neolife
Ana Sayfa  /  SAĞLIĞINIZ İLE İLGİLİ BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ  /  Kanser Nedir?  /  Meme Kanseri
Kanser Nedir?
Faydalı Bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular
 

  Meme Kanseri

 

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Bu kanser türü akciğer kanserinden sonra, dünya genelinde görülme sıklığı en yüksek olan kanser türüdür. Her 8 kadından birinin hayatının belirli zamanında meme kanserine yakalanacağı riski taşıdığı belirtilmektedir.

Kanser hücreleri genellikle sütün üretildiği, memelerin lobüllerinde ya da memedeki süt dranej kanallarında oluşur. Meme kanseri en fazla menopoz dönemindeki kadınlarda oluşur fakat herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Meme kanseri erkeklerde de görülmesine rağmen oldukça nadirdir. Her 100 kadına karşın bir erkekte görülmektedir.

Meme kanserinin belirtilerinden şüphelenildinde hızla harekete geçilmelidir. Çünkü erken evrede (ilk evrede) teşhis edilen meme kanserinin başarılı tedavi ile sonuçlanması oranları %90'ların üzerindedir. Kendi memenizi kontrol ederken şüpheli bir sertlik bulabilirsiniz, hekiminiz klinik meme muayenesinde bir sertlik hissedebilir yada meme dokusunda anormal bir bölge mamografi yada göğüs MR'ı gibi bir tarama testinde ortaya çıkabilir.

Meme Kanseri Risk Faktörleri
Meme kanseri risk faktörleri önlenebilir riskler ve değiştirilemeyen riskler olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Önlenebilir riskler kişilerin yaşamlarında değiştirebileceği faktörler olarak sıralanabilir: Sigara ve alkol tüketimini azaltmak, hareketli bir yaşam oluşturmak, sağlıklı beslenmek gibi. Değiştirilemeyen riskler ise yaş, cinsiyet, yoğun meme dokusu, erken adet görmek ya da geç menopoz ile pozitif aile öyküsü olarak sıralanabilir.

Meme Hastalıkları Tanısında Kullanılan Yöntemler
Mamografi: Meme dokusunun röntgen ışınları ile incelenmesi esasına dayalı bir yöntemdir. Hastanın her hangi bir yakınması yok iken çekilen ilk mamografi baz mamografidir. Mamografi tarama amaçlı veya tanı amaçlı yapılabilir. Tarama amaçlı mamografi hiçbir yakınması olmayan kişilere yapılırken, tanı amaçlı yapılan mamografide şüpheli kitle veya bölgenin daha detaylı tetkiki olanağı vardır.
Ultrasonografi: Ses dalgalarının dokulardan geri yansıması esası ile çalışır. Mamografide bulunan bir şüpheli kitle veya alanın, veya hastanın eline gelen kitlenin sıvı veya katı olduğunu anlamak için kullanılır. İçi sıvı dolu olan kitleler yani kistler kanser açısından önemli bir tehdit oluşturmazlar. Buna karşılık, içi katı olan yani “solid” kitleler memenin tümörleridir. Bunların iyi veya kötü huylu olduğu ayrımını düzenli takipler veya başka ileri yöntemlerle yapmak gerekir.
Galaktografi: Meme başından içeri ilaç verip süt kanallarının filminin çekilmesidir. En çok meme başı akıntısı yakınması olanlarda uygulanır.
İnce iğne biyopsisi: Standart enjektör iğnesi ile hücresel düzeyde örnek alıp mikroskop altında bunların incelenmesidir.
Kalın iğne biyopsisi: Bu amaç için yapılmış, kalın bir iğne ile doku parçası alınarak bunun incelenmesidir.
Stereotaksik biyopsi: Kitlenin yerinin özel bir cihazla tespit edilip tam o noktadan örnek alınmasıdır.
Stereotaksik işaretleme: Özel bir cihaz ile şüpheli alanının görülüp içine ince bir tel bırakılmasıdır.
Cerrahi biyopsi: Ameliyathanede yapılan ve kitlenin tamamının çıkartılıp mikroskop altında incelenmesidir.
Belirtiler doğrultusunda uygulanacak olan tedavi programı için doktorunuzun yapacağı testler, tümörün başladığı alan ile sınırlı olup olmadığını (lokal) ya da vücudunuzun diğer bölgelerine (metastaz) yayılıp yayılmadığını anlamak için yapılır.

