INTERNATIONAL PATIENT

Statik Böbrek Sintigrafisi (DMSA)

Çocukluk çağının nefroürolojik sorunlarının tanı ve takibinde kolay uygulanabilir olması, sedasyon ya da anestezi genellikle gerektirmemesi ve kullanılan radyofarmasötik ajanların toksik veya alerjik olmaması nedeniyle nükleer tıp yöntemleri oldukça sık kullanılmaktadır. Renal kortikal sintigrafi tetkiki enerjisi düşük, kısa yarı ömürlü Tc-99m perteknetat ile işaretlenen radyofarmasötik ajanlar kullanılarak yapıldığından yenidoğan döneminde bile güvenle kullanılabilen yöntemlerdendir. Renal kortikal sintigrafi tetkiki en sık idrar yolu enfeksiyonuna bağlı gelişen böbrek hasarını saptamak amacı ile kullanılmaktadır.

Statik Böbrek Sintigrafisi (DMSA) hangi durumlarda istenir ?

  1. Fokal böbrek parankimal anormalliklerin tespiti.
  2. Akut enfeksiyondan 6 ay sonra böbrek hasarının tespiti.
  3. Akut pyelonefrit teşhisinde.
  4. Tek taraflı veya olması gerekenin dışında yerleşimli böbrek dokusu (örneğin pelvik böbrek) tespiti.
  5. Küçük böbrek, displastik böbrek, at nalı böbrek, çift toplayıcı sistem gibi anomalilerin tespiti.
  6. Nonfonksiyone multikistik böbrek
  7. İyotlu kontrast alerjisi olması durumunda.

Statik Böbrek Sintigrafisi (DMSA) Hangi durumlarda uygulanmamalıdır.

Çocuklarda bilinen bir kontrendikasyonu yoktur. Gebelikte uygulanmamalıdır. Emziren annelerin 12 saat emzirmeye ara vermesi gerekmektedir.

Hastalar Statik Böbrek Sintigrafisi (DMSA) taramasına nasıl hazırlanmalıdır?

Eğer hastalar sedatize edilmeyecek ise testin yapılmasından önce özel bir hazırlığa gerek yoktur. Bazı yenidoğan ve küçük yaştaki çocukların uykusuz bırakılmaları ve görüntüleme öncesi beslenmeleri uyumalarını kolaylaştırmaktadır. Çekim yapılmadan önce hastalar 10ml/kg ölçüsünde yeterli sıvı almalıdır. Görüntüleme İşlemi Nasıl Yapılır ? Renal kortikal görüntülemede kullanılabilecek birkaç ajan olmasına rağmen Tc-99m DMSA en uygun ajandır. Radyofarmasötiğin damar içine enjekte edilmesini takiben 2-3 saat sonra görüntüler alınmalıdır. Görüntüleme işlemi gamma kamera aracılığı ile yapılmaktadır. Böbrekler görüntü alanı içerisinde olacak şekilde hasta yatırılır ve farklı pozisyonlardan böbrek görüntüleri alınır. İşlem genellikle 15-30 dk arasında sürmektedir.

Doktorunuza Soru Sorun