INTERNATIONAL PATIENT

Hipofraksiyonasyon ile Daha Az Seansta Etkili Tedavi

Hipofraksiyonasyon radyoterapinin, Erken evre meme kanseri için avantajları; daha az seansla optimize ve etkin tedavi, daha az yan etki. Sağlık otoriteleri tarafından önerilen bu yenilikçi yaklaşım ile kanser hastalarına radyoterapide daha konforlu tedavi.

Hipofraksiyonasyon

Erken Evre Meme Kanseri Tedavisinde Daha Konforlu Radyoterapi

Tüm kanserlerin %15 ini oluşturan meme kanseri vakalarının %60-65’ı Evre I ve Evre II invaziv meme kanseri vakalarıdır. Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi, Evre I ve Evre II invaziv meme kanseri olan çoğu hasta için mastektomiye standart bir alternatiftir.

 

Erken teşhis, uygun hasta seçimi, cerrahi ve radyasyon tekniklerindeki gelişmeler nedeniyle parsiyel (kısmi) mastektomi sonrası tüm meme ışınlaması (WBI) ile günümüzde çok yüksek lokal kontrol sağkalım oranları sağlanmaya başlanmıştır.

Meme ışınlaması için ideal fraksiyonasyon programı hem erken, hem de geç lokal nüks olasılığı ile yan etki olasılığı arasındaki hassas dengeyi sağlamalıdır.

Geleneksel radyoterapi haftada 5 gün uygulanmakta olup uzun yıllardan beri, standart olarak yaklaşık 5-7 hafta (yani yaklaşık toplamda 45-50 gray doz) şeklinde uygulanmaktadır. Bu da hastaları yorabilen bir süreçtir.

Hipofraksiyonasyon, haftada 5’ten az fraksiyon ve fraksiyon başına 2 Gy’den fazla dozla ışın tedavisi uygulayan bir yöntemdir. Bu yöntemle tedavi süresi yaklaşık 3 haftada tamamlanır.

Radyoterapinin günlük seanslarında dozu ve süreyi biraz daha artırarak toplam tedavi süresinin kısaltılması anlamına gelen hipofraksiyone radyoterapi, aynı zamanda hastalık riskini ve yan etkileri arttırmadan hastalar için hastanede geçirilen günleri azaltan ve toplam tedavi süresini azaltan bir tedavi şeklidir.

 

Hipofraksiyonasyon uygun görülen hastalar için çekici bir tedavidir, çünkü tedavi daha kısa bir toplam sürede, daha az sayıda fraksiyonla sağlanır, bu da hastaya kolaylık sağlar. Kısalan tedavi süresi hastaların ve hasta yakınlarının evlerinden ve işlerinden daha az uzakta kalarak daha az strese girmeleri, daha az trafikte kalmaları, hastanede daha az zaman geçirmeleri gibi avantajları da getirmektedir.

Yapılan çalışmalar, erken evre meme kanseri seçilmiş hastalarda Hipofraksiyonasyon ile geleneksel radyoterapi fraksiyon boyutlarına kıyasla hastalığın lokal kontrolünde sonuçların daha düşük olmadığını göstermiştir.

 

Ek olarak, kullanılan daha düşük toplam dozlar nedeniyle, daha az cilt toksisitesi ile sonuçlanır.  böylece daha iyi hasta bakımına yol açar.

 

Bir meta-analiz , meme koruyucu cerrahi sonrası HFRT ve CFRT’nin eşit derecede etkili olduğunu göstermiştir.

 

Hasta, Tümör veya Tedavi Faktörlerinden Bağımsız Olarak 3 Haftada 15 Fraksiyonda 40 Gy’lik HFRT Programı Önemli Sağ Kalım Yararı Sağlıyor

 

HFRT programlarının çeşitli hasta alt grupları üzerindeki etkisini değerlendirmek gerekiyor. Bu nedenle tüm START denemelerinin bir meta-analizi mevcut;

  • lokorejyonel nüks,
  • hastanın yaşı,
  • memenin büyüklüğü,
  • ameliyatın doğası,
  • aksiller nodal durum,
  • adjuvan sistemik kemoterapi,
  • nodal ışınlama kullanımı
  • tümörün derecesi

gibi hasta, tümör ve tedavi ile ilgili çeşitli faktörlerden bağımsız bulunmuştur.

 

Benzer şekilde, memede geç normal doku morbiditesi için bu faktörlerin hiçbiriyle korelasyon gözlenmemiştir.

 

ASTRO, NICE ve NCCN gibi birçok kuruluş, seçilmiş erken evre meme kanseri hastalarında hipofraksiyonasyon tedavisini tedavi kılavuzlarına dahil etti.

Doktorunuza Soru Sorun