INTERNATIONAL PATIENT

Dinamik böbrek sintigrafisi böbrek fonksiyonlarının radyoaktif ajanlar ile değerlendirilmesini sağlayan görüntüleme yöntemidir.

Dinamik böbrek sintigrafisi neden istenir?

  1. Laboratuvar tetkikleri ile böbrek fonksiyonlarında bozulma saptandığı durumlarda,
  2. Çocukluk veya erişkinlik döneminde herhangi bir zamanda saptanmış genişlemiş böbrek toplayıcı yapılarının varlığında,
  3. Obstrüktif (tıkayıcı) veya yapısal nedenlere bağlı gelişmiş çeşitli böbrek hastalıklarının tanı aşamasında ve cerrahi girişim veya medikal tedavi sırasında fonksiyon takiplerinin yapılması
  4. Vezikoüreteral reflünün girişimsel olmayan yöntemler ile tespiti ve takip değerlendirmesi amacıyla indirekt radyonüklid sistografiden önce,
  5. Travma sonrası böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
  6. Dirençli hipertansiyon sebebinin araştırılması
  7. Böbrek nakli yapılacak vakalarda hastaların ve vericilerin değerlendirilmesi amacıyla böbrek sintigrafisi istenmiş olabilir.

Dinamik böbrek sintigrafisinin uygulanmaması  gereken durumlar;

1.Mutlak bir kural sayılmamakla birlikte böbrek fonksiyonunun ileri derecede azlığı

2.Ciddi hidronefroz durumlarında dikkatli olunmalıdır,

3.Gebelerde uygulanmaz

4.Emziren annelerin işlem sonrası 12 saat emzirmeye ara vermesi gerekir

Dinamik böbrek sintigrafisi

Hastalar (DTPA/MAG3) böbrek sintigrafisine nasıl hazırlanmalıdır?

Genel anlamda böbrek taramasına girmeden önce yapmanız gereken özel bir hazırlık yoktur.  Normal beslenmenize devam edebilirsiniz. İşlem öncesi sıvı alımı önerilir. Genellikle sedasyon ihtiyacı olmaz. Aldığınız reçeteli, reçetesiz tüm ilaçları doktorunuza söylemelisiniz. Test öncesi ve test sırasında onları nasıl kullanacağınızı doktorunuzdan öğrenmelisiniz. Böbrek taramasının sonuçlarına etki edebilecek ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzun size özel önerileri olabilir.

Bu ilaçlar şunlardır:

Diüretikler

Kalp hastalıkları ve hipertansiyonda kullanılan ACE inhibitörleri

Kalp hastalıklarında ve hipertansiyonda kullanılan beta blokörler

Aspirin ve ibuprofen gibi non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAIDs)

Görüntüleme işlemi nasıl yapılır?

Hasta gamma kamera adını verdiğimiz cihaz yatağına sırtüstü yatırılır ve önceden açılmış olan damar yolundan radyofarmasötik madde enjekte edilir. Eşzamanlı olarak görüntüleme işlemine başlanır. İşlem yaklaşık 40 dk sürer. Eğer ilk 20 dk’da verilen madde böbreklerden temizlenmez ise idrar akımını artırmak için diüretik ilaçlar enjekte edilir ve çekim işlemine devam edilir. Bazen geç dönem görüntüleri almak gerekebilir.

Doktorunuza Soru Sorun