INTERNATIONAL PATIENT

Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT) hakkında bilmek istedikleriniz

Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT) nedir?

Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT), tedavi seanslarında görüntüleme tekniklerini de içeren bir radyoterapi yöntemidir.

Radyoterapi, kanseri ve kanserli olmayan tümörleri kontrol etmek amacıyla radyasyonun yüksek enerjili ışınlarını kullanır.  Detaylı görüntülerin de eklenmesiyle IGRT, güçlü radyasyonun daralarak tedavi alanına odaklanmasını sağlar.

IGRT uygulandığında, her radyoterapi seansından önce yüksek kaliteli görüntüler çekilir. IGRT, radyasyonun daha yüksek dozlarda kullanılmasını mümkün hale getirir ve böylece tümörün kontrol edilme ihtimali artacağı gibi daha kısa tedavi programlarından sonuç alınır.

IGRT, radyoterapi için standarttır. Tüm kanser türlerinin tedavisinde uygulanır.

Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi

Niçin uygulanır?

IGRT, tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılır ancak özellikle hassas yapı ve organlara çok yakın yerleşmiş olan tümörler ve kanserler için idealdir. Aynı zamanda tedavi süresince veya tedaviler arasında hareketli olma ihtimali olan tümörler için de yararlıdır.

IGRT, radyoterapi planlarının bir parçası olarak uygulanır çünkü şunları sunar:

Neler deneyimleyebilirsiniz?

Eğer IGRT uygulamasına girecekseniz, tedavi ekibiniz tümörün ve hassas organların konumunu belirlemek üzere bir veya birkaç görüntüleme yöntemi seçebilir. IGRT, vücudunuzu konumlandırmak için iki, üç veya dört boyutlu çeşitli görüntüleme teknikleri kullanıp radyasyonu yönlendirir; böylece tedavi dikkatle tümör üzerine odaklanmış olur ve yakın çevredeki sağlıklı hücrelere ve organlara verilen hasar en aza indirilir.

IGRT esnasında her seans için görüntüleme testleri yapılmıştır, bazen de tedavi sırasında çekilir. Radyoterapi ekibiniz bu görüntüleri tümörün hareketleri açısından önceden çekilenler ile kıyaslar ve bedeninizi ve tedavinizi tümörü daha hassas hedefleyecek şekilde ayarlar.