neolife
Ana Sayfa  /  SAĞLIĞINIZ İLE İLGİLİ BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ  /  Kanser Nedir?  /  Meme Kanseri
Kanser Nedir?
Faydalı Bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular
 

  Meme Kanseri

 

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Bu kanser türü akciğer kanserinden sonra, dünya genelinde görülme sıklığı en yüksek olan kanser türüdür. Her 8 kadından birinin hayatının belirli zamanında meme kanserine yakalanacağı riski taşıdığı belirtilmektedir.

Kanser hücreleri genellikle sütün üretildiği, memelerin lobüllerinde ya da memedeki süt dranej kanallarında oluşur. Meme kanseri en fazla menopoz dönemindeki kadınlarda oluşur fakat herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Meme kanseri erkeklerde de görülmesine rağmen oldukça nadirdir. Her 100 kadına karşın bir erkekte görülmektedir.

Meme kanserinin belirtilerinden şüphelenildinde hızla harekete geçilmelidir. Çünkü erken evrede (ilk evrede) teşhis edilen meme kanserinin başarılı tedavi ile sonuçlanması oranları %90'ların üzerindedir. Kendi memenizi kontrol ederken şüpheli bir sertlik bulabilirsiniz, hekiminiz klinik meme muayenesinde bir sertlik hissedebilir yada meme dokusunda anormal bir bölge mamografi yada göğüs MR'ı gibi bir tarama testinde ortaya çıkabilir.

Meme Kanseri Risk Faktörleri
Meme kanseri risk faktörleri önlenebilir riskler ve değiştirilemeyen riskler olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Önlenebilir riskler kişilerin yaşamlarında değiştirebileceği faktörler olarak sıralanabilir: Sigara ve alkol tüketimini azaltmak, hareketli bir yaşam oluşturmak, sağlıklı beslenmek gibi. Değiştirilemeyen riskler ise yaş, cinsiyet, yoğun meme dokusu, erken adet görmek ya da geç menopoz ile pozitif aile öyküsü olarak sıralanabilir.

Meme Hastalıkları Tanısında Kullanılan Yöntemler
Mamografi: Meme dokusunun röntgen ışınları ile incelenmesi esasına dayalı bir yöntemdir. Hastanın her hangi bir yakınması yok iken çekilen ilk mamografi baz mamografidir. Mamografi tarama amaçlı veya tanı amaçlı yapılabilir. Tarama amaçlı mamografi hiçbir yakınması olmayan kişilere yapılırken, tanı amaçlı yapılan mamografide şüpheli kitle veya bölgenin daha detaylı tetkiki olanağı vardır.
Ultrasonografi: Ses dalgalarının dokulardan geri yansıması esası ile çalışır. Mamografide bulunan bir şüpheli kitle veya alanın, veya hastanın eline gelen kitlenin sıvı veya katı olduğunu anlamak için kullanılır. İçi sıvı dolu olan kitleler yani kistler kanser açısından önemli bir tehdit oluşturmazlar. Buna karşılık, içi katı olan yani “solid” kitleler memenin tümörleridir. Bunların iyi veya kötü huylu olduğu ayrımını düzenli takipler veya başka ileri yöntemlerle yapmak gerekir.
Galaktografi: Meme başından içeri ilaç verip süt kanallarının filminin çekilmesidir. En çok meme başı akıntısı yakınması olanlarda uygulanır.
İnce iğne biyopsisi: Standart enjektör iğnesi ile hücresel düzeyde örnek alıp mikroskop altında bunların incelenmesidir.
Kalın iğne biyopsisi: Bu amaç için yapılmış, kalın bir iğne ile doku parçası alınarak bunun incelenmesidir.
Stereotaksik biyopsi: Kitlenin yerinin özel bir cihazla tespit edilip tam o noktadan örnek alınmasıdır.
Stereotaksik işaretleme: Özel bir cihaz ile şüpheli alanının görülüp içine ince bir tel bırakılmasıdır.
Cerrahi biyopsi: Ameliyathanede yapılan ve kitlenin tamamının çıkartılıp mikroskop altında incelenmesidir.
Belirtiler doğrultusunda uygulanacak olan tedavi programı için doktorunuzun yapacağı testler, tümörün başladığı alan ile sınırlı olup olmadığını (lokal) ya da vücudunuzun diğer bölgelerine (metastaz) yayılıp yayılmadığını anlamak için yapılır.

