Hormon üretimi ve hormon metabolizması ve bağışıklık işlevi sirkadiyen etkiye tabidir ve yanlış hizalanmış bir sirkadiyen ritim tarafından bozulabilir.

Sirkadiyen ritmin bu vücut sistemleri üzerindeki geniş kapsamlı etkisi, sirkadiyen bozulmanın meme kanseri ve karaciğer, kolon, akciğer, pankreas ve yumurtalık kanseri dahil olmak üzere kanserlerin gelişimiyle birçok potansiyel bağlantı içerdiği anlamına gelir.

Vardiyalı çalışma olarak bilinen gece çalışmak, genellikle sirkadiyen uyumsuzluğunun bir nedenidir ve vardiyalı çalışanların yüksek kanser riskine sahip olduğu bulunmuştur. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) mevcut kanıtları gözden geçirdi ve vardiyalı çalışmanın “muhtemelen kanserojen” olduğunu belirledi.

Bazı araştırmacılar, sirkadiyen ritim ile karsinojenlere maruz kalma arasında bir etkileşim olabileceğini öne sürmüşlerdir, bu da sirkadiyen zamanlamanın bozulmasının diğer risk faktörlerine karşı duyarlılığı artırabilmesi ihtimalidir.

Obstrüktif Uyku Apnesi

Uyku bozuklukları ve kanser arasındaki ilişkinin analizi öncelikle obstrüktif uyku apnesine (OUA) odaklanmıştır. OUA, parçalanmış uyku yaratan ve kandaki oksijen miktarını azaltan, hipoksi olarak bilinen bir durum olan solunumda tekrarlanan duraklamaları içerir.

Hayvanlar üzerine yapılan araştırmalarda, kalıcı uyku kesintilerinin ve uyku apnesinden kaynaklanan hipoksinin, hızlandırılmış tümör büyümesi için elverişli koşulları yarattığı bulunmuştur. İnsanlarda da uyku apnesinin çeşitli etkilerinin kansere elverişli bir ortam oluşturduğuna inanılmaktadır.

Bağışıklık işlevindeki değişiklikler, kronik düşük dereceli ve sistemik inflamasyon, oksidatif stres ve parçalanmış uyku dahil olmak üzere bu endişe verici etkiler, bazı bağışıklık sistemi hücrelerini kanser hücrelerine saldırmada daha az etkili hale getirecek şekilde yeniden programladığından şüphelenilen hipoksi tarafından büyütülür. Düşük oksijenli alanlar birçok tümör tipinde bulunur, bu da uyku apnesinin neden olduğu hipoksinin kanser riskine katkıda bulunabileceği anlamına gelebilir.

OUA ile kanser arasında bir bağlantı için bu biyolojik mekanizmalara rağmen, çalışmalar bir risk faktörü olarak OUA hakkında evrensel olarak tutarlı sonuçlar bulmamıştır.

Hem ABD’de hem de İspanya’da OSA’lı kişiler üzerinde yapılan birkaç büyük, uzun vadeli çalışma, gerçekten de orta ve şiddetli OSA’sı olan kişilerde kanserden ölüm riskinin arttığını tespit etti. Daha küçük çalışmalar OUA ve meme kanseri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmıştır36. Şiddetli OUA, prostat, rahim, akciğer, tiroid ve böbrek kanserlerinin yanı sıra malign melanom riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir37.

Bununla birlikte, tüm araştırmacılar OUA’lı kişilerde aynı kanser riski veya ölüm modellerini tanımlamamıştır ve birkaç çalışma OUA’lı kişilerde daha az kanser vakası bulmuştur. Araştırmadaki tutarsızlıklar, OUA’yı ölçmenin farklı yolları, OUA için hangi hastaların tedavi gördüğüne ilişkin sınırlı veriler ve OUA’nın kalp sorunları, obezite ve diyabet gibi kanser riskini de değiştirebilecek diğer durumlarla bağlantıları olduğu gerçeğiyle ilgili olabilir. .

