neolife
Ana Sayfa  /  SAĞLIĞINIZ İLE İLGİLİ BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ  /  Kanser Nedir?  /  Meme Kanseri
Kanser Nedir?
Faydalı Bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular
 

  Meme Kanseri

 

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Bu kanser türü akciğer kanserinden sonra, dünya genelinde görülme sıklığı en yüksek olan kanser türüdür. Her 8 kadından birinin hayatının belirli zamanında meme kanserine yakalanacağı riski taşıdığı belirtilmektedir.

Kanser hücreleri genellikle sütün üretildiği, memelerin lobüllerinde ya da memedeki süt dranej kanallarında oluşur. Meme kanseri en fazla menopoz dönemindeki kadınlarda oluşur fakat herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Meme kanseri erkeklerde de görülmesine rağmen oldukça nadirdir. Her 100 kadına karşın bir erkekte görülmektedir.

Meme kanserinin belirtilerinden şüphelenildinde hızla harekete geçilmelidir. Çünkü erken evrede (ilk evrede) teşhis edilen meme kanserinin başarılı tedavi ile sonuçlanması oranları %90'ların üzerindedir. Kendi memenizi kontrol ederken şüpheli bir sertlik bulabilirsiniz, hekiminiz klinik meme muayenesinde bir sertlik hissedebilir yada meme dokusunda anormal bir bölge mamografi yada göğüs MR'ı gibi bir tarama testinde ortaya çıkabilir.

Meme Kanseri Risk Faktörleri
Meme kanseri risk faktörleri önlenebilir riskler ve değiştirilemeyen riskler olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Önlenebilir riskler kişilerin yaşamlarında değiştirebileceği faktörler olarak sıralanabilir: Sigara ve alkol tüketimini azaltmak, hareketli bir yaşam oluşturmak, sağlıklı beslenmek gibi. Değiştirilemeyen riskler ise yaş, cinsiyet, yoğun meme dokusu, erken adet görmek ya da geç menopoz ile pozitif aile öyküsü olarak sıralanabilir.

Meme Hastalıkları Tanısında Kullanılan Yöntemler
Mamografi: Meme dokusunun röntgen ışınları ile incelenmesi esasına dayalı bir yöntemdir. Hastanın her hangi bir yakınması yok iken çekilen ilk mamografi baz mamografidir. Mamografi tarama amaçlı veya tanı amaçlı yapılabilir. Tarama amaçlı mamografi hiçbir yakınması olmayan kişilere yapılırken, tanı amaçlı yapılan mamografide şüpheli kitle veya bölgenin daha detaylı tetkiki olanağı vardır.
Ultrasonografi: Ses dalgalarının dokulardan geri yansıması esası ile çalışır. Mamografide bulunan bir şüpheli kitle veya alanın, veya hastanın eline gelen kitlenin sıvı veya katı olduğunu anlamak için kullanılır. İçi sıvı dolu olan kitleler yani kistler kanser açısından önemli bir tehdit oluşturmazlar. Buna karşılık, içi katı olan yani “solid” kitleler memenin tümörleridir. Bunların iyi veya kötü huylu olduğu ayrımını düzenli takipler veya başka ileri yöntemlerle yapmak gerekir.
Galaktografi: Meme başından içeri ilaç verip süt kanallarının filminin çekilmesidir. En çok meme başı akıntısı yakınması olanlarda uygulanır.
İnce iğne biyopsisi: Standart enjektör iğnesi ile hücresel düzeyde örnek alıp mikroskop altında bunların incelenmesidir.
Kalın iğne biyopsisi: Bu amaç için yapılmış, kalın bir iğne ile doku parçası alınarak bunun incelenmesidir.
Stereotaksik biyopsi: Kitlenin yerinin özel bir cihazla tespit edilip tam o noktadan örnek alınmasıdır.
Stereotaksik işaretleme: Özel bir cihaz ile şüpheli alanının görülüp içine ince bir tel bırakılmasıdır.
Cerrahi biyopsi: Ameliyathanede yapılan ve kitlenin tamamının çıkartılıp mikroskop altında incelenmesidir.
Belirtiler doğrultusunda uygulanacak olan tedavi programı için doktorunuzun yapacağı testler, tümörün başladığı alan ile sınırlı olup olmadığını (lokal) ya da vücudunuzun diğer bölgelerine (metastaz) yayılıp yayılmadığını anlamak için yapılır.

