INTERNATIONAL PATIENT

İnce bağırsak kanseri, kanserler arasında nadir görülen bir türdür. İnce bağırsak, sindirilmiş besinleri mide ve kalın bağırsak (kolon) arasında taşıyan uzun bir tüptür.

İnce bağırsak, yediğiniz gıdaların sindiriminden ve içeriğindeki besinlerin emiliminden sorumludur. Sindirime yardımcı hormonlar üretir. Ayrıca ince bağırsak, ağız yoluyla vücuda giren bakteri ve virüsler ile savaşacak hücreler içerdiğinden, bağışıklık sisteminde de rol oynar.

İnce bağırsak kanseri türleri şunlardır:

Sizin için en uygun olan tedavi seçeneği, sahip olduğunuz ince bağırsak kanseri türü ve evresine göre değişecektir.

BELİRTİLER

İnce bağırsak kanserinin belirti ve bulgularına dahil durumlar:

SEBEPLER

Doktorlar, ince bağırsak kanserlerinin çoğunda kansere neyin sebep olduğunu kesin bilemez.

Genellikle, ince bağırsaktaki sağlıklı hücrelerin DNA’larında değişiklikler oluştuğunda ince bağırsak kanseri başlar. Bir hücrenin DNA’sı, hücreye ne yapması gerektiği söyleyen bir dizi talimat içerir.

Sağlıklı hücreler, vücut fonksiyonlarınızı normal tutmak amacı ile düzenli bir süreçle büyür ve bölünürler. Ancak bir hücrenin DNA’sı hasarlandığında ve kanserleştiğinde, hücre yeni hücre gereksinimi olmasa dahi bölünmeye devam eder. Hücrelerin birikmesi ile tümör oluşur.

Zamanla kanser hücreleri büyüyüp normal çevre dokuları istila edebilir ve yok edebilir. Kanserli hücreler vücudun diğer kısımlarına yayılabilir (metastaz).

 

RİSK FAKTÖRLERİ

İnce bağırsak kanseri riskini artırabilecek faktörler:

KOMPLİKASYONLAR

İnce bağırsak kanseri şu komplikasyonlara sebep olabilir:

KORUNMA

Oldukça nadir olması sebebi ile ince bağırsak kanseri riskini azaltmaya nelerin yardımcı olduğu tam bilinmemektedir. Genel olarak kanser riskini azaltmayı merak ediyorsanız yardımcı olabilecek maddeler:

 

TANI

İnce bağırsak kanserlerinin tanısı zordur. Bu sebeple, ince bağırsak kanseri olmasından şüphelenilen hastalar genellikle birçok teste ve yönteme tabi tutularak teşhis edilebilir veya kanser şüphesi devre dışı bırakılabilir.

Görüntüleme Testleri

Görüntüleme testleri, ince bağırsak kanseri belirtileri aramak amacı ile vücudun resimlerini oluşturan makineler kullanır. İnce bağırsak kanseri tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri:

İnce bağırsak içini görmek amaçlı testler

Endoskopik testler ince bağırsak içindeki bir kamera ile doktorun iç duvarları incelemesinden oluşur. Endoskopik testlere şunlar dahil olabilir:

Kapsül endoskopi harici endoskopik testler, doktorun test amaçlı küçük doku örnekleri almak üzere ince bağırsak içine özel cihazlar ile geçmesine imkan tanır.

CERRAHİ

Bazen ince bağırsak kanserleri diğer yöntemler ile görülmesinin zor olduğu konumlarda bulunabilir. Bu vakalarda doktorunuz ince bağırsağı ve çevresini kanser belirtileri açısından incelemek üzere cerrahiyi önerebilir.

Cerrahi karındaki büyük bir kesi (laparotomi) veya birkaç küçük kesiden (laparoskopi) oluşabilir.

Laparoskopi esnasında cerrah kesi içinden video kameranın yanı sıra özel cerrahi cihazlar ilerletir. Kamera cerrahın cihazlara rehberlik etmesini ve karın içini görmesini sağlar.

TEDAVİ

İnce bağırsak kanserinin tedavisi kanserin tipine ve evresine göre değişiklik gösterir. Seçenekler şunlar olabilir:

Eğer bir ince bağırsak kanseri ortadan kaldırılamıyorsa, cerrah bir bypass gerçekleştirerek sorun olan bölgeyi rahatlatabilir.

İnce bağırsak kanseri için kemoterapi cerrahi sonrasında kanserin tekrarlama riski olması durumunda önerilebilir. İleri evre kanserlerde kemoterapi belirti ve bulguları hafifletmeye yardım edebilir.