Meme Kanserinin Evreleri
Tüm kanser türlerinde olduğu üzere meme kanserinde de erken teşhis oldukça önemlidir. Eğer erken dönemde teşhis edilirse çoğu zaman meme alınmadan tedavi edilebilmektedir.
Kanserin lokalize ya da yaygınlaştığını belirten evreleme olarak adlandırılan ve yaygın kabul gören sisteme göre meme kanseri evre 1 (lokalize)’den Evre 4’e (uzak organlara metastaz) olmak üzere evrelenir. Hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek için yapılan muayene ve testlerle tedavi planı oluşturulmaktadır.

Hastalığın Gelişimi ve Tedavi Planı
Meme kanserinin hücre bölünme süresi ortalama 100-150 gündür. Bütün meme kanserinde endişeye neden olan şey; meme kanserinin yerinin nasıl belirlendiği, vücuda ne kadar yayıldığı ve tedavinin etkinliğidir.
Bakış açısı ve tedavi planı etkileyen diğer faktörler: Tümör hücrelerinin özellikleri, hücre tipi ve hastanın yaşı, menopoz dönemi öncesinde veya sonrası dönemde olunması ve hastanın genel sağlık durumudur.
Genel olarak lokalize oluşmuş meme kanserinin tedavi edilme ve kurtulma şansı daha fazladır. Eğer kanser vücudunuzun farklı bölümlerine yayıldıysa hastalığın tamamen tedavi edilebilmesi ihtimali düşer, ancak farklı tedavi yöntemleri ile kontrol edilebilir ve uzun yıllar boyunca yüksek kaliteli bir hayat yaşanması sağlanabilir.

Düzenli Yıllık Takip Hayat Kurtarır
Meme kanseri korkulacak bir hastalık değildir çünkü; tedavi edilebilir erken dönemde fark edilirse memeyi almadan tedavi şansı vardır. Erken teşhisin üç altın anahtarı vardır: Kendi kendini muayene etme/Periyodik doktor muayenesi/Mamografi
Her kadın ayda bir kez kendi memesini kontrol etmelidir. 40 yaşından sonra düzenli olarak  mamografi çektirilmelidir. Meme yapısının kişiler arasında farklılıklar gösterdiğini unutmamak gerekir. Adet döneminin hemen öncesi veya esnasında memelerin şişmesi ve hassaslaşması normaldir. Muayene için adet sonrası dönem daha uygundur. Kişi kendisini muayene ederken memesinde değişiklik fark ettiğinde hemen doktoruna görünmelidir.

Meme Kanseri Tedavisi
Hastalığın evresine, hastanın özelliklerine ve genel sağlığına bağlı olarak tedavi seçenekleri bir veya birden fazlasını içerebilir: Cerrahi, radyasyon tedavisi, hormon tedavisi, kemoterapi veya hedefe yönelik tedavi.
Standart tedavi yöntemleri :
1-Cerrahi tedavi
2-Radyoterapi ( Işın teadvisi )
3-Kemoterapi ( İlaç tedavisi )
4-Hormonoterapi ( Hormon tedavisi )

1- Cerrahi Tedavi
Genellikle  kanserle savaşın ilk aşamasıdır.  Çoğu  hastanın  tedavisi kanserli  dokunun  cerrahi olarak çıkarılması ile başlar. Sentinel lenf biyopsisi yapılarak beraberinde gerekiyorsa koltukaltı lenf bezleri de temizlenir.
Günümüzde meme kanserinin tedavisinde, cerrahi girişimin birkaç farklı uygulaması vardır. Bu uygulamalar temel olarak, memenin alınmadan korunmasına yönelik olanlar ve memenin tümünün çıkartılmasına yönelik olanlar olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Son dönemdeki medikal gelişmeler ışığında sadece kanserli bölgenin çıkarılması ve memenin korunması , koltukaltı lenf bezlerinden ise örnekleme yapılması  sayesinde hastalarda benzer başarılı sonuçlar alınabilmekte ve  aynı gün evlerine gidebilmektedirler. Memenin tümünün alınması gerektiği durumlarda ise  plastik cerrahi teknikler ile yeniden meme rekonstrüksiyonu yapılması mümkündür.