Meme Kanserinin Evreleri
Tüm kanser türlerinde olduğu üzere meme kanserinde de erken teşhis oldukça önemlidir. Eğer erken dönemde teşhis edilirse çoğu zaman meme alınmadan tedavi edilebilmektedir.
Kanserin lokalize ya da yaygınlaştığını belirten evreleme olarak adlandırılan ve yaygın kabul gören sisteme göre meme kanseri evre 1 (lokalize)’den Evre 4’e (uzak organlara metastaz) olmak üzere evrelenir. Hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek için yapılan muayene ve testlerle tedavi planı oluşturulmaktadır.

Hastalığın Gelişimi ve Tedavi Planı
Meme kanserinin hücre bölünme süresi ortalama 100-150 gündür. Bütün meme kanserinde endişeye neden olan şey; meme kanserinin yerinin nasıl belirlendiği, vücuda ne kadar yayıldığı ve tedavinin etkinliğidir.
Bakış açısı ve tedavi planı etkileyen diğer faktörler: Tümör hücrelerinin özellikleri, hücre tipi ve hastanın yaşı, menopoz dönemi öncesinde veya sonrası dönemde olunması ve hastanın genel sağlık durumudur.
Genel olarak lokalize oluşmuş meme kanserinin tedavi edilme ve kurtulma şansı daha fazladır. Eğer kanser vücudunuzun farklı bölümlerine yayıldıysa hastalığın tamamen tedavi edilebilmesi ihtimali düşer, ancak farklı tedavi yöntemleri ile kontrol edilebilir ve uzun yıllar boyunca yüksek kaliteli bir hayat yaşanması sağlanabilir.

Düzenli Yıllık Takip Hayat Kurtarır
Meme kanseri korkulacak bir hastalık değildir çünkü; tedavi edilebilir erken dönemde fark edilirse memeyi almadan tedavi şansı vardır. Erken teşhisin üç altın anahtarı vardır: Kendi kendini muayene etme/Periyodik doktor muayenesi/Mamografi
Her kadın ayda bir kez kendi memesini kontrol etmelidir. 40 yaşından sonra düzenli olarak  mamografi çektirilmelidir. Meme yapısının kişiler arasında farklılıklar gösterdiğini unutmamak gerekir. Adet döneminin hemen öncesi veya esnasında memelerin şişmesi ve hassaslaşması normaldir. Muayene için adet sonrası dönem daha uygundur. Kişi kendisini muayene ederken memesinde değişiklik fark ettiğinde hemen doktoruna görünmelidir.

Meme Kanseri Tedavisi
Hastalığın evresine, hastanın özelliklerine ve genel sağlığına bağlı olarak tedavi seçenekleri bir veya birden fazlasını içerebilir: Cerrahi, radyasyon tedavisi, hormon tedavisi, kemoterapi veya hedefe yönelik tedavi.
Standart tedavi yöntemleri :
1-Cerrahi tedavi
2-Radyoterapi ( Işın teadvisi )
3-Kemoterapi ( İlaç tedavisi )
4-Hormonoterapi ( Hormon tedavisi )

1- Cerrahi Tedavi
Genellikle  kanserle savaşın ilk aşamasıdır.  Çoğu  hastanın  tedavisi kanserli  dokunun  cerrahi olarak çıkarılması ile başlar. Sentinel lenf biyopsisi yapılarak beraberinde gerekiyorsa koltukaltı lenf bezleri de temizlenir.
Günümüzde meme kanserinin tedavisinde, cerrahi girişimin birkaç farklı uygulaması vardır. Bu uygulamalar temel olarak, memenin alınmadan korunmasına yönelik olanlar ve memenin tümünün çıkartılmasına yönelik olanlar olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Son dönemdeki medikal gelişmeler ışığında sadece kanserli bölgenin çıkarılması ve memenin korunması , koltukaltı lenf bezlerinden ise örnekleme yapılması  sayesinde hastalarda benzer başarılı sonuçlar alınabilmekte ve  aynı gün evlerine gidebilmektedirler. Memenin tümünün alınması gerektiği durumlarda ise  plastik cerrahi teknikler ile yeniden meme rekonstrüksiyonu yapılması mümkündür.

