INTERNATIONAL PATIENT

İletişim

Gama Probla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen 0531 388 73 50 nolu telefonu arayınız veya info@neolife.com.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Sentinel Lenf Nodu Sintigrafisi ve Gama Prob

Sentinel Lenf Nodu Sintigrafisi

Tümör hücrelerinin lenfatik dolaşıma katılmasını takiben ilk gittikleri lenf noduna ‘Sentinel Lenf Nodu (SLN)’ denilmektedir. Lenfatik yayılımın yaşam süresi açısından anlam taşıdığı erken evre meme kanseri ve malign melanoma hastalarında cerrahi sırasında hastalığın lenfatik yayılımının olup olmadığının tespit edilmesi yapılacak cerrahi işlemin boyutunu ve sınırlarını belirlemektedir.

SLN Sintigrafisi ve gama prob uygulaması cerrahi ve nükleer tıp bölümlerinin bir arada çalışması gereken multidisipliner bir yöntemdir.

SLN sintigrafisi, tümör hücrelerinin ilk gittiği lenf nodunu tespit etmemizi sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.  Bu amaçla lenfatik dolaşıma geçtiği ve lenf kanalları boyunca yayılarak ilgili lenf nodlarında biriktiği bilinen radyoaktif maddeler (Tc-99m ile işarteli kolloid bileşikleri) tümör etrafına enjekte edilir ve ardından belli zaman aralıkları ile görüntüleme işlemi yapılır.

Radyoaktif maddenin ilk ulaştığı lenf nodu SLN’dur ve cilt üzerinde işaretlenerek hasta ameliyata gönderilir. Böylece hekim nereden bir kesi yaparak işleme başlaması gerektiğini bilir ve cerrahi sınır belirgin olarak daraltılmış olur. Gama Prob ise küçük cerrahi kesi yerinden rahatlıkla geçebilecek boyutta, ilgili lenf nodundan gelen radyoaktif ışımaları sayan bir cihazdır. Operasyon sırasında SLN’nun bulunmasını ve cerrah tarafından doğru lenf nodunun çıkarılarak örneklenmesini sağlar.

Gama Prob

Gama Prob

Patolojik inceleme sonucunda lenf nodunda tümör hücreleri tespit edilir ise o bölgedeki lenf nodları çıkarılır, tümör hücresi saptanmaz ise cerrahi işlem sadece primer tümörün çıkarılması ile son bulur ve lenfatiklere dokunulmaz. Bu işlem gereksiz lenf nodu diseksiyonunu ve lenf ödem gibi hastayı ömür boyu rahatsız edecek ve yaşam kalitesini düşürecek problemleri engelleyen bir uygulamadır.

Bu uygulama meme kanseri ile Malign Melanoma’ya ek olarak baş-boyun ve jinekolojik tümörler başta olmak üzere pek çok solid tümör tipinde de başarılı sonuçlar vermektedir.