2- Radyoterapi (Işın Tedavisi)
Işın tedavisi, X-ışınlarının (röntgen ışınları), meme bölgesine ve koltuk altına uygulanmasıyla, cerrahi girişimden sonra kalma olasılığı olan kanser hücrelerinin yok  edilmesini sağlamak amacı ile yapılır.
En sık kullanılan  yöntem harici ışınlama (external beam  radiation) yöntemidir. Operasyondan sonra 4-6 hafta  süreyle  uygulanır.  Özel bir lineer akseleratör  kullanılmak suretiyle, harici  olarak, tüm meme ve bazen de koltukaltı hedeflenerek ışınlanır. Işın genellikle 4-6 hafta boyunca, haftada 5 gün olarak  verilir (Hafta sonları hariç). 
Bu tedavinin de, diğer tedaviler gibi bazı yan etkileri vardır. Bu tedaviyi gören kadınların çoğu halsizlikten yakınırlar. Memede şişme ve ağırlık hissi ortaya çıkabilir. Tedavi edilen bölgedeki deri, güneş yanığı rengini alabilir. Bu yan etkiler yaklaşık bir yılda kendiliğinden kaybolur. Merkezimizde kullanılan Novalis destekli TrueBeam STx isimli lineer akseleratör ile sağlıklı dokuya minimum oranda zarar verilerek bu yan etkiler en aza indirilir. Radyoterapiyle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

3- Kemoterapi (İlaç Tedavisi)
Kanser hücrelerini öldürücü ilaçlarla yapılan tedavidir. Bu ilaçlar ağızdan veya damardan verildikten sonra tüm vücuda yayılır. Genellikle, aynı anda birkaç ilaç birlikte verildiğinde daha etkili olduklarından, değişik kombinasyonlar halinde verilirler. Kemoterapi, kürler halinde verilir. 4-6 kür planlanır. Her kür arası yaklaşık 3 haftadır. Bu da toplam 3 ile 5 aylık toplam kemoterapi süresi demektir. 
Bazı olgularda yapılan cerrahi tedaviye ek olarak, ilaç tedavisi de eklemek gerekebilir. Hastalarda cerrahi tedavi sonrası yapılan tetkiklerde, herhangi bir bölgede kanser kalmamış olsa bile, koruyucu önlem olarak bir süre ilaç tedavisi yapılabilir. Bu tedaviye adjuvan kemoterapi denir.
Neoadjuvan kemoterapi ise Evre 3 kanseri olan hastalarda mevcut tümörün boyutlarını küçültmek ve cerrahiye uygun hale getirmek amacıyla yapılır. Neoadjuvan kemoterapinin bir faydası da yapılan kemoterapinin tümör üzerine etkinliğinin izlenmesidir. Kemoterapiyle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

4- Hormono Terapi (Hormon Tedavisi)
Bazı meme kanseri hücreleri, içerdikleri hormon reseptörleri (algılayıcıları) aracılığı ile östrojene duyarlı olabilir. Yani, östrojen hormonu bu kanser hücrelerinin büyümelerine ve artmalarına neden olabilir. Hormon tedavisinde amaç, bu şekilde östrojen reseptörü içeren ve bu hormona duyarlı olan kanser tiplerinde, östrojen etkisinin ortadan kaldırarak kanserin gelişmesinin önlenmesidir.

  Meme Kanseri Tedavisi Ardından Yaşam
Tedavinin tamamlanmasından sonra hasta takibi periyodu başlayacaktır. Bu dönemde, doktorunuzu düzenli aralıklarla ziyaret edeceksiniz. Doktorunuz fiziksel muayenenin yanı sıra kendinizi nasıl hissettiğiniz hakkında sorular soracak ve sizi sağlığınızla ilgili bir takım testlerden geçirerek, uzun süreli kanser tedavisinin amacına ulaşmasını takip edecektir.

Bu sayfadaki içerikler www.memekanseri.com.tr sayfasından derlenmiştir.

