neolife
Ana Sayfa  /  SAĞLIĞINIZ İLE İLGİLİ BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ  /  Kanser Nedir?  /  Meme Kanseri
Kanser Nedir?
Faydalı Bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular
 

  Meme Kanseri

 

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Bu kanser türü akciğer kanserinden sonra, dünya genelinde görülme sıklığı en yüksek olan kanser türüdür. Her 8 kadından birinin hayatının belirli zamanında meme kanserine yakalanacağı riski taşıdığı belirtilmektedir.

Kanser hücreleri genellikle sütün üretildiği, memelerin lobüllerinde ya da memedeki süt dranej kanallarında oluşur. Meme kanseri en fazla menopoz dönemindeki kadınlarda oluşur fakat herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Meme kanseri erkeklerde de görülmesine rağmen oldukça nadirdir. Her 100 kadına karşın bir erkekte görülmektedir.

Meme kanserinin belirtilerinden şüphelenildinde hızla harekete geçilmelidir. Çünkü erken evrede (ilk evrede) teşhis edilen meme kanserinin başarılı tedavi ile sonuçlanması oranları %90'ların üzerindedir. Kendi memenizi kontrol ederken şüpheli bir sertlik bulabilirsiniz, hekiminiz klinik meme muayenesinde bir sertlik hissedebilir yada meme dokusunda anormal bir bölge mamografi yada göğüs MR'ı gibi bir tarama testinde ortaya çıkabilir.

Meme Kanseri Risk Faktörleri
Meme kanseri risk faktörleri önlenebilir riskler ve değiştirilemeyen riskler olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Önlenebilir riskler kişilerin yaşamlarında değiştirebileceği faktörler olarak sıralanabilir: Sigara ve alkol tüketimini azaltmak, hareketli bir yaşam oluşturmak, sağlıklı beslenmek gibi. Değiştirilemeyen riskler ise yaş, cinsiyet, yoğun meme dokusu, erken adet görmek ya da geç menopoz ile pozitif aile öyküsü olarak sıralanabilir.

Meme Hastalıkları Tanısında Kullanılan Yöntemler
Mamografi: Meme dokusunun röntgen ışınları ile incelenmesi esasına dayalı bir yöntemdir. Hastanın her hangi bir yakınması yok iken çekilen ilk mamografi baz mamografidir. Mamografi tarama amaçlı veya tanı amaçlı yapılabilir. Tarama amaçlı mamografi hiçbir yakınması olmayan kişilere yapılırken, tanı amaçlı yapılan mamografide şüpheli kitle veya bölgenin daha detaylı tetkiki olanağı vardır.
Ultrasonografi: Ses dalgalarının dokulardan geri yansıması esası ile çalışır. Mamografide bulunan bir şüpheli kitle veya alanın, veya hastanın eline gelen kitlenin sıvı veya katı olduğunu anlamak için kullanılır. İçi sıvı dolu olan kitleler yani kistler kanser açısından önemli bir tehdit oluşturmazlar. Buna karşılık, içi katı olan yani “solid” kitleler memenin tümörleridir. Bunların iyi veya kötü huylu olduğu ayrımını düzenli takipler veya başka ileri yöntemlerle yapmak gerekir.
Galaktografi: Meme başından içeri ilaç verip süt kanallarının filminin çekilmesidir. En çok meme başı akıntısı yakınması olanlarda uygulanır.
İnce iğne biyopsisi: Standart enjektör iğnesi ile hücresel düzeyde örnek alıp mikroskop altında bunların incelenmesidir.
Kalın iğne biyopsisi: Bu amaç için yapılmış, kalın bir iğne ile doku parçası alınarak bunun incelenmesidir.
Stereotaksik biyopsi: Kitlenin yerinin özel bir cihazla tespit edilip tam o noktadan örnek alınmasıdır.
Stereotaksik işaretleme: Özel bir cihaz ile şüpheli alanının görülüp içine ince bir tel bırakılmasıdır.
Cerrahi biyopsi: Ameliyathanede yapılan ve kitlenin tamamının çıkartılıp mikroskop altında incelenmesidir.
Belirtiler doğrultusunda uygulanacak olan tedavi programı için doktorunuzun yapacağı testler, tümörün başladığı alan ile sınırlı olup olmadığını (lokal) ya da vücudunuzun diğer bölgelerine (metastaz) yayılıp yayılmadığını anlamak için yapılır.

