INTERNATIONAL PATIENT

Akciğer Kanseri Tedavisi

Düşük doz akciğer tomografisi hayat kurtarıyor!

Akciğer kanserinin görülme sıklığı, kadınlarda da giderek artıyor. Ağırlıkta sigaranın neden olduğu akciğer kanserinde, erken tanı ile hastalığın ilk evrede teşhisi ve tedavisi mümkün! Erken evrede tümörleri yakalayan düşük doz akciğer tomografisi, ne zaman ve kimlere yapılmalı?

Akciğer kanseri, son yıllarda giderek artıyor. Geçmişte 60 yaşın üzerindeki erkeklerde görülen bu kanser türü, günümüzde kadınlar arasında da sıklığı artmakla birlikte erkeklerde görülme yaşı da 60’ın altına indi.

Akciğer Kanseri Tedavisinde Düşük Doz Akciğer Tomografisi Hayat Kurtarıyor!

Akciğer Kanseri Tedavisi

Göğüs Cerrahisi Uzmanımız, hızlı ilerleyen kanser türleri arasında akciğer kanserinin erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci sıklıkta görüldüğünü belirtiyor. Sigara, puro / pipo kullanımı, pasif içicilik; sanayi gelişmesine bağlı olarak kullanımı artan asbest, benzen, arsenik gibi kanser yapıcı maddeler; krom, nikel, kadmiyum gibi metaller, hava kirliliği, ultraviyole ışınları ve geçirilmiş akciğer hastalıklarının, akciğer kanserine yakalanma riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Sigarayı bırakın akciğer kanserine yakalanma riskinizi azaltın

Yapılan pek çok çalışma akciğer kanserlerinin yüzde 90 sigara kaynaklı olduğunu ve sigaranın akciğer kanser riskini 5 ila 15 kat arasında artırdığını gösteriyor. Sigaraya başlama yaşı, toplam sigara içme süresi ve günde içilen sigara sayısı ile bu risk artarken sigaranın bırakılması ile azalıyor.

Bazı meslekler de akciğer kanserini tetikliyor ve yakalanma riskini artırıyor. Bu nedenle madenciler, tekstil, izolasyon ve tersane işçileri, petro-kimya, baca temizleyicileri, plastik sanayi işçileri, maden ve kaynak işçileri, çamaşır suyu üreticileri, cam seramik, muşamba ve batarya işçileri, boya, çelik, dökümhane işçilerinin düzenli aralıklarla kontrol testlerini yaptırmaları gerekiyor.

Düşük doz akciğer tomografisi erken teşhiste en etkin yöntem

Her kanser türünde olduğu gibi akciğer kanseri tedavisinde de erken tanı ile hastalığın ilk evrede teşhisi ve tam tedavisi mümkün. Akciğer kanserinin teşhisinde; bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografisi, kan ve balgam testleri kullanılıyor.

akciğer kanseri tedavisi

Akciğer tümörü tedavi yolları

Neolife Tıp Merkezi’nden Radyoloji Uzmanı Dr. Ümit Tüzün, hastalığın erken dönemde belirti vermemesi nedeniyle özellikle yoğun sigara içenlerde tümörün tespitini sağlayan ve tedavinin başarısını artıran bilgisayarlı tomografinin erken evre teşhiste önemini vurguluyor ve şöyle devam ediyor: “Akciğer kanseri taramasında tanısal bir yöntemin yeterli olabilmesi için erken evrede tümörleri yakalamada duyarlılığı ve iyi huylu nodülleri saptamada seçiciliğinin yüksek olması gerekiyor. Bilgisayarlı tomografi akciğer nodüllerinin tespitinde, akciğer grafisinden daha duyarlı bir inceleme yöntemidir. Akciğer grafisi teknik özelliklerinden dolayı küçük çaplı tümörleri ve akciğerlerin “hilus” adı verilen kesimlerinde yerleşim gösteren ve orta hatta yakın tümörleri erken evrede saptayamıyor. Üstelik düşük doz bilgisayarlı tomografi tekniği, normal bilgisayarlı tomografiye göre hastaya daha az radyasyon veren, ancak teşhis için yeterli kalitede görüntü alınmasını sağlayan bir yöntemdir.”

Amerikan Akciğer Derneği, 30 yıl boyunca günde bir paket sigara içmiş kişiler, sigara içen ya da sigarayı bırakmış 55 – 74 yaş arası kişiler, sigarayı bırakmasının üzerinden 15 yıldan daha az zaman geçmiş kişilerde tarama amaçlı olarak akciğer grafisi yerine, düşük doz akciğer tomografisini öneriyor. Yüksek risk taşıyanların düşük doz akciğer tomografisi ile taranması hem akciğer kanserinin erken teşhisini sağlıyor, hem de radyasyon ile ilişkili riskleri minimize ediyor.

Akciğer kanseri tedavi yöntemleri için uzmanlarımızın önerilerine dikkat etmenizi diliyoruz.

Akciğer Kanseri son gelişmeler hakkında daha fazla bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.