INTERNATIONAL PATIENT

Kanser, önlenebilir ve erken tanıyla tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kanser, çoğunlukla ömrümüz boyunca biriken mutasyonların sonucu oluşan bir hastalık olsa da azımsanamayacak bir kısmı kalıtsaldır. Yani kan bağınız olan bir akrabanız kanser hastası ise taşıyıcı olabilirsiniz. Bu riski öğrenmek için bilimsel makalelerde ve tıbbi protokollerde tanımlanmış kanser riski taşıyan genleri incelemek mümkündür. Ailesel kanser taraması yeni nesil dizileme teknolojisi ile bir tüp kan bu bilgiyi almak için yeterlidir. Herediter Kanser Panelleri ile  bu işlem için kullanılmaktadır.

Test Adıİncelenen Bölgeler
Kapsamlı Herediter Kanser Paneli523 gen DNA SNV, küçük in/dels, 59 CNV amp/del, 23 Translokasyon
Kapsamlı Kalıtsal Meme ve Over Kanser Paneli ATM, BARD1, BRIP1, CDH1, CHEK2, NBN, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53,BRCA1,BRCA2
Kapsamlı Kalıtsal Kolorektal Kanser PaneliAPC, MUTYH, MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, EPCAM, BMPR1A, SMAD4, STK11, PTEN, TP53, AXIN2, CDH1, CHEK2, GREM1, MSH3, NTHL1, POLD1, POLE
Kalıtsal Meme ve Over Kanser PaneliBRCA1, BRCA2 & MPLA
Kalıtsal Kolorektal Kanser BiyobelirteçMLH1

Kanser risk ihtimalinizi öğrenmek istiyorsanız, sadece bir tüp kan yeterlidir.

Kanınızdan genetik materyaliniz izole edilir ve dünya genelindeki veri bankalarıyla karşılaştırılır. İstatistiksel olarak kanser yatkınlık genleri incelenir.

İstatistiklere ve aile geçmişine göre risk raporu çıkarılır ve tıbbi genetik uzmanı tarafından önleyici ve risk azaltıcı seçenekler belirlenir.

Somatik Tümör Panelleri

Kanser tedavisinde genetik profilleme odaklı kişiye özel terapi, modern tıbbın standardı haline geldi. Kanserli dokudan alınan örnekle yapılan patolojik ve genetik analiz, hedefli, akıllı, immün terapi (imünoterapi) ilaçları almak ve klinik çalışmalara katılmak için ön koşul durumundadır. Yeni ve etkili ilaçların başarısı beraberinde kullanılan kemoterapi ve radyasyon tedavisi (radyoterapi) ile ilişkilidir. Genetik profil sadece hangi ilacı kullanmanızı değil, hangisini kullanmamanız gerektiğini de göstermektedir. Bu sebeplerden ötürü somatik tümör panelleri uluslararası bir çok onkoloji topluluğu tarafından önerilmektedir.

Test Adıİncelenen Bölgeler
Geniş Kapsamlı Genomik Profilleme 1021 gen, MSI, TMB, PDL-1, Füzyonlar
Kapsamlı Genomik Profilleme 53 gen
Kapsamlı Tiroit ve Akciğer Kanseri Paneli
AKT1, ALK, AXL, BRAF, CALCA, CCND1, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, GNAS, HRAS, IDH1, IDH2, KRAS, KRT7, KRT20, MAP2K1, MET, NRAS, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PIK3CA, PPARG, PTH, RAF1, RET, ROS1, SLC5A5, THADA, TTF1
Homolog Rekombinasyon Eksikliği (HRD) Meme Over Kanseri
ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCA, FANCL, NBN, PALB2, POLE, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, TP53
Meme ve Over Kanser Paneli BRCA1, BRCA2
Kapsamlı Sarkoma Paneli ALK, BCOR, BRAF, CAMTA1, CIC, CSF1, CRTNNB1, EGFR, EPC1, ERG, ESR1, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOS, FOSB, FOXO1, FUS, GLI1, HMGA2, JAZF1, MDM2, MEAF6, MET, MGEA5, MKL2, MYOD, NCOA1, NCOA2, NR4A3, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUTM1, PAX3, PDGFB, PHF1, PLAG1, PRKCA, PRKCB, PRKCD, RAF1, RET, ROS1, SSI8, STAT6, TAF15, TCF12, TFE3, TFG, USP6, VGLL2, YAP1, YWHAE

Sağlık kurumunda tümör örneği İ.İ. aspirasyon biyopsisi veya likit biyopsi ile alınır

Dokudaki genetik materyal yeni nesil dizileme ile dijital formata aktarılır ve tümörün genetik profili çıkarılır

Genetik profil raporlanır. Yararlı ve zararlı kemoterapi, akıllı ilaç ve immün terapi seçenekleri onkolog tarafından belirlenir.