2- Radyoterapi (Işın Tedavisi)
Işın tedavisi, X-ışınlarının (röntgen ışınları), meme bölgesine ve koltuk altına uygulanmasıyla, cerrahi girişimden sonra kalma olasılığı olan kanser hücrelerinin yok  edilmesini sağlamak amacı ile yapılır.
En sık kullanılan  yöntem harici ışınlama (external beam  radiation) yöntemidir. Operasyondan sonra 4-6 hafta  süreyle  uygulanır.  Özel bir lineer akseleratör  kullanılmak suretiyle, harici  olarak, tüm meme ve bazen de koltukaltı hedeflenerek ışınlanır. Işın genellikle 4-6 hafta boyunca, haftada 5 gün olarak  verilir (Hafta sonları hariç). 
Bu tedavinin de, diğer tedaviler gibi bazı yan etkileri vardır. Bu tedaviyi gören kadınların çoğu halsizlikten yakınırlar. Memede şişme ve ağırlık hissi ortaya çıkabilir. Tedavi edilen bölgedeki deri, güneş yanığı rengini alabilir. Bu yan etkiler yaklaşık bir yılda kendiliğinden kaybolur. Merkezimizde kullanılan Novalis destekli TrueBeam STx isimli lineer akseleratör ile sağlıklı dokuya minimum oranda zarar verilerek bu yan etkiler en aza indirilir. Radyoterapiyle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

3- Kemoterapi (İlaç Tedavisi)
Kanser hücrelerini öldürücü ilaçlarla yapılan tedavidir. Bu ilaçlar ağızdan veya damardan verildikten sonra tüm vücuda yayılır. Genellikle, aynı anda birkaç ilaç birlikte verildiğinde daha etkili olduklarından, değişik kombinasyonlar halinde verilirler. Kemoterapi, kürler halinde verilir. 4-6 kür planlanır. Her kür arası yaklaşık 3 haftadır. Bu da toplam 3 ile 5 aylık toplam kemoterapi süresi demektir. 
Bazı olgularda yapılan cerrahi tedaviye ek olarak, ilaç tedavisi de eklemek gerekebilir. Hastalarda cerrahi tedavi sonrası yapılan tetkiklerde, herhangi bir bölgede kanser kalmamış olsa bile, koruyucu önlem olarak bir süre ilaç tedavisi yapılabilir. Bu tedaviye adjuvan kemoterapi denir.
Neoadjuvan kemoterapi ise Evre 3 kanseri olan hastalarda mevcut tümörün boyutlarını küçültmek ve cerrahiye uygun hale getirmek amacıyla yapılır. Neoadjuvan kemoterapinin bir faydası da yapılan kemoterapinin tümör üzerine etkinliğinin izlenmesidir. Kemoterapiyle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

4- Hormono Terapi (Hormon Tedavisi)
Bazı meme kanseri hücreleri, içerdikleri hormon reseptörleri (algılayıcıları) aracılığı ile östrojene duyarlı olabilir. Yani, östrojen hormonu bu kanser hücrelerinin büyümelerine ve artmalarına neden olabilir. Hormon tedavisinde amaç, bu şekilde östrojen reseptörü içeren ve bu hormona duyarlı olan kanser tiplerinde, östrojen etkisinin ortadan kaldırarak kanserin gelişmesinin önlenmesidir.