Meme Kanserinin Evreleri
Tüm kanser türlerinde olduğu üzere meme kanserinde de erken teşhis oldukça önemlidir. Eğer erken dönemde teşhis edilirse çoğu zaman meme alınmadan tedavi edilebilmektedir.
Kanserin lokalize ya da yaygınlaştığını belirten evreleme olarak adlandırılan ve yaygın kabul gören sisteme göre meme kanseri evre 1 (lokalize)’den Evre 4’e (uzak organlara metastaz) olmak üzere evrelenir. Hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek için yapılan muayene ve testlerle tedavi planı oluşturulmaktadır.

Hastalığın Gelişimi ve Tedavi Planı
Meme kanserinin hücre bölünme süresi ortalama 100-150 gündür. Bütün meme kanserinde endişeye neden olan şey; meme kanserinin yerinin nasıl belirlendiği, vücuda ne kadar yayıldığı ve tedavinin etkinliğidir.
Bakış açısı ve tedavi planı etkileyen diğer faktörler: Tümör hücrelerinin özellikleri, hücre tipi ve hastanın yaşı, menopoz dönemi öncesinde veya sonrası dönemde olunması ve hastanın genel sağlık durumudur.
Genel olarak lokalize oluşmuş meme kanserinin tedavi edilme ve kurtulma şansı daha fazladır. Eğer kanser vücudunuzun farklı bölümlerine yayıldıysa hastalığın tamamen tedavi edilebilmesi ihtimali düşer, ancak farklı tedavi yöntemleri ile kontrol edilebilir ve uzun yıllar boyunca yüksek kaliteli bir hayat yaşanması sağlanabilir.

Düzenli Yıllık Takip Hayat Kurtarır
Meme kanseri korkulacak bir hastalık değildir çünkü; tedavi edilebilir erken dönemde fark edilirse memeyi almadan tedavi şansı vardır. Erken teşhisin üç altın anahtarı vardır: Kendi kendini muayene etme/Periyodik doktor muayenesi/Mamografi
Her kadın ayda bir kez kendi memesini kontrol etmelidir. 40 yaşından sonra düzenli olarak  mamografi çektirilmelidir. Meme yapısının kişiler arasında farklılıklar gösterdiğini unutmamak gerekir. Adet döneminin hemen öncesi veya esnasında memelerin şişmesi ve hassaslaşması normaldir. Muayene için adet sonrası dönem daha uygundur. Kişi kendisini muayene ederken memesinde değişiklik fark ettiğinde hemen doktoruna görünmelidir.

Meme Kanseri Tedavisi
Hastalığın evresine, hastanın özelliklerine ve genel sağlığına bağlı olarak tedavi seçenekleri bir veya birden fazlasını içerebilir: Cerrahi, radyasyon tedavisi, hormon tedavisi, kemoterapi veya hedefe yönelik tedavi.
Standart tedavi yöntemleri :
1-Cerrahi tedavi
2-Radyoterapi ( Işın teadvisi )
3-Kemoterapi ( İlaç tedavisi )
4-Hormonoterapi ( Hormon tedavisi )

1- Cerrahi Tedavi
Genellikle  kanserle savaşın ilk aşamasıdır.  Çoğu  hastanın  tedavisi kanserli  dokunun  cerrahi olarak çıkarılması ile başlar. Sentinel lenf biyopsisi yapılarak beraberinde gerekiyorsa koltukaltı lenf bezleri de temizlenir.
Günümüzde meme kanserinin tedavisinde, cerrahi girişimin birkaç farklı uygulaması vardır. Bu uygulamalar temel olarak, memenin alınmadan korunmasına yönelik olanlar ve memenin tümünün çıkartılmasına yönelik olanlar olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Son dönemdeki medikal gelişmeler ışığında sadece kanserli bölgenin çıkarılması ve memenin korunması , koltukaltı lenf bezlerinden ise örnekleme yapılması  sayesinde hastalarda benzer başarılı sonuçlar alınabilmekte ve  aynı gün evlerine gidebilmektedirler. Memenin tümünün alınması gerektiği durumlarda ise  plastik cerrahi teknikler ile yeniden meme rekonstrüksiyonu yapılması mümkündür.