Likit Biyopsi

Bazı tümörlere fiziksel müdahale mümkün değildir. Bu durum tümör profillemeyi kısıtlar. Fakat kanserli hücrelerin kana bıraktığı genetik materyal tespit edilebilir ve dizilenebilir. İnvazif olmayan (ağrısız) bu teknik tedavi takibi için de idealdir. Özellikle, hastalığın tekrar etme durumu taranabilir ve kanser tekrar etmeden engelleyici önlem almak için bir uyarı olabilir. Likit biyopsi 2023 yılı fiyatları hakkında iletişim merkezimizden detaylı bilgi  ve ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. 

Test Adıİncelenen Bölgeler
Geniş Kapsamlı Genomik Profilleme 1021 gen, MSI, TMB, PDL-1, Füzyonlar
Kapsamlı Genomik Profilleme 53 gen
Kapsamlı Tiroit ve Akciğer Kanseri Paneli
AKT1, ALK, AXL, BRAF, CALCA, CCND1, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, GNAS, HRAS, IDH1, IDH2, KRAS, KRT7, KRT20, MAP2K1, MET, NRAS, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PIK3CA, PPARG, PTH, RAF1, RET, ROS1, SLC5A5, THADA, TTF1
Homolog Rekombinasyon Eksikliği (HRD) Meme Over Kanseri
ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCA, FANCL, NBN, PALB2, POLE, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, TP53
Meme ve Over Kanser Paneli BRCA1, BRCA2
Kapsamlı Sarkoma Paneli ALK, BCOR, BRAF, CAMTA1, CIC, CSF1, CRTNNB1, EGFR, EPC1, ERG, ESR1, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOS, FOSB, FOXO1, FUS, GLI1, HMGA2, JAZF1, MDM2, MEAF6, MET, MGEA5, MKL2, MYOD, NCOA1, NCOA2, NR4A3, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUTM1, PAX3, PDGFB, PHF1, PLAG1, PRKCA, PRKCB, PRKCD, RAF1, RET, ROS1, SSI8, STAT6, TAF15, TCF12, TFE3, TFG, USP6, VGLL2, YAP1, YWHAE

Tedavi sonrası yanıt görüntülemesi sırasında alınabilecek bir kan örneği, tedavinin genetik seçiciliğini ölçmek için kullanılabilir.

Kanda bulunan genetik materyal izole edilir ve yeni nesil dizileme ile farklı kanser popülasyonları incelenir.

Farklı tümör popülasyonları karşılaştırılarak, yapılmış olan tedavinin başarısı, başarısız ise uygulanabilecek yeni ilaçlar belirlenir.

Biyobelirteç Testleri

Tek bir gene veya kromozomal değişimi inceleyen testlerdir. Panellere göre daha hızlı, hedef ve ilaç odaklı analizlerdi.

Tekli Biyobelirteç Testleri

C-METTP53PD-L1 FISH
EGFRPIK3CANTRK1/2/3 FISH
IDH1/IDH2RB1- 13q14 FISH1p/19q FISH
K-RAS (Kodon 12, 13, 61)ALK/EML4 FISHC-MET FISH
NRASROS1- 6q22 FISH17p,P53 FISH
RET (Ekzon 10, 11, 13, 14, 15, 16)HER2/NEU 7q11-q12PD-L1 IHC

Herediter Kalıtsal Kanser Paneli Fiyatları

Tüm  panellerin 2023 yılı  fiyatları ve ücretleri hakkında bilgi almak için iletişim merkezimizi arayabilirsiniz.  Panellerin özel sigorta anlaşmaları, özel sigortaların kanser panellerini karşılama şartları  öğrenebilir ve gereklilik halinde danışmanlık alabilirsiniz. Kalıtsal kanser panelleri hakkında, konusunda uzman  arkadaşımız tarafından sizlere ücretsiz detaylı bilgi verilmektedir.