Meme Kanserinin Evreleri
Tüm kanser türlerinde olduğu üzere meme kanserinde de erken teşhis oldukça önemlidir. Eğer erken dönemde teşhis edilirse çoğu zaman meme alınmadan tedavi edilebilmektedir.
Kanserin lokalize ya da yaygınlaştığını belirten evreleme olarak adlandırılan ve yaygın kabul gören sisteme göre meme kanseri evre 1 (lokalize)’den Evre 4’e (uzak organlara metastaz) olmak üzere evrelenir. Hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek için yapılan muayene ve testlerle tedavi planı oluşturulmaktadır.

Hastalığın Gelişimi ve Tedavi Planı
Meme kanserinin hücre bölünme süresi ortalama 100-150 gündür. Bütün meme kanserinde endişeye neden olan şey; meme kanserinin yerinin nasıl belirlendiği, vücuda ne kadar yayıldığı ve tedavinin etkinliğidir.
Bakış açısı ve tedavi planı etkileyen diğer faktörler: Tümör hücrelerinin özellikleri, hücre tipi ve hastanın yaşı, menopoz dönemi öncesinde veya sonrası dönemde olunması ve hastanın genel sağlık durumudur.
Genel olarak lokalize oluşmuş meme kanserinin tedavi edilme ve kurtulma şansı daha fazladır. Eğer kanser vücudunuzun farklı bölümlerine yayıldıysa hastalığın tamamen tedavi edilebilmesi ihtimali düşer, ancak farklı tedavi yöntemleri ile kontrol edilebilir ve uzun yıllar boyunca yüksek kaliteli bir hayat yaşanması sağlanabilir.

Düzenli Yıllık Takip Hayat Kurtarır
Meme kanseri korkulacak bir hastalık değildir çünkü; tedavi edilebilir erken dönemde fark edilirse memeyi almadan tedavi şansı vardır. Erken teşhisin üç altın anahtarı vardır: Kendi kendini muayene etme/Periyodik doktor muayenesi/Mamografi
Her kadın ayda bir kez kendi memesini kontrol etmelidir. 40 yaşından sonra düzenli olarak  mamografi çektirilmelidir. Meme yapısının kişiler arasında farklılıklar gösterdiğini unutmamak gerekir. Adet döneminin hemen öncesi veya esnasında memelerin şişmesi ve hassaslaşması normaldir. Muayene için adet sonrası dönem daha uygundur. Kişi kendisini muayene ederken memesinde değişiklik fark ettiğinde hemen doktoruna görünmelidir.

Meme Kanseri Tedavisi
Hastalığın evresine, hastanın özelliklerine ve genel sağlığına bağlı olarak tedavi seçenekleri bir veya birden fazlasını içerebilir: Cerrahi, radyasyon tedavisi, hormon tedavisi, kemoterapi veya hedefe yönelik tedavi.
Standart tedavi yöntemleri :
1-Cerrahi tedavi
2-Radyoterapi ( Işın teadvisi )
3-Kemoterapi ( İlaç tedavisi )
4-Hormonoterapi ( Hormon tedavisi )

1- Cerrahi Tedavi
Genellikle  kanserle savaşın ilk aşamasıdır.  Çoğu  hastanın  tedavisi kanserli  dokunun  cerrahi olarak çıkarılması ile başlar. Sentinel lenf biyopsisi yapılarak beraberinde gerekiyorsa koltukaltı lenf bezleri de temizlenir.
Günümüzde meme kanserinin tedavisinde, cerrahi girişimin birkaç farklı uygulaması vardır. Bu uygulamalar temel olarak, memenin alınmadan korunmasına yönelik olanlar ve memenin tümünün çıkartılmasına yönelik olanlar olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Son dönemdeki medikal gelişmeler ışığında sadece kanserli bölgenin çıkarılması ve memenin korunması , koltukaltı lenf bezlerinden ise örnekleme yapılması  sayesinde hastalarda benzer başarılı sonuçlar alınabilmekte ve  aynı gün evlerine gidebilmektedirler. Memenin tümünün alınması gerektiği durumlarda ise  plastik cerrahi teknikler ile yeniden meme rekonstrüksiyonu yapılması mümkündür.