2- Radyoterapi (Işın Tedavisi)
Işın tedavisi, X-ışınlarının (röntgen ışınları), meme bölgesine ve koltuk altına uygulanmasıyla, cerrahi girişimden sonra kalma olasılığı olan kanser hücrelerinin yok  edilmesini sağlamak amacı ile yapılır.
En sık kullanılan  yöntem harici ışınlama (external beam  radiation) yöntemidir. Operasyondan sonra 4-6 hafta  süreyle  uygulanır.  Özel bir lineer akseleratör  kullanılmak suretiyle, harici  olarak, tüm meme ve bazen de koltukaltı hedeflenerek ışınlanır. Işın genellikle 4-6 hafta boyunca, haftada 5 gün olarak  verilir (Hafta sonları hariç). 
Bu tedavinin de, diğer tedaviler gibi bazı yan etkileri vardır. Bu tedaviyi gören kadınların çoğu halsizlikten yakınırlar. Memede şişme ve ağırlık hissi ortaya çıkabilir. Tedavi edilen bölgedeki deri, güneş yanığı rengini alabilir. Bu yan etkiler yaklaşık bir yılda kendiliğinden kaybolur. Merkezimizde kullanılan Novalis destekli TrueBeam STx isimli lineer akseleratör ile sağlıklı dokuya minimum oranda zarar verilerek bu yan etkiler en aza indirilir. Radyoterapiyle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

3- Kemoterapi (İlaç Tedavisi)
Kanser hücrelerini öldürücü ilaçlarla yapılan tedavidir. Bu ilaçlar ağızdan veya damardan verildikten sonra tüm vücuda yayılır. Genellikle, aynı anda birkaç ilaç birlikte verildiğinde daha etkili olduklarından, değişik kombinasyonlar halinde verilirler. Kemoterapi, kürler halinde verilir. 4-6 kür planlanır. Her kür arası yaklaşık 3 haftadır. Bu da toplam 3 ile 5 aylık toplam kemoterapi süresi demektir. 
Bazı olgularda yapılan cerrahi tedaviye ek olarak, ilaç tedavisi de eklemek gerekebilir. Hastalarda cerrahi tedavi sonrası yapılan tetkiklerde, herhangi bir bölgede kanser kalmamış olsa bile, koruyucu önlem olarak bir süre ilaç tedavisi yapılabilir. Bu tedaviye adjuvan kemoterapi denir.
Neoadjuvan kemoterapi ise Evre 3 kanseri olan hastalarda mevcut tümörün boyutlarını küçültmek ve cerrahiye uygun hale getirmek amacıyla yapılır. Neoadjuvan kemoterapinin bir faydası da yapılan kemoterapinin tümör üzerine etkinliğinin izlenmesidir. Kemoterapiyle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

4- Hormono Terapi (Hormon Tedavisi)
Bazı meme kanseri hücreleri, içerdikleri hormon reseptörleri (algılayıcıları) aracılığı ile östrojene duyarlı olabilir. Yani, östrojen hormonu bu kanser hücrelerinin büyümelerine ve artmalarına neden olabilir. Hormon tedavisinde amaç, bu şekilde östrojen reseptörü içeren ve bu hormona duyarlı olan kanser tiplerinde, östrojen etkisinin ortadan kaldırarak kanserin gelişmesinin önlenmesidir.

  Meme Kanseri Tedavisi Ardından Yaşam
Tedavinin tamamlanmasından sonra hasta takibi periyodu başlayacaktır. Bu dönemde, doktorunuzu düzenli aralıklarla ziyaret edeceksiniz. Doktorunuz fiziksel muayenenin yanı sıra kendinizi nasıl hissettiğiniz hakkında sorular soracak ve sizi sağlığınızla ilgili bir takım testlerden geçirerek, uzun süreli kanser tedavisinin amacına ulaşmasını takip edecektir.

Bu sayfadaki içerikler www.memekanseri.com.tr sayfasından derlenmiştir.

