INTERNATIONAL PATIENT

Kanser Taraması:

Tetkikler ve Tanı:

Kanserin en erken evrelerde teşhis edilmesi genellikle iyileşme için en iyi şansı sağlar. Bunu aklınızda bulundurarak, size uygun kanser taramalarını doktorunuzla konuşun. Birkaç kanser türünde, çalışmalar tarama testlerinin kanseri erken teşhis ederek hayat kurtarabildiğini ortaya koymuştur. Diğer kanser türleri için tarama testleri yalnızca yüksek risk grubundaki hastalara önerilir. Birçok sağlık kuruluşu ve hasta destek grubunun kanser taramasına ilişkin önerileri ve kılavuzları vardır.  Çeşitli kılavuzları doktorunuzla birlikte inceleyip sizde geçerli olan kanser risk faktörlerine göre sizin için en iyi yöntemi birlikte belirleyebilirsiniz. Kanser Taraması Kanserin en erken evrelerde teşhis edilmesi için kanser taraması önemlidir.[/caption]
 

Kanser Tanısı:

Doktorunuz kanserin tanısı için bir veya birden fazla yaklaşımı kullanabilir.
  • Fizik muayene. Doktorunuz, bir tümörü işaret edebilecek yumruları aramak için vücudunuzun çeşitli alanlarını muayene edebilir. Fizik muayene sırasında, doktorunuz cilt renginde değişiklik, bir organın büyümesi gibi kanser varlığını işaret eden anormallikleri arayabilir.
  • Laboratuvar testleri.İdrar ve kan tetkikleri gibi laboratuar testleri doktorunuzun kanserin sebep olabileceği anormallikleri tanımlamasına yardımcı olabilir. Örneğin, lösemili hastalarda, tam kan sayımı olarak da bilinen ve yaygın şekilde kullanılan bir kan testi olağandışı akyuvar sayısı veya türünü açığa çıkarabilir.
  • Görüntüleme testleri. Görüntüleme testleri, doktorunuzun kemiklerinizi ve iç organlarınızı girişimsel olmayan bir yolla muayene etmesini sağlar. Kanser tanısında kullanılan görüntüleme testleri; bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, kemik sintigrafisi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), pozitron emisyon tomografi (PET) taraması, ultrason ve röntgen ve diğer yöntemleri içerir.
  • Biyopsi sırasında, doktorunuz laboratuarda test edilmek üzere hücrelerinizden örnek alır. Örnek almanın birkaç yolu bulunmaktadır. Hangi biyopsi işleminin sizin için uygun olduğu, kanserin türüne ve yerine bağlıdır. Çoğu durumda, biyopsi kanserin kesin tanısını koymanın tek yoludur.
Laboratuarda, doktorlar hücre örneklerini mikroskop altında inceler. Normal hücreler tek düze görünüp benzer boyut ve düzenli yapı gösterirler. Kanser hücreleri daha az düzenli görünür ve boyutları değişken olup belirli bir yapı göstermezler.

Kanser Evreleri:

Kanser teşhis edildikten sonra, doktorunuz kanserinizin evresini belirlemeye çalışacaktır. Doktorunuz, kanser evresini tedavi seçeneklerinizi ve iyileşme şansınızı belirlemek için kullanır. Evreleme testleri ve işlemleri, kanserin vücudun diğer kısımlarına yayılıp yayılmadığını görmek için kemik taraması ve röntgen gibi görüntüleme testlerini içerebilir. Kanser evreleri genellikle Roma rakamları ile gösterilir –I’den IV’e kadar- ve yüksek rakamlar daha ilerlemiş kanserleri işaret eder. Bazı durumlarda, kanser evresi harfler veya kelimeler kullanılarak gösterilir.  

Doktorunuza Soru Sorun