2- Radyoterapi (Işın Tedavisi)
Işın tedavisi, X-ışınlarının (röntgen ışınları), meme bölgesine ve koltuk altına uygulanmasıyla, cerrahi girişimden sonra kalma olasılığı olan kanser hücrelerinin yok  edilmesini sağlamak amacı ile yapılır.
En sık kullanılan  yöntem harici ışınlama (external beam  radiation) yöntemidir. Operasyondan sonra 4-6 hafta  süreyle  uygulanır.  Özel bir lineer akseleratör  kullanılmak suretiyle, harici  olarak, tüm meme ve bazen de koltukaltı hedeflenerek ışınlanır. Işın genellikle 4-6 hafta boyunca, haftada 5 gün olarak  verilir (Hafta sonları hariç). 
Bu tedavinin de, diğer tedaviler gibi bazı yan etkileri vardır. Bu tedaviyi gören kadınların çoğu halsizlikten yakınırlar. Memede şişme ve ağırlık hissi ortaya çıkabilir. Tedavi edilen bölgedeki deri, güneş yanığı rengini alabilir. Bu yan etkiler yaklaşık bir yılda kendiliğinden kaybolur. Merkezimizde kullanılan Novalis destekli TrueBeam STx isimli lineer akseleratör ile sağlıklı dokuya minimum oranda zarar verilerek bu yan etkiler en aza indirilir. Radyoterapiyle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

3- Kemoterapi (İlaç Tedavisi)
Kanser hücrelerini öldürücü ilaçlarla yapılan tedavidir. Bu ilaçlar ağızdan veya damardan verildikten sonra tüm vücuda yayılır. Genellikle, aynı anda birkaç ilaç birlikte verildiğinde daha etkili olduklarından, değişik kombinasyonlar halinde verilirler. Kemoterapi, kürler halinde verilir. 4-6 kür planlanır. Her kür arası yaklaşık 3 haftadır. Bu da toplam 3 ile 5 aylık toplam kemoterapi süresi demektir. 
Bazı olgularda yapılan cerrahi tedaviye ek olarak, ilaç tedavisi de eklemek gerekebilir. Hastalarda cerrahi tedavi sonrası yapılan tetkiklerde, herhangi bir bölgede kanser kalmamış olsa bile, koruyucu önlem olarak bir süre ilaç tedavisi yapılabilir. Bu tedaviye adjuvan kemoterapi denir.
Neoadjuvan kemoterapi ise Evre 3 kanseri olan hastalarda mevcut tümörün boyutlarını küçültmek ve cerrahiye uygun hale getirmek amacıyla yapılır. Neoadjuvan kemoterapinin bir faydası da yapılan kemoterapinin tümör üzerine etkinliğinin izlenmesidir. Kemoterapiyle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

4- Hormono Terapi (Hormon Tedavisi)
Bazı meme kanseri hücreleri, içerdikleri hormon reseptörleri (algılayıcıları) aracılığı ile östrojene duyarlı olabilir. Yani, östrojen hormonu bu kanser hücrelerinin büyümelerine ve artmalarına neden olabilir. Hormon tedavisinde amaç, bu şekilde östrojen reseptörü içeren ve bu hormona duyarlı olan kanser tiplerinde, östrojen etkisinin ortadan kaldırarak kanserin gelişmesinin önlenmesidir.

  Meme Kanseri Tedavisi Ardından Yaşam
Tedavinin tamamlanmasından sonra hasta takibi periyodu başlayacaktır. Bu dönemde, doktorunuzu düzenli aralıklarla ziyaret edeceksiniz. Doktorunuz fiziksel muayenenin yanı sıra kendinizi nasıl hissettiğiniz hakkında sorular soracak ve sizi sağlığınızla ilgili bir takım testlerden geçirerek, uzun süreli kanser tedavisinin amacına ulaşmasını takip edecektir.

Bu sayfadaki içerikler www.memekanseri.com.tr sayfasından derlenmiştir.

