INTERNATIONAL PATIENT

COVID-19 Akciğer kanseri tedavilerini nasıl etkiledi?

COVID-19 Akciğer kanseri tedavilerini nasıl etkiledi?

Ne yazık ki, COVID-19 akciğer kanseri tanısı almış olan hastaları ciddi şekilde etkiledi. Akciğer kanserinin görüntüleme, tanı ve tedavi aşamalarında pandemi nedeni ile yaşanan gecikmeler, hastaları kanserin ilerlemesi ile karşı karşıya getirebilir.

Akciğer kanseri tanısı alan hastalar COVID-19’dan daha ciddi mi etkilenir?

Maalesef COVID-19 pandemisi süresince akciğer kanserlerinin tedavisinde anlamlı gecikmeler yaşandı.

Kanser tedavileri nedeniyle bağışıklık sistemi güçsüzleşmiş olan kişiler COVID-19 ile enfekte olduğunda, sağ kalım oranının daha kötü olması olasıdır.

Akciğer kanseri hastalarında, kanser tedavisi tamamlandıktan ve iyileşme sağlandıktan sonra dahi bağışıklık sistemi zayıflığını sürdürebilir. Hastalar pandemi dolayısı ile düzenli bakım alamayabilir ve yalnız veya unutulmuş hissedebilirler. Kanser sürecinde karantinanın ciddi ruhsal etkileri olabilir. Bu hastalarda ek fiziksel veya ruhsal destek gerekli olabilir.

COVID-19 Akciğer kanseri tedavilerini nasıl etkiledi

Akciğer kanseri hastalarının bu süreçte bilmesi gerekenler

Akciğer kanseri tanısı almış hastalar, alacakları tedavideki gecikmelerin yaşamlarını etkileyeceğini bilmelidirler. Tedavideki gecikmeler kanserin lenf düğümlerine yayılmasına veya metastaz yapmasına öncülük edebilir. Eğer akciğer kanseri riskine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve özellikle 55 ve 80 yaş arasındaysanız, sigara kullanıyorsanız, son 15 yıl içinde bıraktıysanız veya yılda en az 30 paket sigara içme geçmişiniz varsa akciğer kanseri taramasına başvurmalısınız. Tanı almış hastalar ise mümkün olan en kısa sürede tedavi almalıdır.

Kurumumuz akciğer kanseri için tarama, uzman tanı ve öneri ile kapsamlı tedavi seçenekleri sunmaktadır. Doğrudan bakıma ek olarak hastalarımız, gerektiğinde multidisipliner kanser kurullarının incelemelerine ve eğitim materyallerimize erişebilir.

Akciğer kanseri tedavisi alan hastalar COVID-19 riskleri ile ilgili neler bilmeli?

Akciğer kanseri tedavisi alan bağışıklık sistemi güçsüzleşmiş kişiler sıkı karantina önlemleri almalıdır. Toplu alanlardan kaçınmalı, sosyal mesafeyi (yaklaşık 1.5 metre) korumalı, maske takmalı ve COVID-19 açısından yüksek riskli aile bireyleri ile görüşmeyi sınırlandırmalılar. Özellikle karantinada olmayan ve hastalığın asemptomatik seyrine, dolayısı ile de yayılımına eğilimi olan çocuklardan kaçınılmalıdır. Antikor testi ve izlemi mümkün olana dek, bağışıklığı güçsüz kanser hastalarının karantinaya ve aile bireylerinden dahi kendilerini korumaya devam etmelerini tavsiye ediyoruz.

Bu dönemde hangi hastalar bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır?

Bugünlerde, akciğer kanseri hastalarının kurumumuza başvurması açısından bir kısıtlama yok. Akciğer kanseri açısından taranacak hastalar, kanserin tedavisinin daha mümkün olduğu erken evrelerde tanı almak adına görüntülenmek üzere Neolife Tıp Merkezine başvurabilirler. Neolife Tıp merkezi olarak akciğer kanseri tedavisine güvenle devam ediyor ve hastaların tanı, evreleme ve tedavisinde gecikme olmadığından emin olmak istiyoruz.

Neolife tıp merkezinde güvenlikten emin olmak adına hangi adımları atıyor?

Neolife hastaların ve personelin güvenliğini sağladığından emin olmak adına birçok adım attı. Merkezimize gelen hastalar, COVID-19 belirtilerine sahip olmadıklarından emin olmak için dikkatle taranırlar. Ayrıca tüm hastalarımız, personelimiz ve ziyaretçilerimizin Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yayınlanan güncel rehberleri takip etmelerini istiyoruz.

Hasta ve personel güvenliği için ek önlemler araştırmaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Hastaların hastanede kaldığı süre boyunca COVID-19 maruziyetini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.