  Meme Kanseri Tedavisi Ardından Yaşam
Tedavinin tamamlanmasından sonra hasta takibi periyodu başlayacaktır. Bu dönemde, doktorunuzu düzenli aralıklarla ziyaret edeceksiniz. Doktorunuz fiziksel muayenenin yanı sıra kendinizi nasıl hissettiğiniz hakkında sorular soracak ve sizi sağlığınızla ilgili bir takım testlerden geçirerek, uzun süreli kanser tedavisinin amacına ulaşmasını takip edecektir.

Bu sayfadaki içerikler www.memekanseri.com.tr sayfasından derlenmiştir.

EKİBİMİZE DANIŞIN
Kanser vakaları ile ilgili tüm sorularınızı doktorlarımıza iletebilirsiniz.
Sorunuz:
Basın Odası BASIN ODASI
Medyadaki yansımalarımıza ve basın bültenlerine buradan ulaşabilirsiniz.
YAYIN & GÖRSELLER
Merkezimizin broşür, bülten ve diğer yayınlarına buradan ulaşabilirsiniz.
NEOLİFE HABER BÜLTENİ
Gelişme ve duyurularımızdan haberdar olmak için mail listemize üye olabilirsiniz.
Gönder
sexy white girls ass
 • 1747467514
 • Xxx naked lesbians ebony teen vids
 • eating girls pussy in the club
 • free black ebony xxx
 • term for sex with older teens
 • teen model video board
 • xxx young blonde teen xxx
 • lesbian sex pool scissor Boob bouncing teen
 • sexy naked models softcore
 • meet adn pussy
 • free full length teen movie extremely young and naked ass
 • perteen girl getting fucked
 • Another word for oral sex
 • user submitted amateur x rated pictures Vagina sex picture
 • amateur pussy licking lesbians videos
 • black girl beaded braids barettes
 • pure teen sex fucking
 • Sweet pussy teen
 • Famous girl nude
 • free erotic video office
 • girls with girls video
 • wife sex tubs
 • amateur masturbation hub
 • sleeping phat pussy pics
 • free exlpoited black teens money girl bangbull couple anal sex psp
 • lisa simpson lesbian sex
 • free redhead sex pics
 • negros occidental young pussy
 • Famous teen stars
 • scottish anal galleries
 • big booty ass babes sex video
 • innocent erotic teen pussy japan teenies
 • Video tiffany teen
 • naughty xxx girls free videos wife takes big cock videos true free fuck pics
 • very young nude girlfriends
 • precum anal videos
 • farm pics
 • youngest amateur sluts
 • Nice huge ass
 • amature teen pussys boobs and blitzes movie
 • free indian women sex movies
 • French girls
 • mom young boy sex
 • husband sucks black cock with wife
 • s sex movies nude teen
 • Jennifer aniston sex scene in the good girl
 • best of asian sex free
 • sexy asian bi couple
 • Post your sexy girl
 • sex site gallerys
 • teen amateur party nudes
 • japanese teen pee
 • how to licky pussy
 • casey bryant mature pics
 • how to eradie interracial
 • free retro interracial videos
 • pussy on a chuk
 • free bondage pics forced sex
 • lisa benton naked news pussy
 • anal sex virgens
 • movie geisha
 • most hardcore video
 • japanese tight ass
 • old women sex young men
 • sexy blonde strip to show ass
 • 736459099
 • indian girls hardcore couple mmf movies free forced video
 • 9168164830
 • teen girl birthday cake
 • wife flashing public nudity
 • finger fuck her pussy pictures
 • Braces oral sex
 • amatuer girlfriend sex tapes
 • old women naked pics
 • asian legs
 • ebony heaven
 • video man
 • best webcam sex
 • 7707610005
 • erotic old couples pics
 • candid japanese girl photos
 • mature anal slag
 • sexy office girls pics
 • extremely young girls stripping on webcam
 • sexy little nude girls
 • swollen fucked pussy videos
 • hot round ass lesbians
 • Naked girls hd
 • sexy asian blowjob ass fuck
 • womens white short sleeve shirt petite
 • video homemade wife interrac
 • free naked titless girl pics little pussy big dick video inch black cock suck xxx shaved teen
 • 807991721
 • amateur teen sex
 • 8304890752
 • big brother naked foam pictures
 • free horny young tubes