EKİBİMİZE DANIŞIN
Kanser vakaları ile ilgili tüm sorularınızı doktorlarımıza iletebilirsiniz.
Sorunuz:
Basın Odası BASIN ODASI
Medyadaki yansımalarımıza ve basın bültenlerine buradan ulaşabilirsiniz.
YAYIN & GÖRSELLER
Merkezimizin broşür, bülten ve diğer yayınlarına buradan ulaşabilirsiniz.
NEOLİFE HABER BÜLTENİ
Gelişme ve duyurularımızdan haberdar olmak için mail listemize üye olabilirsiniz.
Gönder
 • pussy vs ferguson
 • Girl playing with her breasts
 • anal fuck powered by phpbb
 • loving anal sex
 • sexy ebony teen feet
 • free sex videos female masturbation vegetables
 • xxx her first lesbian sex stories
 • wife fuck bikini
 • red haired lesbian porn
 • halloween pussy hd vids
 • guy giving girl oral sex
 • anal porn threesome
 • young fresh girl
 • lesbian wife pic
 • Girl has amazing orgasm
 • xtube for mature lesbian spanking
 • older pussy orgasm
 • pre russian girl asian pictures
 • th grade lesbian porn
 • porn video tube freedom
 • nudist teenage girls gallery
 • african blck teen sex
 • Hot tits fucking
 • husband flashing wifes panties
 • interracial sex free porn
 • naked girls facebook
 • tight shaved pussy
 • sex magic dez review movie
 • mom wife horny pictures
 • mature black tube pornhub
 • little caprice free foursome video
 • stacked pornstar galleries
 • hot girls with big busty tits
 • sexy wife in lingerie pics
 • videos ladies kissing each toher boobs
 • gothic horror girls fuck good
 • little lupe free fuck pics
 • girl cums fuck
 • selena steele pocket pussy
 • Early teen pussy
 • threesome nude sex videos
 • Super sex photo
 • pictures of nude young women
 • milf boobs pictures
 • hot sexy women having sex videoes
 • galleries of sexy girls strippin
 • Bbw sex search
 • shemale fucking women gallery
 • ameature wife pics
 • white girl asian blowjob
 • big ass anal women
 • sex videos g spot
 • teen girl panythose
 • bad girls sex
 • free nasty painful rought sex videos
 • best bllow job videos mature swallow
 • Kiss my ass t shirt
 • avatar xxx porn
 • blonde sucks huge black cock
 • jewish young girl
 • young girl working it on couch
 • teen tight trousers xxx
 • nude girls fingering vidios
 • piss in her pussy
 • sexy teen wy
 • dragonball porn video
 • thai mature galleries
 • video gag puke sex
 • free orgasm college video
 • bikini hottest girls pictures
 • beautiful older women pussy
 • Francine prieto nude pics
 • pretty sexy butts
 • big black cock tinay asian
 • jane seymore naked picture galeries
 • anal japanese women
 • free fingering movies
 • Best masturbation video
 • Pictures sex change
 • i love tha pussy
 • teen bikini topless mud
 • tube video search porn
 • small asian girls naked
 • pornstar lesbian only
 • young sex films
 • senior oral porn
 • Tranny masturbation videos
 • Sex videos of rekha
 • expose your wife pics
 • pic of sexy girls
 • asian and porn and blo
 • free videos of teen group sex
 • Shaking ass contest
 • is anal sex a good thing
 • black free nude galleries
 • girls that want to fuck tonight
 • Lesbian oral sex video
 • nudism nudists free pictures gallery
 • sexy mature mom piture xxx
 • real college girl big boobs
 • emo girl web cam boobs
 • sex awareness for teens
 • very young little girls photos
 • pussy itouch movie
 • amateur teenie fuck
 • Hairy young sex
 • redtube farm girl porn
 • mature xxx free vid
 • girls standing naked together
 • stilletto heels and anal sex
 • free amateur bikini picture post
 • black girls spreading their ass
 • bigs tits black
 • teens wet pussy pic gallery
 • teen punk girls
 • black porn mpeg
 • sexual psychology wife watching
 • big dy licks pussy
 • orgasm from prostate massage video
 • kitty the asian porn star
 • Naked young porn
 • oral sex orgasm for females
 • Teen amateur photos
 • hot young girl fucks teen
 • see through bikini video free
