INTERNATIONAL PATIENT

Galyum 68’li (Ga-68) PSMA PET/CT herhangi bir evredeki prostat kanseri için etkili bir tanı yöntemidir

Hastaların, prostat kanserinin ilk tespitinden sonra iyi uygulanmış tedaviye rağmen lezyonun nüks etmesi ihtimalinin bulunduğunu ve bunun olağandışı bir durum olmadığını bilmesi gerekir.  PSA seviyelerinin sürekli kontrol altında tutulması ve herhangi bir şüphe oluşması halinde etkili takip işlemlerinin başlatılması gereklidir.  Bu, ideal bir tedavi planının oluşturulmasına imkan tanıyan hassas bir tanı işlemidir.  Onkolojik tedavinin hastanın yaşam kalitesini ve diğer organlarını olumsuz etkileyebileceği ve bu nedenle nükslerle ilgili tabloyu tamamen görmeden ve hassas tanı işlemlerini yürütmeden “körlemesine” hareket etmenin son derece etkisiz ve çok riskli olduğu bilinmelidir.

Prostat kanserinin tanısında, herhangi bir evredeki prostat kanserinin sınıflandırılmasına imkan tanıyan Galyum 68 (Ga-68) PSMA PET/CT’den daha hassas ve kesin bir yöntem bulunmadığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Prostat kanseri şüphesi olan hastalarda, tanısı konulmuş hastalarda hastalığın yaygınlığının belirlenmesinde (evreleme) ve ameliyat / radyoterapi/ hormonterapi /kemoterapi almış olan hastalarda nüks şüphesi durumunda  Galyum 68 (Ga-68) izotopuyla işaretli PSMA (prostat spesifik membran antijeni) PET/CT yol göstericidir.  PSMA hem sağlıklı hem de kanserli hücrelere eşit şekilde nüfuz eder, ancak baskın şekilde büyümekte olan kanserli hücrelerde birikir.  Ga-68 ile işaretli PSMA PET/CT tümörün yerinin, büyüklüğünün ve uzak metastazlarının ayrıntılı değerlendirmesine olanak tanır.  Bu madde, tümör aktivitesinin değerlendirilmesine imkan tanır ve özellikle yüksek düzeyde saldırgan kanserli hücrelerde birikir .

Ga-68 PET/CT çekilmesi ne zaman önerilir?