INTERNATIONAL PATIENT

Brakiterapi nedir?

Brakiterapi kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi yani ışın tedavisi yöntemlerinden bir tanesidir. Burada dokulara yada boşluklarına, tümör yataklarına radyoaktif kaynak kullanılarak yakından radyoterapi yapılması esasına dayanmaktadır. Brakiterapi sırasında radyoaktif kaynaklar geçici yada kalıcı olarak uygulanabilir. Geçici uygulanması durumunda uygulama sonrasında radyoaktif kaynak hastadan uzaklaştırılacağı için herhangi bir radyasyon saçılması söz konusu değildir ve hasta hayatına kaldığı yerden devam edebilir.

Brakiterapi uygulaması sırasında uygulama şekline bağlı olmakla birlikte genellikle herhangi bir ağrı hissedilmez ama gerek duyulduğu durumda hekim hastaya sakinleştirici yada ağrı kesici ilaçlar önerebilir.

Brakiterapi kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi tekniklerinden biri olup radyoaktif kaynaklar tümörün içine veya hemen yakınındaki boşluklara yerleştirilerek uygulanır. Kanserin yerleşim yerine ve özelliklerine göre, radyoaktif kaynaklar kalıcı veya geçici olarak yerleştirilebilir.

Brakiterapi nedir?

Brakiterapi kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi tekniklerinden birisidir.

Brakiterapinin uygulama şekilleri nelerdir?

Brakiterapinin başlıca iki uygulama şekli vardır:

  • Boşluklara uygulanan (İntrakaviter) Brakiterapi: Kanser tedavisi için kullanılan radyoaktif kaynak, tümörün komşuluğundaki anatomik boşluklara yerleştirilir. En sık jinekolojik kadın kanserleri (rahim, rahim ağzı, vajen) ve akciğer kanserinde kullanılır.
  • Dokulara uygulanan (İnterstisyel) Brakiterapi: Radyoaktif kaynak ilgili doku içerisine yerleştirilir. Prostat, yumuşak doku ve meme kanserlerinde uygulanan şeklidir.

Brakiterapinin tedavi dozu nasıl verilir?

Brakiterapinin uygulama dozu başlıca iki farklı şekilde verilebilir:

  1. Geçici brakiterapi:

Uygulama sonrası radyoaktif kaynağın hastada bırakılmadığı brakiterapi şeklidir. Tümöre uygulanacak dozun hızı ile ilişkili olarak iki ana başlıkta toplanır:

  1. Yüksek doz hızlı (HDR): Uygulanacak doz daha hızlı ve kısa sürede verilebilir. Görece daha sık kullanılan uygulama şeklidir. Tedavi edici radyasyon tümöre veya ameliyat sonrası uygulanacaksa tümör yataklarına bir tür kateter vasıtasıyla verilir. Genelde haftada bir veya iki kez uygulanır. Yüksek doz hızlı (HDR) brakiterapide, kateterler önce tümöre konur, sonra afterloader denen sisteme bağlanır. Radyoaktif iridyum kaynağını içeren bu aygıt bilgisayar kontrollü olup kateterlerin her birine sırayla kaynağı yollar. Tedavi sonrası kateterler çıkarılır ve vücut içinde radyoaktif kaynak kalmaz.
  2. Düşük doz hızlı (LDR): Uygulanacak doz daha yavaş ve uzun sürede verilebilir. Hasta bu sürede hastanede kalır. Uygulama uzun süreli olduğundan hastaya ağrı kesici ve/veya sakinleştirici vermek gerekebilir. Uygulama boyunca hasta radyoaktif olacağından ziyaretçi alınmaması, özellikle çocuk ve gebelerin odaya girmemesi önerilir.
  3. Kalıcı brakiterapi: Radyoaktif tohumlar tümörün içine veya yakınına yerleştirilir ve burada kalıcı olarak bırakılır. Birkaç ay sonra, implantların radyoaktivite seviyesi tama yakın azalır. Aktivitesi biten tohumlar daha sonra vücutta kalır ve hastada kalıcı bir yan etki yaratmaz. En sık prostat kanserinin brakiterapisinde kullanılır.

Brakiterapi uygulamasını kim yapar?

Brakiterapi uygulanırken radyasyon onkolojisi uzmanı, tıbbi fizik uzmanı, radyoterapi hemşiresi ve bazı durumlarda cerrah da dahil olmak üzere bu konuda deneyimli bir tedavi ekibi gerekir. Radyasyon onkolojisi uzmanı olan doktorunuz hastayı değerlendiren ve uygun tedaviyi belirleyen hekimdir. Tıbbi fizik uzmanı daha sonra detaylı tedavi hesaplamaları yapar. Radyoterapi hemşiresi, hastaya, tedavi ve olası yan etkiler konusunda bilgi verir ve uygulamaya yardımcı olur.

Brakiterapi sırasında ne hissedeceksiniz?

Brakiterapi, uygulama şekline göre değişmekle birlikte, genellikle ağrısız bir işlemdir. Jinekolojik uygulamalarda vajen (hazne) boşluğuna yerleştirilen ekipman nedeniyle kasıklarda geçici bir baskı hissi oluşabilir. Doktorunuz gerek görürse uygulamada ağrı hissetmemeniz için, işleme başlamadan önce, sakinleştirici veya ağrı kesici ilaçlar önerebilir, bu nedenle kolunuza veya elinize bir intravenöz damar yolu yerleştirilebilir. İşlem sırasında uygulama odasında yalnız kalmanız gerekecektir, ancak odayı gören kamera sistemi ve mikrofon aracılığıyla tedavi ekibinizle konuşabilirsiniz.

Brakiterapi sonrasında çevreme radyasyon yayar mıyım?

Brakiterapi türüne bağlı olarak, uygulama sonrası aynı gün eve dönebilir veya hastanede bir odada kalabilirsiniz. Geçici brakiterapide, hastaneden çıktıktan sonra, vücudunuzda herhangi bir radyasyon kalmaz, bu yüzden çevreniz için herhangi bir risk yoktur. Kalıcı uygulamada gerekli önlem ve öneriler doktorunuz tarafından anlatılacaktır.

Brakiterapi işlemi fiyatları nedir, işlemi SGK veya Özel Sigortalar Karşılar mı?

Brakiterapi ücretleri hakkında  detaylı bilgi almak için merkezimizi arayabilirsiniz. Brakiterapi  işlemlerinin ücretleri Özel sigortalar tarafından provizyon koşulu ile karşılanmaktadır. Brakiterapi işlemi SGK endikasyon tablosuna (SUT) uygun ise SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda kurumuzda ek bir ücret alınmamaktadır. Brakiterapi işleminizin SGK endikasyonuna uyumlu olup  olmadığı hakkında bilgi almak için kurumumuzu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Doktorunuza Soru Sorun