 • sloppy teen blowjob
 • Big brother videos sex
 • sleep sex handjob
 • chinese girls spread ass lick
 • petite blonde slut sucking big cock
 • black peekapoo puppy pics
 • porno tunes the best erotic c
 • lesbian doctor sex
 • naked twister pictures free
 • real young girl squirting
 • amimal porn demo movies
 • huge shemale pics
 • free fuck and video sites
 • jessica alba naked movie scenes
 • ayeka naked pics
 • Sex nude models
 • pov fuck pics
 • Indian sex movice
 • sexy wives babes legs
 • older women eating young pussy
 • Hot boobs movies
 • ranchy mature big women pictures
 • horny sexy threesome videos
 • hot teen girls having sex videos
 • amatuer blowjob video
 • dicks boobs and more
 • slutty naked solo girls videos
 • free download teen anal
 • ebony bukkake cum swaping vids
 • Petite anal teens
 • paris hilton sex ass
 • petite womans apparel
 • free fully clothed blowjob videos
 • asian girls in sex with s
 • american pie naked mile girls
 • free porn bikini solo
 • sluty black teens
 • school fuck xxx
 • free mature rough hardcore porn pics
 • lesbian suck ass
 • free hien camera sex pictures
 • first time touching pussy
 • blowjob huge picture galleries
 • maggie green hardcore video
 • free naked teen males
 • short hair bitch porn
 • big tits video web sites
 • movie girl fantasy animated s fly
 • condom sex video free
 • hardcore older mature women free videos
 • oral sex stomach pain
 • older men spanking young girls
 • busty babes free video
 • dreams about engaging in oral sex
 • voyeur pics naked
 • tube xxx massage asian group
 • gibson black beauty wiring
 • hairy old pussy videos
 • korea sex girls
 • xxx itsy bitsy tinie weenie teens
 • Lesbian girls touching
 • mature sex tube vintage
 • sleeping girls porn
 • pictures of a modest little girl
 • Teen nude mirror pics
 • asian girls with black men videos
 • surfer girl bikini
 • hampton roads largest porn video store
 • The best sex picture
 • les young porn
 • japanese schoolgirl fingering
 • free sexy babes fucking video
 • sex machine videos freeones
 • public sex and hot girls
 • sucking girls tits
 • megan hauserman porn video
 • pretty girls vids
 • asian teen massage sex movies
 • girls who hate anal suck
 • black bike week babes
 • sexy xxx teens
 • Mary castro nude pics
 • using gerbils for anal sex
 • free anal penetration movie
 • overw girl positions sex
 • sexy amateur girls dancing and stripping
 • atlanta ebony lesbians
 • grandpas fuck boys vids
 • oral sex documentary torrent
 • xxx young girls naked
 • teens with big tits sex videos
 • spreading after anal fuck
 • giant facial videos
 • phylicia rashad pussy
 • free bid dick full anal movies
 • shemale fucks girl like crazy
 • blackmail sex movie
 • wife fuck guys
 • mom and girl sex videos
 • carmen electra free porn movie
 • amateur porn directory
 • black ghetto sex videos
 • Lebanon nude girl
 • young women in porn
 • coolest bad girls from movies
 • white petite jogging pants
 • black sexlink chicks
 • blonde sexy men
 • naked vanessa hudgens ass pics
 • free ebony anal sex
 • uk wife free sex
 • hot naked free video
 • micro string bikini nude sex
 • Video girl naked
 • amateur breast video
 • anal videos of girls kissing
 • amattuer pussy pics
 • Lamborghini with hot girls
 • girls havin orgasm
 • free homevideo hardcore
 • gorgeous asian women video
 • Desi couple hot sex
 • teen guys having sex sites
 • free porn of cheating wives
 • girls sex stump
 • nake breasts girls
 • man with two dick cumshots
 • naked pictures of jayanna hare
 • best orgasm videos
 • palin sex scandal pics
 • free teen hardcore pink
 • smutgremlins asian porn
 • hardcore sex ideos
 • my first sext eacher anal
 • sex in the city nude video
 • Fine breast pics
 • lindsay lohna pussy
 • pics for teens to jerk to
 • free pictures black shemale