EKİBİMİZE DANIŞIN
Kanser vakaları ile ilgili tüm sorularınızı doktorlarımıza iletebilirsiniz.
Sorunuz:
Basın Odası BASIN ODASI
Medyadaki yansımalarımıza ve basın bültenlerine buradan ulaşabilirsiniz.
YAYIN & GÖRSELLER
Merkezimizin broşür, bülten ve diğer yayınlarına buradan ulaşabilirsiniz.
NEOLİFE HABER BÜLTENİ
Gelişme ve duyurularımızdan haberdar olmak için mail listemize üye olabilirsiniz.
Gönder
 • china simone naked picture
 • teen asian come inside
 • wild girls dick
 • lick pussy and ass
 • nicole graves pornstar movies
 • sweet petite screens
 • Gianna michaels sex pics
 • nylabone wishbone petite
 • wife in naughty bikini pics
 • ethiopian girls ass
 • Carla gugino nude photos
 • monster pussy pump
 • home video ebony booty call
 • teen blue bra webcam boobs
 • club glamour movies
 • Canadian girl sex
 • pesonal picture girl nude
 • peaches fruit in pussy
 • stepbrother and stepsister having sex video
 • Retro nude movies
 • Bare pussy pics
 • mature beauties gallery
 • Amateur licking pussy
 • video of asin group sex
 • hot models having lesbian sex
 • some good eating pussy
 • guys fuck video trailers
 • little girl forced fuck
 • free anal sex media
 • hanging fat tits video
 • aqua hazel pussy
 • rimjob amateur video
 • lesbian orgasm the movie
 • vampire pussy pictures
 • eat hot young pussy
 • hispanic curves sex pictures
 • mature milf and teen girl
 • mature black nnw assfucking
 • natalie portman naked sex video
 • fat wife bikini
 • r ygold young porn
 • sexy girls and dicks videos
 • tremendous naked teen legal
 • Videos de anal
 • gorgeous xxx babes movies
 • sex with sleeping chicks
 • mature moms pantyhose movies
 • white teens and black dick
 • biesexul pics sex
 • daft girls naked
 • milf sex videos ameature
 • rape sex site video
 • models getting naked on video
 • keri windsor porn pussy
 • porn star bootylicious pics
 • gallery of little girl porn
 • group sex club
 • busty teen brunette glasses videos
 • Fully nude pictures
 • nuble young girls
 • sexy teen girls masterbate
 • amateur wives amateur wive
 • sleeping porn movies galleries
 • pornstar aria giovanni free videos
 • teen kills girl in miami fl
 • xxx vetal girls
 • her first threesome ffm
 • fin a girl to fuck
 • teen erect nipples movies
 • Girls with huge breasts
 • hardcore sex gie style
 • Small tits and ass
 • black asian gang bang
 • Lesbian teens poetry
 • wife sharing sex tube
 • erotic picture galleries free
 • asian masage porn
 • sex with mature mvies
 • wife fucking free video
 • lesbians french kissing pussy
 • men with shaved cock
 • sexy blonde models
 • order sex videos on line
 • internal pussy cream pies
 • interracial cuckhold wife
 • Jessica alba nude photo shoot
 • homemade wife holes fucked movies
 • ethnic pictures of an
 • wife has sex with friend
 • jenna haze blowjob videos
 • wife pics rar
 • Lesbian porn homemade
 • girls using sex toy porno
 • asian porn galleries
 • sexy young black girl
 • cock pussy cunt cum
 • skinny girl ass tiny tight fuck
 • asian butt videos
 • sex quick time video
 • father video daughter sex xxx
 • amateur orgy xtube anal
 • pics of mature babes
 • sexy little girls sex videos
 • petite extra large apparel
 • tattoo on pussy
 • Teen arabia porn
 • lesbian porn sexy girl
 • pictures of gordeous naked babes
 • Sexy lady breast
 • forced sleep sex gallery
 • blonde girl strips in deep winter
 • hour asian porn dvd
 • tila nguyen blowjob video
 • free black sex gallaries
 • black long porn
 • over grown tits galleries
 • free pics naked skinny coeds
 • petite flat chested
 • babes with neat hairy pussy
 • free young girl porn gallery
 • jasmine cashmer anal sex
 • free ebony teen movie
 • Indian sex doll
 • pictures gallery sexy girls
 • teen girls puffy tits
 • xxx girls thumbs
 • Naked male teens
 • hot russian brides and pussy
 • girls rubbing their boobs
 • anime sex toys girls
 • bit of pussy and men
 • tanya harding pussy
 • ethnic adult free pics
 • teen girls with nice legs
 • Couple enjoying sex
 • sex women picture
 • closeup movies mature
 • free amature group sex movies
 • lesbian has straight sex
 • Naked chick from teen movie
 • somali gallery porn
 • shocking sex vids
 • gyn sex videos
 • Kendra wilkinson ass shake
 • black female escort girl sites
 • Two hot girls makeing out
 • Jessica alba sex scene from awake
 • christina tits pics tucson az
 • inexperienced college girl sex video
 • Black vagina finder pics
 • how to do give oral sex
 • lesbian ass tube
 • like a girl porn
 • japanese young porn videos
 • free mature adult pictures
 • mature licks teenie movies
 • muscular free porn movies
 • frree amateur adult videos
 • getting a girl pregnant viporn deo
 • little girl sex slave