 • Wild nude sex
 • girls in a cup video handjob vids
 • eat pussy early morning
 • toasty xxx reality
 • free photos of group sex parties best teen facial
 • black and blonde hair photos
 • xxx young girls photo galleries drunk teen fuck vid
 • sex of video
 • Hot girls dancing strip
 • Hot round asses
 • 7296427663
 • ebony teen pussy destroyed
 • thai teens video
 • black mature facial screw my wife free video pics Red hot pussys
 • free pictures eating cum filled pussy
 • free pictures male anal sex
 • my girlfriends huge boobs
 • ameture naked wifes
 • free ebony butt movie
 • sex toys for young ts
 • Black booty sex movies
 • sex macines free video
 • amatuer home made videos
 • T girls cum
 • Pictures of sex during pregnancy
 • women sexy butts tight pants
 • girl using we vibe video
 • xvideo erotic traveler molded images
 • youngest wet teen pussy videos
 • open vagina pussy
 • star classic movies
 • free picture galleries of english
 • fat bitch sex
 • Van helden shake that ass
 • pink pink pussy
 • video amateur couple
 • teen sex video wmv downloads
 • mature wife threesome true hesitant
 • asian girl sucking asian dick
 • Hd teen movie
 • sexy sex babes
 • 6113914426
 • erotic car sex stories Hot teen face erotic sex ideas for friday nights
 • filter for blackberry
 • Girl in sexy thong
 • Girls sex india
 • ass insertion xtube for girls
 • all solo ass vids dildo
 • couples having sex after school youjizz
 • goth emo ass fuck anal
 • chris white sex story tits sex with large couples brazilian girls swimsuits pics
 • fuck cunt
 • pics of girls copulating with s
 • those young girls traci
 • videos sexe anal
 • hot young amateur videos online
 • Girl fake orgasm
 • Sex hardcore pic
 • girlfriend boyfriend sex videos
 • to learn how to suck dick
 • free xxx anal gaping pic galleries fat boobs zshare videos
 • pinkys sex vids
 • suck pussy and ass
 • teens with big boobs videos
 • katie price naked pictures
 • free ebony lesbians sites
 • free naked girl masturbation
 • teen glamour models gallery
 • teens and hugh dicks
 • sexy maburaho chicks dutch videos
 • black phat pussy sex galleries
 • black history coloring pictures
 • lorna morgan video big boobs
 • piercing teen clit pictures
 • young teen rimming
 • black babes fresh clean sexy
 • girls sucking their boobs
 • hot naked teen picsw
 • girl humiliated pussy
 • 2423781747
 • almost naked young girls
 • b bblegum girls adult movie
 • naked men big dick
 • 3939601930
 • xxx tupe
 • Free teen sex arabe movies
 • sexy ass college girls
 • free mean girls pics noel wine la petite
 • free erotic stories videos hub
 • shy girl gang bang
 • spank girl
 • bondage wife sex dvds girls and veggies nude girl athlete agapanthus black in black pictures
 • cumin my pussy
 • telugu bhamalu erotic xx movie tube Teen masturbation cam first time young lesbian
 • cute teen self pics
 • sex slave wives
 • free granny juicy pussy vids
 • big black dicks little white chicks
 • Naked lesbians humping
 • princess bea bikini pictures
 • underwater naked women pics anal forced sex Terrorised teen
 • free brazzer rough sex vids
 • boobs squueze videos
 • mature fuck teen pics free
 • top rated black gang fucks interracial
 • free homemade flashing video
 • Big butts teens
 • couples having public sex
 • truck movie black mmf bi sex anal strap on
 • lesbian naked free
 • 9718903258
 • blowjob feel like sex
 • busty petite college girls free videos post my sex video
 • young nude cute models tits
 • korean girls spanked young teen small girls nude
 • free interracial blowjob pics
 • curious girls video
 • husband and wife first threesome video
 • debra messing topless pics
 • Perfect tits thumbs
 • wife pays husbands debt with sex