EKİBİMİZE DANIŞIN
Kanser vakaları ile ilgili tüm sorularınızı doktorlarımıza iletebilirsiniz.
Sorunuz:
Basın Odası BASIN ODASI
Medyadaki yansımalarımıza ve basın bültenlerine buradan ulaşabilirsiniz.
YAYIN & GÖRSELLER
Merkezimizin broşür, bülten ve diğer yayınlarına buradan ulaşabilirsiniz.
NEOLİFE HABER BÜLTENİ
Gelişme ve duyurularımızdan haberdar olmak için mail listemize üye olabilirsiniz.
Gönder
 • Jessica biel nude photo shoot
 • ashley ju sex video
 • what stores sell wacoal petite bras
 • beauties teens nakeds
 • threesome retro hub
 • free naughty banker sex videos
 • freshman dorm video
 • free amatuer oral sex videos
 • boat pics nude amateur
 • legal petite nudes
 • free gf pussy
 • wife wears black panties teasing
 • Lesbian video galleries
 • black girl blow job in car
 • young amateur free video
 • female bodybuilder videos
 • galleries of beautiful tits
 • marilyn monroe black and white pictures
 • Can a girl get pregnant through anal sex
 • dr black beauties
 • hardcore brutal forced sex videos
 • pictures of sexy teens
 • homemade anal video galleries
 • big clit lesbian pussy
 • hairy teen pussy get fucked
 • wexford teachers hardcore xxx
 • sun ebony thumbs
 • teens models photos lesbians
 • teen blonde cum shots
 • free sex pics only
 • finest ebony nude girls
 • mr dick girl got dick
 • beautiful males cumshots videos
 • michelle barrett interracial pictures
 • xxx mature hairy bush
 • erotic lactation pictures stories
 • younger hot teens
 • naked simpsons having sex
 • Naked car girl
 • black female erotic hypno
 • naked miley cyrus pictures uncensored
 • drunk wife lesbian bondage
 • spanking server pussy spank torrent
 • India desi sex story
 • teen babes sucking
 • flashing titis while driving movies
 • free stupid drunk teen fuck
 • sex fuck videos cock
 • xxx hardcore military
 • teen hottie pussy fucked by cock
 • wet pussy home of
 • free very young girls picture gallery
 • selena gomez fuckin fake pussy
 • Lesbian redhead
 • Hot sex scene xxx
 • college girls one cock sex pictures
 • naked girl doing pushups
 • free fatgirls
 • cops fucking teens video
 • free sex video teach
 • anna ohura sex scene video
 • free hairy mature movies
 • vulva sex xxx
 • free photos petite girls
 • girls pitcher actual video
 • no hardcore
 • emo boys anal sex
 • young fffm
 • asian throat gagging video
 • blackt girl ashlee
 • wife gets high sucks dick
 • Sexy girl sketch
 • sexy playboy girl
 • sexe gratuit hard interracial asian
 • hrine bell naked movie
 • free amature interracial xxx pics
 • exotic asian teen females
 • Sexy college girls galleries
 • old womens pussy closeups
 • hot teen sex thumbs
 • Karishma kapoor nude videos
 • blowjob movie scene
 • couples island the movie
 • sexy mature senior hairy dies
 • naked latin women gallery
 • Big breasts in bikini
 • new homemade sex movies
 • pam shows her pussy
 • deep anal butt fuck
 • hot naked girls pussy getting fucked
 • Lesbian sex scene movie
 • bevery hills bikini girls hot
 • extreme deep painful big dicks
 • young teen lesbian girls study
 • teen lesbian vidoes free
 • Pussy pictures xxx
 • nikki rhodes blowjob video
 • Cute girls
 • black ass cumshot
 • sex with old pussy
 • sex videos funny real
 • exploited black lesbians
 • amateur teen girls posing naked
 • free safari movies
 • animated young boy anal
 • lesbian fingering sex
 • Lesbian sluts fucking
 • oral girl on girl
 • Boy on girl having sex
 • vanity fair string bikini black large
 • Sex first time
 • tight bodied mature sex video free
 • girls getting fucked by little dicks
 • wild fuck teen
 • Fine naked ass
 • highest rated sex video
 • hot dick sucking girls
 • mature shemales fuck girl
 • swingers sex club fuck my wife
 • star awards vegas pics
 • black xxx no credit cards
 • old man fuck young hungarian pussy
 • big butt bbw sites
 • girls butts in peoples faces
 • lesbian ass wipes
 • extremely large dicks fucking virgins
 • anna lesbian scan sex young
