INTERNATIONAL PATIENT

Ga-68 PSMA ile Görüntüleme – Prostat Kanseri Tedavisi

Galyum-68 PSMA PET/CT  Prostat Kanseri Görüntüleme Nedir?

Son zamanlarda Prostat Kanseri tanı ve tedavisinde yeni gelişmeler kaydedilmiştir. Bu önemli gelişmenin adı Ga-68 PSMA ile yapılan PET/CT işlemidir.

Prostat Kanseri, 50 yaş üzerindeki erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen, en sık ölüme sebep olan kanser türüdür.

PSMA PET CT

Prostat spesifik membran antijeni veya “PSMA” görüntüleme; prostat kanserini belirlemek için PET/BT cihazı ile gerçekleştirilen bir Nükleer Tıp görüntüleme tekniğidir. Ga-68 PSMA PET/BT’nin, prostat kanserini tespit etmede, BT veya tüm vücut kemik taraması gibi görüntüleme yöntemlerinden daha başarılı ve  duyarlı olduğu gösterilmiştir.

Hekiminiz Prostat tümörünün ya da prostat metastazının daha net değerlendirilmesi amacıyla size bu tetkiki isteyebilir. Bu inceleme ile, yeni gelişen veya tekrarlayan prostat kanserinin yeri doğru bir şekilde belirlenebilir ve varsa yayılımı tespit edilebilir (evreleme).

PSMA, çok sayıda hücresel fonksiyona sahip, sağlıklı prostat hücre zarında bulunan bir protein türüdür.  Kanserli prostat tümörleri son derece yüksek seviyelerde (genellikle normal prostat hücresinden 1000 kat daha yüksek) PSMA oluşturmaktadır. Prostat kanseri vücudun diğer bölgelerine metastaz yapmışsa, PSMA bu bölgelerde de görülebilir. Ga-68 atomu, PSMA adını verdiğimiz taşıyıcı moleküle ekleyebildiğimiz radyoaktif bir elementtir. Ga-68 PSMA damar yoluyla uygulandığında, PSMA’nın bulunduğu tümör dokularına gider ve hastalıklı tümör dokusundaki PSMA reseptörlerine tutunarak bu kanser hücrelerinin yerini belirlememizi mümkün kılar.

Ga-68 PSMA PET/BT ile görüntülenebilen prostat kanserine ait tümöral dokular 177Lu-PSMA ile hedefe yönelik olarak tedavi edilebilmektedir. Bu, teranostik uygulamalar için oldukça başarılı ve yeni bir yöntemdir.

Galyum-68 PSMA PET/CT güvenli midir?

Ga-68 PSMA bir kontrast madde değildir ve uygulama sırasında herhangi bir yan etki (alerjik reaksiyonlar, deri döküntüsü, kızarıklık, bulantı, kusma vb.) beklenmemektedir. Beraberinde damardan kontrast madde uygulandığı çok özel durumlarda, kontrast alerjisi ve diğer yan etkiler açısından dikkatli olmak gerekmektedir.

Ga-68, sadece 68 dakika gibi, çok kısa bir yarı ömre sahiptir ve ilaç uygulandıktan en geç 6 saat sonra, vücudunuzdaki radyasyon doğal seviyeye geri dönmektedir. Bu nedenle, ilaç verilmesini takiben ilk 6 saat küçük çocuklarla ve hamile kadınlarla temastan kaçınmanız gerekir.  Ga-68 PSMA PET/BT işlemi ile alacağınız radyasyon dozu yaklaşık olarak  5mSv’tir ve bu doz, bilgisayarlı tomografi gibi geleneksel bir tetkik sonucu alınacak doz ile aynı düzeydedir.

Nükleer Tıp Uzmanımız Dr. Nesrin Aslan’ın Ga-68 PSMA ile görüntüleme ve Prostat Kanseri Tedavisi ile İlgili Videosu: 

Galyum-68 PSMA PET/BT kimlere uygulanır?

Bilimsel veriler şu an için Ga-68 PSMA PET/BT görüntülemesini, özellikle prostattan çıkmış kanser odaklarının tespiti amacıyla kullanımını desteklemektedir. Bu yöntemle; BT, MR ve kemik sintigrafisi gibi geleneksel görüntüleme metotları ile saptanamamış küçük metastazlar bile saptanabilmektedir.