Uyku ve Kanser İlerlemesi

Uyku, kanserin ilerlemesinde ve zamanla büyümesinde rol oynayabilir. Uykunun hormonlar, metabolizma ve iltihaplanma üzerindeki etkisi gibi kanser riskiyle ilgili faktörlerin bazıları kanserin saldırganlığını etkileyebilir, ancak bu potansiyel bağlantıyı netleştirmek için ek araştırmalar gereklidir.

Göğüs kanseri olan kadınlarda bir çalışma, gece dokuz saatten fazla uyumanın meme kanseri ve diğer tüm nedenlerden ölüm riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu buldu. Başka bir çalışma, sirkadiyen ritimle yanlış hizalanan uykunun, ilk tedaviden sonra meme kanserinin daha hızlı nüksetmesine bağlı olduğunu buldu.

Uyku ve kolorektal kansere bakan bir çalışma, teşhis konmadan önce kısa uyku süresi olan kişilerde kanserden ölüm riskinin arttığını gösterdi, ancak bu, birçok çalışma gibi, nedensellik değil, yalnızca bir korelasyon kurdu.

Obstrüktif uyku apnesinin de kanserin ilerlemesinde potansiyel bir rolü olduğuna inanılmaktadır, çünkü hipoksi ve uyku parçalanması, tümörlerin vücudun diğer bölgelerine daha kolay metastaz yapmasına olanak sağlayabilir.

Uyku ve Kanser Tedavisi

Bir kanser hastasının uykusu, kanser tedavisine yanıtını etkileyebilir ve sirkadiyen ritmin daha derinden anlaşılması, daha etkili kanser tedavileri için olanaklar yaratabilir.

Hücre büyümesi ve bölünmesi süreci sirkadiyen ritimden etkilendiğinden, kanser hücreleri, tedavinin ne zaman verildiğine bağlı olarak tedavilere karşı daha savunmasız veya dirençli olabilir. Kanser ilaçları genellikle hücre yüzeyindeki spesifik proteinleri, enzimleri veya reseptörleri hedefler ve bunların çoğu sirkadiyen zamanlamadan etkilenir.

Hala gelişmekte olmasına rağmen, kronoterapi, bir kişinin sirkadiyen ritmine dayalı olarak radyasyon tedavisi, kemoterapi veya immünoterapiyi optimize etmeye çalışan kanser tedavisinin bir bileşenidir. Bazı araştırmacılar, kronoterapinin tedavilerin sağlıklı dokuya verilen zararı azaltırken daha fazla kanser hücresini öldürmesini sağlayabileceğini umuyor.

Kanserle savaşmak için sirkadiyen ritim bilgisini ele geçiren tamamen yeni ilaçlar da geliştirilebilir. Örneğin, sirkadiyen zamanlamanın bir parçası olan hücre büyümesi için “açma/kapama” sinyallerini manipüle eden ilaçlar tespit edilmiştir ve erken faz çalışmaları çeşitli kanser türleri için olumlu sonuçlar göstermiştir.

İyi uyumak, kanser hastalarının iyileşme ve tedaviye yanıt verme şeklini etkileyebilir.

Örneğin, yetersiz uyku, meme kanseri ameliyatı geçiren kadınlarda daha yüksek düzeyde ağrı, daha uzun hastanede kalış süresi ve daha yüksek komplikasyon riski ile ilişkilendirilmiştir.

Obstrüktif uyku apnesi ve kanser hakkında yapılan araştırmalar, durumun belirli kanser tedavilerini daha az etkili hale getirebileceğini göstermektedir. Bazı kemoterapi ve radyasyon tedavisi türleri, tümör dokusundaki oksijen seviyeleri yüksek olduğunda en büyük etkiye sahiptir, bu nedenle bozulmuş solunumdan kaynaklanan hipoksi, bu tedavilerin optimal şekilde çalışmasını engelleyebilir.

Doktorunuza Soru Sorun