 • girls suck fuck
 • free long handjob movies
 • Lady gaga ass pics
 • sexy magician girl xxx
 • smell of girls ass
 • naked ebony schoolgirls
 • free amateur sex videos stream forced
 • lara croft oral galleries
 • milf sex party movie
 • girl playing with anal beads
 • asian blowjob compilation video
 • ebony movie of girl getting fucked
 • petite four sal
 • husban and wife pictures
 • larg ass video
 • rap teen girls
 • Mandingos pretty girls
 • petite blonde prison
 • sexy bikini on sale
 • percentage of stars who do interracial
 • daily big boobs movies
 • the hottest girl ever sex video
 • naked black teens pics
 • teen couples college sex gallery
 • free movies cunnilligus
 • escort hookers glamour girl massage
 • xxx asian body rub ct
 • white teens black cock rebecca
 • Black booty teen gives
 • girl adrenaline star
 • idaho murder teen girl
 • pussy orgasm torture
 • pictures of strep throat in ren
 • young girl panty sex
 • blick black ass
 • girls topless gallery
 • x rated pics of girls
 • casey love ebony vids
 • ice cream in pussy vids
 • fat girl r
 • russian hardcore videos
 • Henry and anne sex scene
 • teen cocksucker bitch picture
 • Hot college girls gallery
 • ebony fantasy movies
 • Hot body teens fucking
 • mature only women pictures
 • chicks with dicks cumshot
 • doctor licks pussy
 • big black movies
 • youn girl sexy videos
 • pussy kicking tube
 • Licking own cum off tits
 • fat teen galleries
 • lesbian longest nipples
 • sexy nude japanese ass and tits
 • shaved twinks videos
 • high school asian girl pussy
 • asain bikini galleries
 • manitoba amateur sex
 • free videos reality kings
 • video of girls moaning
 • oral and anal
 • cheating wife with huge dick stories
 • girls playing fuck eachother video
 • nurses eating pussy
 • free videos upload amateur download
 • asian actresses
 • small pussy girl
 • girls suck dick at party
 • free gigantic titty facial pics
 • lil black ass
 • petite plus evening wear
 • black tell perview
 • girls haveing sex with girls
 • video naked oiling
 • free guiseppe videos
 • young search engine
 • gala mature sex
 • chinese wife amateur
 • pictures of big wet latina butts
 • young tight teen videos
 • black emo girls
 • Lesbian sex at work
 • mature fisting videos
 • xxx young teens giving hand jobs
 • Old man fucking a girl
 • cherie dressed as cowgirl mature
 • priest fucks young girl
 • mustang and girl pictures
 • Outdoor car sex
 • mlf black pussy
 • post your topless pictures
 • drawn sex teen titans comic
 • naked tv friends pics
 • black african free video
 • teenage girls beach bikinis
 • anal sex kitchen counter
 • pussy vs printer
 • glamorous babes spread pussy pic
 • dirty sex blonde jokes
 • Hot girls in string bikini
 • indian wives fuck
 • flavor flav girls sex tape
 • fleshlight handjob videos
 • mature caught peeing outdoors videos
 • huge tits and nude girls
 • college girls free
 • girls on top video
 • hollywood teen babes hardcore
 • thick black sex movies
 • Ksa sexy girl
 • nasty sexy questions for wife
 • blonde women love black cock movies
 • milfs love young girls
 • naked slut lesbian
 • lesbian threesome on bus
 • free hardcore grandpa teen movies
 • sexy mature older women thumb pics
 • plus petite panty hose
 • free milf handjob pictures
 • black ghetto pussy hoes
 • hardcore family sex
 • free haiy pussy
 • interracial sex white teens
 • pics short busty skinny naked
 • school girl bro sex
 • black hawk down watch movies
 • anime teen girl hardcore fucking pictures
 • two girls one guy
 • young tiny asian
 • dark magician girl topless card
 • flat chested gir sex pics
 • anal toon video
 • free hairy pussy voyeur
 • Girls in glasses
 • speckled sussex chicks
 • upload russian videos
 • coaches fired after topless pics
 • mature ass cunt sex movies
 • food eating pussy
 • free galleries asian
 • sexy hd girl masturbating pussy
 • maledom teen galleries
 • cum blast throat video compilation