INTERNATIONAL PATIENT

 


Neolife Kalite Politikamız

Başta onkolojik hastalıklar olmak üzere, tanı ve tedavide üst düzey teknoloji, yetkin ekip ve multidisipliner yaklaşım ilkesi ile hasta memnuniyeti odaklı sağlık hizmeti sunan kurum olmaktır.

Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri kapsamında, kuruluşun amaç ve bağlamına uygun onkolojik hizmetleri; müşteri memnuniyeti temel ilkesi ile ulusal ve uluslararası standartların tüm yükümlülüklerini yerine getirerek ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde sunmaktır.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hedeflerinin belirlenmesinde risk ve fırsatları analiz eden, çevresel etkenleri, ülkenin sağlık politikalarını ve iş güvenliği esaslarını göz önünde tutarak stratejisini belirleyen bir kurum olmaktır.

Bununla birlikte kurum; Kalite Yönetim Sisteminin yaşatılması için gerekli çerçeveyi (imkanı) sağlar, tüm çalışanları sisteme dahil eder, sistemi etkin kullanır, sürekli iyileştirir, hasta haklarını korur, , liderlerinin de kalite yönetim sisteminin sürekli iyileşmesini taahhüt eder.

Personel Politikamız

Kurumun misyon, vizyonunda belirtilen hedeflere ulaşmak için enerjik, takım çalışması yapabilen, yenilikçi, gelişime önem veren ekiplerle çalışmak
Personelimize yeteneklerine göre gelişme olanakları sağlamak
Personele gerekli eğitim ve bilgi becerilerini arttırarak “farkındalık” ve “sürekli iyileşme” imkanlarını sağlamak,
Personelimizin kişiliğine saygı göstermek, haklarını korumak ve gözetmek,
Personelimizin kuruma bağlılığının sağlanması için uygun koşulları oluşturmak
Hasta memnuniyetini ön plana çıkaran kalite ve müşteri odaklı personelle çalışmak