INTERNATIONAL PATIENT

Ga-68 DOTA-TATE ile Nöroendokrin (Karsinom) Tümörleri Görüntüleme

Ga-68 DOTA-TATE ve Nöroendokrin Tümörler

Ga-68 Dotatate Nükleer Tıp Uzmanımız Dr. Nesrin Aslan’ın Ga-68 DOTA-TATE ile Nöroendokrin (Karsinom) Tümörlerinin Görüntülemesi Hakkındaki Açıklamaları[/caption]

Nöroendokrin tümörler, nadir görülen ve pek çok organdan kaynaklanabilen, bulguları diğer hastalıklarla karışabilen, bu nedenle de tanı konulması oldukça zor bir hastalık grubudur.

Ultrasonografi, Tomografi, MR gibi klasik görüntüleme yöntemlerinin özellikle küçük boyuttaki nöroendokrin tümörlerin tanısında duyarlılığı düşüktür. Nöroendokrin tümörler, moleküler görüntüleme için ideal tümör tiplerinden birisidir. Nöroendokrin tümörlerin yüzeyinde olduğu bilinen somatostatin reseptörleri ile bağlanabilen peptitlerin varlığı bu tümörlerin görüntülenebilmesine imkan sağlamaktadır.

Ga-68 DOTA-TATE ile yapılan PET/CT görüntülemesinde %29 hastanın evresinin değiştiği, %75 hastanın da tedavi planında değişiklik yapıldığı tespit edilmiştir. Nöroendokrin tümör hücreleri üzerinde bulunan somatostatin reseptörlerine bağlandığı bilinen peptitlerin, radyoaktif bir bileşenle birleştirilmesi onların görüntülenebilmesine imkan sağlamaktadır. Ga-68 ile işaretlenmiş DOTA-TATE, bu amaçla geliştirilmiş ideal ajanlardan birisidir. Özellikle teranostik ajanlarla tedavi yöntemlerinde, Ga-68 ile somatostatin reseptör varlığının görüntülenmesi bu tümör tipinin Lutesyum-177 tedavisi için uygun olduğunu da göstermektedir ve bu da hastalar için yeni bir tedavi açılımın gelmesi demektir.

Dr. Nesrin Aslan’ın Nöroendokrin (Karsinom) Tümörlerinin Ga-68 DOTA-TATE ile Görüntülemesi Hakkındaki Videosu:

Nükleer Tıp Uzmanımız Dr. Nesrin Aslan’ın Ga-68 PSMA ile Görüntüleme Hakkındaki yazısı için tıklayınız.

Doktorunuza Soru Sorun