 • petite teens nubile
 • anal recruiters spam free xxx
 • black hairy pussy daily
 • free young fisting movie
 • free double dildo anal lesbian movie
 • mature chicks and big dicks
 • horny black house wife
 • Smoking girls porn
 • Big tits teacher
 • mature women young boys free videos
 • ebony porno anal
 • free lesbi vedios
 • interracial bondage porn
 • young girl getting ass fucked
 • black shemales with a big dick
 • drunk girls amatuer video lesbian
 • petite stores in rockville maryland
 • older men fucking young tight girls
 • cute teens babes
 • girls eating semen out of pussy
 • little chicks who love anal sex
 • brett favres wife pictures
 • wifes first anal video
 • self shot amateur pics
 • countess isabella lick my ass video
 • two babes spreading pussy
 • have a dick like a pornstar
 • real couples pictures in lingere
 • free big latina boobs pictures
 • porntube old anal
 • pinky ebony movies
 • rabbit vibrator up girls ass video
 • great milf fuck video
 • huge old boobs pics
 • ebony squrit bukkake vids
 • lesbian sex voyeurism
 • large anal beads galleries
 • lesbian sister made my wife
 • free ffm porn videos for women
 • Sex girl pic
 • mature pussy lip video
 • Girl doing anal
 • niko lee suck video
 • porn that makes you orgasm
 • japanese zip gallery young teen
 • Skinny blonde with big tits
 • free movie free sex movie
 • erotic stories with pictures and videos
 • sex with dick
 • teen lebo pussy
 • Sexy blonde having sex
 • porn vids gallerys
 • free latina pussy porn galleries
 • bi sexual swingers
 • anal sex pics for free
 • sex tube teen trio tube boys
 • free young couple porn movies
 • adult porn sex pussy tits
 • Henti sex movies
 • big tit asian girls sex
 • pussy spread wide open milf pictures
 • young girls in movies
 • black teen lesbian vids
 • videos two cock handjob
 • free porn movies mature swallow
 • hardcore free porn hunk
 • big tits clean pussy
 • stockings babes galleries
 • bikini contest flashing video
 • Nude boobs kiss
 • young naked woman sleeping
 • Marissa miller nude videos
 • Nude dancing videos
 • black man ass
 • girls thailand pictures
 • Black old ass
 • maria osawa free anal video
 • free virgin popping pussy videos
 • black beauties xxx white pictures thumbnails
 • Desi pussy licking
 • black sexy shemales
 • tori black sexy
 • shemale video sales
 • married loving sex videos
 • anal smale nude sex
 • mature posing nude exoctic photo galleries
 • teen first sex tube vid
 • flickr topless girls
 • cheap live webcam sex in uk
 • cute tunic petite
 • big ass and big titts blacks
 • Boobs nude beach
 • best adult videos for couples
 • megan martinez sex picture
 • teen school girls in nylons
 • mature young lesbian porn videos
 • submitted wives hardcore pics
 • sexual explicit couples voyeur
 • asian nide pics
 • teen strip video for boyfriend
 • mature naked women pic galleries
 • teen xxx quicktime
 • ashley dupr girls gone wild pictures
 • American sex videos
 • japanese schoolgirl painful anal rosette torture
 • jo sex oral
 • Fucking girl xxx
 • young teens facials
 • lesbian teens with nice tits
 • bdsm impale sex video
 • amateur missionary sex video
 • asian fetis sex
 • black and white classic horror movies
 • wife ruined her pussy storyt
 • Black big ass video
 • shemale teenage transexual
 • Bunny teen videos
 • Se jie sex scene
 • tits and beer xxx video
 • trisha naked pics
 • niquer petite cul
 • teens girls young teens
 • Pictures of sexy breast
 • amatuer threesome pictures
 • position sex anal
 • shaved pussy and anal sex
 • girl porn negre
 • asian erotic message videos
 • dy convinces daughter to fuck video
 • Indian naked girls videos
 • real orgasm women in videos
 • fantasii sexy ass
 • long pussy spanked
 • no registration webcam girls
 • Redhead huge boobs
 • nude angelina jolie naked pics