INTERNATIONAL PATIENT

Brakiterapi uygulama yöntemleri nelerdir?

Jinekolojik yani kadın üreme organlarından kaynaklı kanserlerde vagen (hazne) vasıtasıyla brakiterapi uygulanır.

kanserinde eksternal (dışarıdan) pelvik küratif radyoterapinin hemen ardından uygulanan tandem ile vaginal brakiterapide, kanserin yok edilmesi ve takiplerde nüks riskinin azaltılması hedeflenir. Rahim (endometrium) kanserinde cerrahi sonrası hazne kubbesi (kaf) nüks riskinin azaltılması amacıyla kullanılan silindir ile vaginal brakiterapi hastalığın evresine göre gerek tek başına, gerekse eksternal (dışarıdan) pelvik radyoterapinin hemen ardından yapılabilir.

 


Brakiterapi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Brakiterapi ne kadar sürer?

Brakiterapi uygulama süreleri kanser yerleşim yerine ve öncesinde uygulanan diğer tedavi özelliklerine göre değişebilir. Jinekolojik yani kadın üreme organlarından kaynaklı kanserlerde vagen (hazne)vasıtasıyla brakiterapi uygulanır. Eksternal (dışarıdan) radyoterapiye kıyasla, uygulama başına olan radyoterapi dozları daha yüksek olduğundan her gün uygulanmaz.

Verilmesi planlanan dozlar 3-5 uygulamaya bölünür. Haftada 1 veya 2 kez olacak şekilde uygulanarak planlanan şema tamamlanır. Her uygulamada hasta, özel brakiterapi uygulama odasında, ameliyathane koşullarına benzer hijyenik koşullar sağlanarak hazırlanır. Kanser tanısı ve evresine uygun vaginal uygulama şekli seçilerek (tandem, ovoid, silindir vb) hazne içine yerleştirilir. Hedef kanserli dokunun istenen dozu alması, ancak idrar kesesi, makat gibi komşu normal dokuların korunması için MR ve/veya BT eşliğinde planlama görüntüleri alınır. Bu görüntüler üzerinde dozlar değerlendirilir. Hastanın haznesi içinde yerleşik ekipman yardımıyla hedef bölgeye planlanan doz verilir. Ağrısız bir işlemdir. Hasta brakiterapi odasında bu süreçte yalnız olup kamera sistemi ile dışarıdaki tedavi ekibi tarafından takip edilir. Uygulama özelliklerine göre tüm uygulama 20-40 dakikalık bir süreçtir.

Brakiterapi sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Jinekolojik yani kadın üreme organlarından kaynaklı kanserlerde vagen (hazne) vasıtasıyla brakiterapi uygulanır. Uygulama sonrası hazne içerisindeki ekipman çıkarılır, herhangi bir radyasyon kaynağı hastada bırakılmadığından hastanın radyasyon yayması söz konusu değildir, kişi normal yaşamına dönebilir. Tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra izlem süreci başlar. İlk iki yıl, 3 ayda bir, 2-5 yıllık süreçte 6 ayda bir, 5 yıllık izlemi hastalıksız tamamlayan hastalarda yılda bir kontroller önerilir.

Jinekolojik yani hazne yoluyla muayene ve smear (hazne güdüğünden veya rahim ağzından sürüntü örneği alınması) kontrollerin bir parçasıdır. Muayenenin mümkün ve kolay olabilmesi için, tedaviler sonrası veya yaşa bağlı haznede kuruluk, daralma konusunda hasta uyarılmalıdır. Cinsel yaşamın devamı önerilir. Ancak cinsel yaşam devamı olmayan hastalarda haznenin daralmaması ve jinekolojik muayeneye engel teşkil etmemesi için brakiterapi hemşireleri ve ilgili hekimler tarafından gerekli öneriler verilir.