INTERNATIONAL PATIENT

Akciğer Kanseri ve Covid-19 Pandemisi

Akciğer kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer almaktadır. Türkiye, akciğer kanserinin görülme sıklığında yaklaşık yüz binde 37 ile dünya sıralamasında dokuzuncu sırada yer alıyor.

Görüldüğü gibi ülkemizde de oldukça sık karşılaştığımız akciğer kanseri yönetimi, son bir yıldır içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisinde büyük önem arz etmektedir. Kanser tanısı ve tedavisinde gecikmenin yaratacağı risk ile Covid 19 riski arasında denge hastalar için en önemli meseledir.

Kanser tanılı hastaların, gerek hastalık ve uygulanan tedaviler (cerrahi, kemoterapi, radyoterapi) nedeniyle bağışıklık sistemlerindeki zayıflama, gerekse tedavi için tekrar tekrar hastaneye gitmeleri gerektiğinden, koronavirüs salgını sırasında virüse maruz kalma riski genel popülasyondan önemli ölçüde daha yüksektir.

Ancak kanser tedavisi gören ve yeni tedaviye başlaması gereken hastaların tedavilerinin devam etmesine, Covid-19 salgını engel değildir. Covid-19’dan korunma düşüncesiyle şikayetlerinizi görmezden gelmeniz ya da devam eden tedaviye ara vermeniz, hastalığı tedavi ya da kontrol edilebilir olmaktan çıkaracaktır. Maalesef, gözlemlerimiz de pandemi döneminde kanser tanılarının daha ileri dönemde tespit edildiği yönündedir.

Akciğer kanseri de diğer pek çok kanser gibi erken dönemde tespit edildiğinde tedavi edilebilir ya da tedavi ile daha uzun süre yaşam şansı olan kanserler arasındadır.

 

Akciğer Kanseri ve Covid-19 Pandemisi

 

Akciğer kanserinin tedavi yöntemlerinden biri olan radyoterapi, ortalama 4-6 hafta boyunca hafta içi her gün radyoterapi uygulanan merkeze gidilmesini gerektirir. Bu süreç boyunca mümkün olduğunca hastaneye gelirken toplu taşıma araçlarının kullanılmaması, kullanılması gerekiyorsa mesafenin korunması ve çift maske ile siperlik takılması önerilir. Özellikle kemoterapi ile birlikte uygulanan radyoterapi sırasında, kan düzeylerinde düşmeye bağlı enfeksiyon riskinde artış olabileceğinden, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması ve mümkün olduğunca az insanla temas edilmesi tercih edilir.

Diğer yandan, radyoterapi ünitelerinde virüsle karşılaşma riskini azaltmaya yönelik önlemler alınmaktadır. Tedavi odalarında radyasyon nedeniyle varolan güçlü havalandırma sistemi, odanın virüsten arınmasında büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca  radyoterapi sırasında kullanılan hastaya özel ya da standart aparatlar dezenfektan ürünlerle her kullanım sonrası temizlenmektedir. Bekleme alanlarında mesafeler gerektiği şekilde düzenlenmekte ve yığılmalara engel olmak için randevular uygun şekilde planlanmaktadır. Radyasyon onkolojisi uzmanları da mümkün olduğunca, bu dönemde hastaların tedavi merkezlerine gelişlerini en aza indirecek tedavi şemalarını kullanmayı tercih etmektedirler.

Bütün bu önlemler ile, virüse maruz kalma korkusuyla, devam eden tedavilerin daha güvenle sürmesi ve hastaların şikayetlerini göz ardı ederek tanı ve tedavi merkezlerine başvuruda gecikmelerini engellemek amaçlanmaktadır.

Sonuç olarak akciğer kanseri ve genel olarak tüm kanserler en az Covid 19 enfeksiyonu kadar ciddi ve gecikmenin geri dönüşümsüz sonuçlar doğurabileceği hastalık grubudur. Tedavi ertelenmemelidir. Akciğer kanseri tanı ve tedavi hizmetleri için Neolife Tıp Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.