 • you tube teh vids blonde
 • video girl fuck xxnx
 • porn movies girls one boy
 • Sora aoi sex pic
 • white and asian lesbians photo
 • sexy threesome porn
 • amateur index japanese models
 • free access to porn xxx
 • amatuer teens naked in hot tub
 • sex videos wives
 • mature office sex busty
 • xxx young movie
 • hairy pussy nude pictures
 • very young girl fcked
 • young slut little fuck tiny
 • free full length teen porno videos
 • Two girls having sex in bed
 • Girls sexy picture
 • lisa carson naked pics
 • taya parker naked videos
 • sex virgin teen fuck
 • naked picture of my ex
 • gallery coat hood black
 • guys fucking hot teen girls
 • japan dance video viral
 • sexy teen handjob movie
 • mature porn pics milf
 • lesbian couples sex pics
 • asian girl girl fucking cocks
 • desperate housewives actresses naked
 • pissing shemale movies
 • amateur pics teen
 • free mature black pussy
 • black ebony erotica forum
 • Maureen larrazabal nude video
 • web cam naked girl
 • old man ebony lesbians
 • amateur masterbation video female
 • Sex movies of katrina kaif
 • free female country singer sex videos
 • little young puffy nipples
 • mature gallery women
 • vanessa ann hutchens porn videos
 • mom gives son pussy reluc
 • penis n pussy
 • porn pics of we vibe
 • indian girl video sex
 • liseli k zlar n sex videose
 • pics of jessica kipers ass
 • Hottest black sex
 • hot fat chicks porn
 • young blonde twink blowjob
 • japan indonesia girl
 • hot girls in bikinis xxx
 • brett favre girl pictures
 • japanese sex mishion
 • seducing my wife into lesbian sex
 • couples sex home video
 • russian teenage hungarian group sex orgy
 • amateures anal pics
 • Adrian cheetah girls nude
 • young naked naturist girls
 • free hot naked woman vids
 • the movie girl talk blowjob
 • girl on girl free movies
 • extreme teen porn videos free
 • movies free hardcore porn rough
 • hardcore girl friend sex
 • free amature homemade sex videos mature
 • prostate milking oral video
 • Asian live sex cam
 • wife pays for sex
 • ebony pornstar lil baby
 • hot black babes ebony pics
 • xvideos natallie anal
 • free sex movie big dick
 • Polish girls ass
 • james black pictures
 • huge black tits video
 • free sex fuck gilrs images
 • Nude pictures models
 • forced to lock pussy
 • anal sex porn fuck
 • hamster video porn cum shotz
 • Big tits jugg world
 • naked tila tequila sex tape
 • daughter xxx porn tube
 • teen panty glamour models
 • young naked sugar teen
 • lyndsy wolff naked pictures
 • mature wives fucking in cars
 • teens having sex with s video
 • slave for pussy
 • do white girls have black lovers
 • Girl with sexy
 • adrianna papell embellished sheath jacket petite
 • erotic teens fucked
 • young high school girls drilled
 • black taboo sex
 • Tori wilson nude pics
 • mature close up pussy fingering housewife
 • Overly wet vagina
 • amature flashing videos
 • mature sucking young boys
 • hot hardcore fuckings sex stories
 • blackthorne afterlife japan cd
 • sexy young nudist teens
 • xxx emo sex
 • bare redhead pussy
 • black wido spider pictures
 • orgasm simulation video
 • who the fuck mydick
 • drunk girls flashing
 • majic pussy video
 • Teen pussy fuck movies
 • free video young lady terley
 • forced to orgasm videos
 • zach thomass wife pictures
 • asian girls having lesbian sex
 • deflowering young girls video
 • drunk bitch fucked at party
 • asian hentai young
 • force porn movies
 • free mature big tit anal videos
 • porn interracial free
 • hot lesbian chicks in bed together
 • free porn videos on little girls
 • girl in new hurricane chris video
 • charley chase pussy ruined
 • prepubescent boys sex pics
 • amateur blonde girlfriends videos
 • Interracial anal porn
 • big dick suck
 • hot young sexy nude girls
 • black pussy missionary styles
 • big butt xx videos
 • black babes seducing
 • real peachez blowjob movie
 • well groomed hairy pussy video
 • Kiss of sex
 • Watch that teen smack that ass
 • free mmf cum swapping movies
 • pornograpic fotos of very young girls
 • tila playboy eats pussy
 • teen titan xxx
 • houston teen homosexuality support center
 • slutload black girl white guy
 • apple bottom girls nude pictures
 • Amateur indian sex movies
 • mature erotic sexual nude female photo
 • young punk rock chicks
 • Hamster sex vid
 • black bbw creampie video
 • movie woman sex with
 • young white girl suck black dick
 • edison sex videos
 • teen cheerleaders show pussy
 • Big tit milking
 • thong bikini pics free
 • Big ass teen
 • teen stocking movies
 • Susan featherly sex scene
 • husband and wife sex positions
 • celebrety sex pics
 • young and old porn video
 • ugly creamy pussy tube
 • mature mmf s free