Ga-68 PSMA PET/BT başlıca şu amaçlarla kullanılmaktadır:

  • Prostat biyopsisi pozitif, yeni tanı almış orta-yüksek riskli prostat kanseri hastalarında, prostat kanserini evreleme amacıyla
  • Prostatı ameliyat ile çıkartılmış ya da prostatına radyoterapi uygulanmış, ancak takiplerinde kanserinin tekrarlayabileceğini gösteren artmış PSA seviyesinin saptandığı, biyokimyasal nüks şüphesi olan hastalarda yeniden evreleme amacıyla
  • Metastatik prostat kanserinde tedaviye yanıtın değerlendirilmesi amacıyla

Galyum-68 PSMA PET/BT Öncesi Hazırlık Nasıl Yapılır?

Ga-68 PSMA PET/BT öncesinde Nükleer Tıp Bölümüne iletmek üzere, prostat kanserine yönelik bazı sonuç ve bilgilerinizi yanınızda bulundurmanız istenecektir:

  • Önceki incelemelerinize ait (BT, MR, kemik sintigrafisi, FDG PET/BT, PSMA PET/BT) rapor, film ve CD’leri
  • Prostat kanserine ait patoloji sonuçlarınız
  • Prostat kanserine yönelik uygulanan tedavi bilgileriniz (cerrahi, radyoterapi, ilaç vb.)
  • Güncel PSA tahlil sonucunuz

PSMA PET/BT için aç olmanıza gerek yoktur. İnceleme öncesi hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz. Bununla birlikte, çekim öncesi 2 saat boyunca en az yarım litre (500 mL) su içmeniz gerekmektedir. Görüntü bozulmalarını önlemek için tüm metal eşyalar/takılar/protezler çıkarılmalıdır.

Galyum-68 PSMA PET/BT Nasıl Uygulanır?

Ga-68 PSMA, Galyum-68’in kısa ömrü nedeniyle merkezimizdeki uzman bir ekip tarafından, merkezimizde hazırlanmakta ve sıkı bir kalite kontrol uygulanmaktadır.

Ga-68 PSMA PET/BT işlemi yaklaşık 2 saat sürmektedir.  Az miktarda Ga-68 PSMA, PET/BT görüntülemesinden yaklaşık 45-60 dakika önce damar yolundan uygulanmaktadır. Bu sırada, görüntü kalitesini artırmak için diüretik (idrar söktürücü) de uygulanabilmektedir. Diüretik aynı zamanda tutulmamış Ga-68 PSMA’nın vücuttan hızlı bir şekilde atılmasını da sağlamaktadır.

PET/BT görüntülemesinden hemen önce mesanenizi (idrar torbanızı) boşaltmanız istenecektir. PET/BT görüntülemesi yaklaşık 20-25 dakika kadar sürmektedir. Bu süre esnasında cihazda hareketsiz olarak uzanmanız gerekmektedir.

Tüm vücut görüntüleme tamamlandıktan sonra ilk görüntüleriniz uzman Nükleer Tıp Hekimimiz tarafından incelenir.  Eğer ihtiyaç duyulursa, ek görüntüler alınabilir. Nükleer Tıp Hekimimizin onayı ile tetkikininiz sonlandırılır.

Kolunuzdaki damar yolu, görüntülemeniz tamamlandıktan ve tüm görüntüleriniz kontrol edildikten sonra çıkarılacaktır. Sağlık personelimizin bilgi vermesiyle, Nükleer Tıp Bölümünden artık güvenle ayrılabilirsiniz. İlaç verildikten sonra ilk 6 saat küçük çocuklarla ve hamile kadınlarla temastan kaçınmanız gerektiğini lütfen unutmayınız.

Sonuçları Kim Yorumlar ve Sonuçları Nasıl Alabilirim?

Sonuçlar kliniğimizde bulunan uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirilecek ve rapor şeklinde size elden, mail yoluyla ya da talebiniz ve onayınız doğrultusunda hekiminize iletilecektir.

Sık sorulan sorular:

Ga-68 PSMA PET/CT Fiyatları

İşlemin fiyat bilgisi için iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

SGK tetkiki mi öder mi?

Ga-68 PSMA PET BT tetkikinin istenme nedeni SGK’nın belirlediği endikasyon şeması (uygulama kuralları) ile uyumlu ise SGK tarafından inceleme bedelinin tamamı karşılanmaktadır. Kurumumuzda ek bir ücret alınmamaktadır.  Size yapılacak işlemin SGK uygulama kuralları ile uyumlu olup olmadığını iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortaları ile anlaşmanız var mı?

Tüm özel sağlık sigortaları ile anlaşmamız bulunmaktadır.

 

Doktorunuza Soru Sorun